Lakás bérbeadás

Archív

Bérleti jog egyedi kérelem alapján

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. bérleti jogviszony iránti egyedi, illetve méltányossági kérelmeket nem fogad, azokat hatáskör hiányában nem áll módjában elbírálni. Bérleti jogviszony egyedi, illetve méltányossági kérelmükkel kérjük az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályát megkeresni szíveskedjenek.

Lakáspályázat – felújítási kötelezettséggel, költségelvű lakbérrel

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. az ESZLB által kiírt lakáspályázatra benyújtott pályázatokat nem fogad, azokat hatáskör hiányában nem áll módjában elbírálni. A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság bírálja el. A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat írásban értesíti.
A nyertes pályázó a bérleti szerződést az budai Vagyonkezelő Zrt-vel köteles megkötni.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül a lakásra vonatkozó műszaki állapot meghatározásban részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre.
A felújítási kötelezettség nyertes pályázó általi teljesítését az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzi.

Lakáscsere

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. előterjesztése alapján az ESZLB dönt a hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról.
Lakáscsere a bérlő által kezdeményezett csere esetén kerülhet sor.
A Bérlő kérelmezheti:

 1. kerületi önkormányzat lakás bérlőjének egyszerű lakáscsere kérelme (formanyomtatvány letöltési link)
 2. kerületi önkormányzati lakás és III. kerületi önkormányzati lakás cseréje esetén (formanyomtatvány letöltési link)
 3. kerületi önkormányzati lakás és III. kerületen kívüli önkormányzati lakás cseréje esetén (formanyomtatvány letöltési link)
 4. kerületi önkormányzati lakás és Magántulajdonú lakás cseréje esetén (formanyomtatvány letöltési link)

Bérlő bérleti joga kizárólag az alábbiakra cserélhető el:

 1. ország területén lévő másik, önkormányzati tulajdonú lakásbérleti jogára
 2. az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál nyilvántartott magántulajdonú lakás bejegyzett tulajdonjogára cserélhető

Bérlő cserekérelmének jóváhagyásának feltételei többek között:

 1. bérlő rendelkezik lakása tekintetében érvényes bérleti szerződéssel
 2. beköltözhető lakásának vonatkozásában nem áll fenn lakbér, használati díj és külön szolgáltatások díjtartozás
 3. bérlő a cserelakás tehermentes tulajdonjogát vagy bérleti jogát szerzi meg
 4. leendő bérlő nem rendelkezik másik bérleménnyel, vagy másik lakás tulajdonjogával, illetve haszonélvezeti jogával
 5. bérlő bérleti szerződésétől eltelt két év
 6. a hozzájárulás nem sért nyilvánvalóan közérdeket, önkormányzati érdeket, vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket

A bérlő csere iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati Irodáján.

Cserével kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: Horváth Vivien
Telefonszám: 4303-487 

Bérleti jogviszony helyreállítása

Azzal a jogcím nélküli lakáshasználóval, akinek a bérleti jogviszonya díjhátralék miatt került felmondásra egy éves határozott idejű bérleti szerződés köthető az alábbiak figyelembevételével:

 1. rendkívüli felmondásra okot adó egyéb körülmények nem állnak fenn és
 2. fennálló díjtartozását egy összeg kiegyenlítette vagy
 3. fennálló díjtartozásának rendezésére részletfizetési megállapodást kötött

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. előterjesztése alapján az ESZLB dönt a bérleti jogviszony helyreállításáról vagy annak elutasításáról.

A lakáshasználó bérleti jogviszonyának helyreállítása iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati Irodáján. (formanyomtatvány letöltési link)

Bérleti jogviszony helyreállításával kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: Horváth Vivien
Telefonszám: 4303-487

Bérleti jogviszony meghosszabbítása
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. bérleti jogviszony meghosszabbítási kérelmet hatáskör hiányában nem áll módjában elbírálni. A bérlő a bérleti szerződés meghosszabbítási kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal.

A Szociális Szolgáltató Főosztály előterjesztésére a Polgármester döntése alapján a bérleti szerződés meghosszabbítható, amennyiben  bérbeadás feltételei továbbra is fennállnak. A bérleti szerződés legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg. 

Bérlőtársi jogviszony létesítése

Az igénylő bérlőtársi jogviszony létesítésére irányuló kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani. (formanyomtatvány letöltési link) 

Bérlőtársi jogviszony létesítésével kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát. 

Óbudai Vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: Szőtsné Honfi Henriette
Telefonszám: 4303-489