Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az osztály munkatársai látják el az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, nem lakás célú helyiségek, telkek, üres intézményi ingatlanok) értékesítési és hasznosítási előkészítését, nem lakás célú helyiségek, valamint bel- és külterületi földterületek mezőgazdasági, hobbikert és piaci célú hasznosítását, azok technikai lebonyolítását, valamint egyes meghatározott gyermek-, felnőtt-, és fogorvosi tevékenység céljára szolgáló ingatlanok vagyongazdálkodói és üzemeltetési feladatait.

Az osztály feladatköre alapvetően két fő tevékenységre tagozódik:

 

I. Értékesítési ügyintézés:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (lakások, helyiségek, telkek, üres felépítményes ingatlanok, ingóságok, portfólió vagyon) értékesítési előkészítését, bonyolítását, a vonatkozó törvényi és helyi rendeletekben foglalt előírások szerint.

Az osztály részt vesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok jogi, műszaki rendezésében, konkrét hasznosítási javaslatokat dolgoz ki az egyes ingatlanok tekintetében.

Konkrét feladatai közé tartozik különösen: az üres lakások, valamint nem lakás célú helyiségek, telkek értékesítése, ingatlanok pályáztatása, esetleges licitek lebonyolítása, helyszíni megtekintések biztosítása, értékbecslések megrendelése, azok ellenőrzése, eladási ajánlatok készítése, tulajdonjogi rendezések ügyintézése, elővásárlási, illetve visszavásárlási joggal kapcsolatos ügyintézések, alapító okiratok és azok módosításainak készíttetése, azok ellenőrzése.

Kontakt:

Lakásértékesítés: Bartháné Kerekes Anikó ingatlangazdálkodási előadó

tel. szám.: +361 4303-463., barthane.kerekes.anikó@ovzrt.hu

Helyiségértékesítés: György Gabriella ingatlangazdálkodási előadó, tel. szám.: +361 4303-465., gyorgy.gabriella@ovzrt.hu

Telekingatlanok értékesítése: Lakatos János ingatlangazdálkodási előadó, tel. szám: +361 4303-466., lakatos.janos@ovzrt.hu

 

II. Hasznosítási ügyintézés:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik a nem lakás célú helyiségek, telkek- és felépítményes ingatlanok, valamint az orvosi rendelő funkciójú ingatlanvagyon elemek bérbeadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően

 

II.1. Nem lakás célú helyiségek bérbeadása:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását, úgy, mint: üres helyiségek pályáztatása, azok megtekinthetőségének biztosítása, új bérleti szerződések megkötése, bérleti jogviszonyok megújítása, bérleti szerződések megszüntetése, bérleti jogviszony átadásához, bérlőtársításhoz kapcsolódó ügyintézés, bérleti díj csökkentésre illetve díjtartozással kapcsolatos részletfizetésre vonatkozó illetve egyéb méltányossági kérelmek kezelése, pályázaton kívüli (egyedi tulajdonosi döntés alapján történő) bérbeadások ügyintézése, általános tájékoztatás nyújtása bérleti jogviszonyokkal összefüggésben, bérlői beruházásokkal kapcsolatos ügyintézés, egyéb tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Kontakt:

Rudnai- Lőrincz Ildikó helyiséghasznosítási előadó, tel. szám: +361 4303-464.,  lorincz.ildiko@ovzrt.hu

Freschl Attila osztályvezető- helyettes, tel. szám: +361 4303-468., freschl.attila@ovzrt.hu

 

II.2. Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett földterület, valamint belterületi, hobbykert célú telekingatlanok bérbeadása:

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, mezőgazdasági célú termőföldek és művelés alól kivett földterületek, továbbá belterületi telekingatlanok hobbikert céljára történő bérbeadását, úgy mint: földhasználati/bérleti szerződések megkötése, földhasználati/bérleti jogviszony hosszabbítása, megszüntetése, bérlői beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulások kiadása.

Kontakt:

György Gabriella ingatlangazdálkodási előadó (kül- és belterületi telkek hobbikert céljára)
tel. szám: +361 4303-465., gyorgy.garbiella@ovzrt.hu

 

II.3. Piaci alapú telekhasznosítási ügyek

Mindennemű telekingatlan bérlésével kapcsolatos ügyintézés (pl.: parkoló, gépkocsibeálló, tárolási célzatú területhasználatok stb., mely nem tartozik a II.2. pontban felsoroltakhoz).

 

Freschl Attila osztályvezető- helyettes (piaci alapú területhasználatok)
tel. szám: +361 4303-468., freschl.attila@ovzrt.hu

 

II.4. Háziorvosi rendelők használatba adása:

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló gyermek és felnőtt háziorvosi és egyes fogorvosi rendelők használatba adásával kapcsolatos feladatokat (ingatlanhasználati szerződések megkötése, területfelosztással kapcsolatos egyeztetések, praxisváltást követő végelszámolás, beérkező kérelmek kezelése, telephely és székhelybe jegyzési kérelmek kezelése, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, rendelők takarítása, rendelők közüzemi számláival kapcsolatos ügyintézés, rágcsáló- és féregirtás stb.). A szerződés előkészítéséhez szükséges az Adatlap orvosi rendelőkre vonatkozó Ingatlanhasználati Szerződéshez” című nyomtatvány kitöltése.

 

Bartháné Kerekes Anikó ingatlangazdálkodási előadó, tel. szám: +361 4303-463., barthane.kerekes.anikó@ovzrt.hu