Visszaélés bejelentés

  A nyomtatvány kitöltését megelőzően kérjük figyelmesen elolvasni az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) honlapján elérhető Általános tájékoztatót a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben szabályozott visszaélés-bejelentési rendszerekről és az eljárási szabályokról.

  I. Bejelentő személy elérhetősége

  Név

  Cím

  Telefonszám

  E-mail cím

  Jogi személy esetén képviselő neve

  Értesítés, visszajelzés módja (levél, e-mail vagy személyes)

  II. A bejelentés alapját képező visszaélésről történt tudomásszerzés időpontja (dátum):

  III. A bejelentés tárgya (a visszaélés kategóriája):

  IV. A visszaélés tényét alátámasztó mellékletek megjelölése (amennyiben vannak):

  (ezek lehetnek: pl. tanúvallomás, nyilatkozat, tárgyi okirati bizonyíték, akkor is, ha nincs a bejelentő birtokában, de tud létezésükről, amennyiben birtokában is van, csatolandó)

  V. A visszaélés részletes leírása (a kifogásolt magatartást tanúsító személyek, szervezetek megjelölésével):

  VI. Esetleges további megjegyzések:

  VII. A bejelentéshez kapcsolódó mellékletek, dokumentumok

  VIII. A bejelentés megtételével kapcsolatos nyilatkozatok:

  A panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a személyes adataim továbbításához az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv/személy részére való továbbításához

  A panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a személyes adataim a személyes adataim nyilvánosságra hozatalához

  IX. Egyéb nyilatkozatok:


  a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, abban az esetben személyes adataimat az eljárás lefolytatására jogosult szer v vagy személy részére át kell adni;
  b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb sérelmet okozok, személyes adataimat az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.