Követeléskezelés

A felszólításban megjelölt 8 illetve 15 napos határidő munkanapban vagy naptári napban értendő?
A rendelkezésre álló határidő naptári napban értendő.

Van-e lehetőség bankkártyás fizetésre?
Igen!

Milyen támogatási lehetőségek igénybevételével csökkenthető a felhalmozott hátralék?
Az alábbi szociális intézményekben érdeklődhetnek az igénybe vehető támogatási formákról:
Bp. Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal

Lakásügyi Főosztály és Szociális Főosztály (1033 Budapest, Fő tér 2.)
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 9-18-ig; Keddtől – Csütörtökig: 08-16.30-ig; Pénteken: 08-12.30-ig

Ügyfélszolgálati Iroda (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.)
Ügyfélfogadási rend: Hétfőtől – Csütörtökig 08-18-ig; Pénteken 08-12-ig

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
1039 Bp., Kelta u. 5. Tel.: 250-3766, 388-9136,
1035 Bp., Váradi u. 9-11. Tel.: 250-1964, 367-5955,

Milyen feltételekkel köthető részletfizetési megállapodás?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 60/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete szabályozza a díjhátralékkal kapcsolatos eljárási rendünket. A rendelet szerint ügyfeleink a Vagyonkezelő felé fennálló hátralék rendezésére – a polgármester döntése alapján – részletfizetési megállapodást köthet  egy havi bérleti/lakáshasználati díj megfizetését követően az alábbiak szerint:

A részletfizetési iránti kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy postai úton lehet benyújtani erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban felsorolt igazolások csatolásával.

A részletfizetési kedvezmény egy adott díjhátralék vonatkozásában csak egy alkalommal biztosítható.

A Hivatal a jogosultság vizsgálatát követően felhívja az ügyfelet, hogy az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően 8 napon belül keresse fel az ÓCSTGYVK-t és egyidejűleg felkéri a Központot a javaslat elkészítésére. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ elkészíti a törlesztő részlet nagyságát és a futamidőt tartalmazó javaslatát, amelyet a Hivatal részére megküld. A futamidő a 36 hónapot nem haladhatja meg.  A polgármester – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslata alapján –

a díjhátralékos írásbeli kérelmére körülményeinek változása miatt a részletfizetés futamidejének módosítását engedélyezheti, illetve a díj hátralékos írásbeli kérelmére a részletfizetési időszak alatt egy alkalommal a törlesztő részletek teljesítésére három hónapos haladékot biztosíthat. Amennyiben a díjhátralékos a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy tartozása egy összegben esedékessé válik, melyre a díjhátralékost fel kell hívni. Ha a díjhátralékos a fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti szerződése felmondható.

Mikor kerül sor a jogi eljárás megindítására?
Felmondás előtti felszólítás kerül kiküldésre 2 havi bérleti díj hátralék esetén, mely alapján a felszólítás átvételétől számítva 8 nap áll ügyfeleink rendelkezésére a hátralék rendezésére, illetve részletfizetés kérelmezésére. Amennyiben a rendelkezésre álló 8 napon belül nem kezdeményezik a hátralék rendezését, a következő 8 napban a bérleti jogviszony felmondásra kerül. A felmondás előtti felszólító levél tértivevényének „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezése esetén a felszólítás a tértivevény posta általi visszaküldését követő 5. munkanapon átvettnek minősül. Részletfizetési megállapodás megkötésének elutasítása, illetve a már megkötött megállapodás be nem tartása esetén intézkedünk a fennálló hátralék jogi úton történő behajtása iránt.

Ki veheti igénybe – a vételárhátralékra vonatkozóan – a jogszabály alapján járó kedvezményt?
Valamennyi ügyfelünk, aki ellen nincs folyamatban jogi eljárás.

Mit tartalmaz az év végi egyenlegközlő levél?
– Bérleti szerződés esetén: az adott év december 31. napjáig keletkezett bérleti/lakáshasználati díj és kapcsolódó szolgáltatások díjhátralékát, a DHK Zrt-től, Főtáv Zrt-től illetve Társasháztól átvállalt távhőszolgáltatási díjhátralékot, a fennálló követelés késedelmi kamatát, a behajtás egyéb költségeit, továbbá pályázat útján bérbe adott lakásoknál az óvadék aktuális egyenlegét.

– Részletre történő értékesítés esetén: az adásvételi szerződés megkötésétől az adott év december 31. napjáig előírt és teljesített befizetéseket, a szerződés lejártának dátumát, illetve a hátralévő törlesztő részletek számát.