Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Osztályunk dolgozói, elérhetőségeik:

Andics Katalin megbízott osztályvezető
tel. sz.: +361 4303-463., email:andics.katalin@ovzrt.hu

Bartháné Kerekes Anikó lakásértékesítési ügyintéző, titkárnő
tel. sz.: +361 4303-463., barthane.kerekes.anikó@ovzrt.hu

Agócs Zsolt helyiséghasznosítási előadó
tel. sz.:+361 4303-464., agocs.zsolt@ovzrt.hu

Freschl Attila helyiséghasznosítási előadó
tel. sz.:+361 4303-468., freschl.attila@ovzrt.hu

György Gabriella telekhasznosítási- és helyiségértékesítési ügyintéző
tel. sz.:+361 4303-465., gyorgy.gabriella@ovzrt.hu

Stier Istvánné ingatlanértékesítési előadó
tel. sz.:+361 4303-466., stier.istvanne@ovzrt.hu

Az osztály feladatköre alapvetően két fő tevékenységre tagozódik:

  1. Értékesítési ügyek:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (lakások, helyiségek, telkek, üres felépítményes ingatlanok) értékesítési előkészítését, bonyolítását, a vonatkozó törvényi és helyi rendeletekben foglalt előírások szerint.

Az osztály részt vesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok jogi, műszaki rendezésében, konkrét hasznosítási javaslatokat dolgoz ki az egyes ingatlanok tekintetében.

Konkrét feladatai közé tartozik különösen: az elővásárlási joggal érintett és üres lakások, valamint nem lakás célú helyiségek, telkek értékesítése, ingatlanok pályáztatása, helyszíni megtekintések biztosítása, értékbecslések megrendelése, azok ellenőrzése, eladási ajánlatok készítése, tulajdonjogi rendezések ügyintézése, elővásárlási, illetve visszavásárlási joggal kapcsolatos ügyintézések, alapító okiratok és azok módosításainak készíttetése, azok ellenőrzése.

Kontaktok:
Lakáseladás, elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok: Bartháné Kerekes Anikó
kerekes.aniko@ovzrt.hu
+361 430-3463

Nem lakás célú helyiség értékesítés: György Gabriella
gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+36 1 430-3465

Telek értékesítés, alapító okiratok, illetve azok módosítása, tulajdonosi hozzájárulások : Stier Istvánné
stier.istvanne@ovzrt.hu
+361 430-3466

2. Bérbeadási ügyek:

2.1.Nem lakás célú helyiségek bérbeadása:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását, úgy mint: üres helyiségek pályáztatása, azok megtekinthetőségének biztosítása, bérleti szerződések hosszabbítása, megszüntetése, bérleti jogviszony átadásához kapcsolódó ügyintézések, bérleti díj csökkentésre vonatkozó kérelmek kezelése, pályázaton kívüli bérbeadások ügyintézése, általános tájékoztatás nyújtása bérleti jogviszony létesítéséhez, bérlői beruházásokhoz történő tulajdonosi hozzájárulások előkészítése.

nyomtatvány elérhető ITT

Kontakt:
A nem lakás célú helyiségek bérbeadására vonatkozóan minden nemű tájékoztatás, a kerület utcáinak alfabetikus megosztása alapján kérhető az alábbiak szerint:

A-tól K-ig:
Agócs Zsolt
előadó Óbudai Vagyonkezelő Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464
email: agocs.zsolt@ovzrt.hu

L-től:
Freschl Attila
előadó, Óbudai Vagyonkezelő Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468
email: freschl.attila@ovzrt.hu

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjának számlázásával, részletfizetéssel kapcsolatosan információ kérhető:

Nagyné Székely Júlia előadó, Óbudai Vagyonkezelő Zrt., Követelés-kezelési Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3467
email: nagyne.szekely.julia@ovzrt.hu

2.2. Rekreációs célú kül- és hobbikert célú belterületi telekingatlanok bérbeadása:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő és határozattal ilyen célra kijelölt, külterületi termőföldek rekreációs célú és belterületi telekingatlanok hobbikert céljára történő bérbeadását, úgy mint: földhasználati/bérleti szerződések megkötése, földhasználati/bérleti jogviszony hosszabbítása, megszüntetése, bérlői beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulások kiadása.

nyomtatvány elérhető ITT

Kontakt: György Gabriella
gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+361 430-3465

2.3.Piaci alapú telekhasznosítási ügyek
Mindennemű telekingatlan bérlésével kapcsolatos ügyintézés (pl.: parkoló, gk. beálló, stb.), mely nem tartozik a 2.3 pontban felsoroltakhoz.

(formanyomtatvány letöltési link)
Kontakt:
a kerület utcáinak alfabetikus megosztása alapján az alábbiak szerint:

A-tól K-ig:
Agócs Zsolt
előadó
Óbudai Vagyonkezelő Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464
email: agocs.zsolt@ovzrt.hu

L-től:
Freschl Attila
előadó,
Óbudai Vagyonkezelő Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468
email: freschl.attila@ovzrt.hu