Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Osztályunk dolgozói, elérhetőségeik:

Gyimóthy Balázs osztályvezető
tel. sz.: +361 4303-460/210., email:gyimothy.balazs@ovzrt.hu

Freschl Attila osztályvezető helyettes
tel. sz.:+361 4303-468., freschl.attila@ovzrt.hu

Bartháné Kerekes Anikó lakásértékesítési ügyintéző
tel. sz.: +361 4303-463., barthane.kerekes.aniko@ovzrt.hu

Rudnai-Lőrincz Ildikó helyiséghasznosítási előadó
tel. sz.:+361 4303-464., lorincz@ovzrt.hu

György Gabriella telekhasznosítási- és helyiségértékesítési ügyintéző
tel. sz.:+361 4303-465., gyorgy.gabriella@ovzrt.hu

Lakatos János ingatlanértékesítési előadó
tel. sz.:+361 4303-472., lakatos.janos@ovzrt.hu

Az osztály feladatköre alapvetően két fő tevékenységre tagozódik:

  1. Értékesítési ügyek:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (lakások, helyiségek, telkek, üres felépítményes ingatlanok) értékesítési előkészítését, bonyolítását, a vonatkozó törvényi és helyi rendeletekben foglalt előírások szerint.

Az osztály részt vesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok jogi, műszaki rendezésében, konkrét hasznosítási javaslatokat dolgoz ki az egyes ingatlanok tekintetében.

Konkrét feladatai közé tartozik különösen: az üres lakások, valamint nem lakás célú helyiségek, telkek értékesítése, ingatlanok pályáztatása, helyszíni megtekintések biztosítása, értékbecslések megrendelése, azok ellenőrzése, eladási ajánlatok készítése, tulajdonjogi rendezések ügyintézése, elővásárlási, illetve visszavásárlási joggal kapcsolatos ügyintézések, alapító okiratok és azok módosításainak készíttetése, azok ellenőrzése.

Kontaktok:
Lakáseladás, elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok: Bartháné Kerekes Anikó
barathne.kerekes.aniko@ovzrt.hu
+361 430-3463

Nem lakás célú helyiség értékesítés: György Gabriella
gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+36 1 430-3465

Telek értékesítés, alapító okiratok, illetve azok módosítása, tulajdonosi hozzájárulások : Lakatos János
lakatos.janos@ovzrt.hu
+361 430-3472

Alapító okiratok, illetve azok módosítása, tulajdonosi hozzájárulások : Gyimóthy Balázs
gyimothy.balazs@ovzrt.hu

  1. Bérbeadási ügyek:

2.1.Nem lakás célú helyiségek bérbeadása:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását, úgy mint: üres helyiségek pályáztatása, azok megtekinthetőségének biztosítása, bérleti jogviszonyok megújítása, új bérleti szerződések megkötése, bérleti szerződések megszüntetése, bérleti jogviszony átadásához, bérlőtársításhoz kapcsolódó ügyintézés, bérleti díj csökkentésre illetve díjtartozással kapcsolatos részletfizetésre vonatkozó kérelmek kezelése, pályázaton kívüli bérbeadások ügyintézése, általános tájékoztatás nyújtása bérleti jogviszonyokkal összefüggésben, bérlői beruházásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Nyomtatvány elérhető ITT

Kontakt:
A nem lakás célú helyiségek bérbeadására vonatkozóan minden nemű tájékoztatás, a kerület utcáinak alfabetikus megosztása alapján kérhető az alábbiak szerint:

A-tól K-ig:
Rudnai-Lőrincz Ildikó
előadó Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464
email: lorincz@ovzrt.hu

L-től:
Freschl Attila
osztályvezető helyettes, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468
email: freschl.attila@ovzrt.hu

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjának számlázásával, részletfizetéssel kapcsolatosan információ kérhető:

Nagyné Székely Júlia előadó, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Követelés-kezelési Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3467
email: nagyne.szekely.julia@ovzrt.hu

2.2. Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett földterület, valamint belterületi, hobbykert célú telekingatlanok bérbeadása:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, mezőgazdasági célú termőföldek és művelés alól kivett földterületek, továbbá belterületi telekingatlanok hobbikert céljára történő bérbeadását, úgy mint: földhasználati/bérleti szerződések megkötése, földhasználati/bérleti jogviszony hosszabbítása, megszüntetése, bérlői beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulások kiadása.

nyomtatvány elérhető ITT

Kontakt: György Gabriella

gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+361 430-3465

2.3. Háziorvosi rendelők használatba adása:

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló gyermek és felnőtt háziorvosi és egyes fogorvosi rendelők használatba adásával kapcsolatos feladatokat (ingatlanhasználati szerződések megkötése, területfelosztással kapcsolatos egyeztetések, praxisváltást követő végelszámolás, beérkező kérelmek kezelése, telephely és székhelybe jegyzési kérelmek kezelése, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, rendelők takarítása, rendelők közüzemi számláival kapcsolatos ügyintézés, rágcsáló- és féregirtás stb.). A szerződés előkészítéséhez szükséges az Adatlap orvosi rendelőkre vonatkozó Ingatlanhasználati Szerződéshez” című nyomtatvány kitöltése.

nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt: Bartháné Kerekes Anikó

kerekes.aniko@ovzrt.hu

+361 430-3463

A háziorvosi rendelők közüzemi díjának számlázásával, kapcsolatosan információ kérhető:

Nagyné Székely Júlia előadó, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Követelés-kezelési Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3467
email: nagyne.szekely.julia@ovzrt.hu

2.4. Piaci alapú telekhasznosítási ügyek
Mindennemű telekingatlan bérlésével kapcsolatos ügyintézés (pl.: parkoló, gk. beálló, stb.), mely nem tartozik a 2.2 pontban felsoroltakhoz.

(formanyomtatvány letöltési link)
Kontakt:
a kerület utcáinak alfabetikus megosztása alapján az alábbiak szerint:

A-tól K-ig:
Rudnai-Lőrincz Ildikó
előadó
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464
email: lorincz@ovzrt.hu

L-től:
Freschl Attila
osztályvezető helyettes,
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468
email: freschl.attila@ovzrt.hu

  1. Intézmények vagyonbiztosítása:

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola, nyugdíjasházak, orvosi rendelők, kulturális központok, egyéb) biztosítási káreseményeinek ügyintézését a károk bejelentésétől a kárrendezésig.

Kárbejelentő nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt: Bartháné Kerekes Anikó

kerekes.aniko@ovzrt.hu

+361 430-3463