Társasházi Közösképviseleti Osztály

A Társasházi Közös Képviseleti Osztály társasházak, lakóparkok és lakásszövetkezetek teljes körű közös képviseleti, épület fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, az alapító okirat illetve a szervezeti és működési szabályzat, valamint a közgyűlési határozatok előírásainak betartásával.
Minden, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében lévő társasház önálló gazdasági egység, ennek megfelelően az épület műszaki állapota és a tulajdonosi közösség igényének figyelembe vételével készíti el az osztály a működéshez szükséges éves költségvetési terveket, a közép- és hosszú távú felújítási javaslatokat. Felméri a társasház egyéb bevételi forrásait (például a közös tulajdonú helyiségek, területek bérbeadási lehetőségét), elvégzi a már meglévő szerződések karbantartását, a díjak számlázását és nyilvántartását.
A Társasházi Közös Képviseleti Osztály folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, a társasháznak megfelelő lehetőségekre közgyűlési döntésre alkalmas anyagot készít. Ennek nyomán a kezelt társasházak számos sikeres pályázaton (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, ÖKO program, Zöld Beruházási Panelprogram) vettek részt, több millió forint vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes hitelt sikerült elnyerniük.
Az osztály folyamatos ellenőrzést és egyeztetést biztosít az egyes társasházi számvizsgáló bizottságok részére, minden fontos kérdésben, közgyűlési határozati javaslatok előkészítésében közös álláspontot igyekszik kialakítani. Vállalkozói szerződést az adott számvizsgáló bizottsággal történt egyeztetés után, a már jóváhagyott karbantartási, felújítási munkákra bekért árajánlatok közös kiértékelését követően köt.
Az osztály a társasházak napi zavartalan működéséhez elengedhetetlen javítási-karbantartási feladatok ellátásához megbízható – minden szakmára kiterjedő – széles vállalkozói körrel rendelkezik, a társasházak működését, illetve több albetétet érintő – azonnali beavatkozást igénylő – hibaelhárítási feladatok ellátása érdekében, munkaidőn túl, hétvégén és ünnepnap mobiltelefonos ügyeletet biztosít.
Az ügyviteli, könyvelési feladatokat mérlegképes könyvelő és adatrögzítő könyvelők végzik, nyilvántartó és könyvelőprogram segítségével.
A közös költség, bérleti díj kintlévőségek behajtása és minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos feladat. A naprakész nyilvántartás szerinti tartozóknak kettő havonta egyenlegközlő levelet küld az osztály, a továbbra is tartozókat ezt követően felszólító levélben is megkeresi. Azon tulajdonosokkal szemben, akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések és felszólítások, fizetési meghagyásokat bocsát ki, és szükség szerint megindítja a végrehajtási eljárásokat. A társasházi törvény alapján – a folyamatban lévő jogi eljárás mellett – a három hónapot meghaladó tartozást felhalmozó tulajdonosok albetéteire jelzálogjogot jegyeztet be.
A közös költséget, bérleti díjat banki átutalással, postai utalványon tudják a tulajdonosok, bérlők teljesíteni. A vállalkozók által elvégzett munkák ellenértékét – igazolt teljesítés esetén – továbbá az egyéb anyag vásárlásokat is kizárólag banki átutalással fizeti ki az osztály.

Elérhetőségek
Tel.: (+36-1) 430-2170 , Fax: (+36-1) 430-2179