Követeléskezelés

A felszólításban megjelölt 8 illetve 15 napos határidő munkanapban vagy naptári napban értendő?
A rendelkezésre álló határidő naptári napban értendő.

A pénztárban van-e lehetőség bankkártyás fizetésre?
Pénztárunkban kizárólag készpénzes fizetési mód lehetséges.

FŐTÁV Zrt. / DHK Zrt. ügyfélszolgálat
1134 Budapest, Váci út 23-27. Fővárosi Vízművek épületében
Pénztári órák: H: 8-19:30, K-Sz-Cs.: 8-17, P.: 8-14

Milyen támogatási lehetőségek igénybevételével csökkenthető a felhalmozott hátralék?
Az alábbi szociális intézményekben érdeklődhetnek az igénybe vehető támogatási formákról:
Bp. III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal

Szociális Szolgáltató Főosztály (1033 Budapest, Fő tér 2.)
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 9-18-ig; Keddtől – Csütörtökig: 08-16.30-ig; Pénteken: 08-12.30-ig

Ügyfélszolgálati Iroda (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.)
Ügyfélfogadási rend: Hétfőtől – Csütörtökig 08-18-ig; Pénteken 08-12-ig

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
1039 Bp., Kelta u. 5. Tel.: 250-3766, 388-9136,
1035 Bp., Váradi u. 9-11. Tel.: 250-1964, 367-5955,

Milyen feltételekkel köthető részletfizetési megállapodás?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő testületének 9/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete módosította a díjhátralékkal kapcsolatos eljárási rendünket. A rendelet szerint – egyhavi bérleti/lakáshasználati díj megfizetését követően – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslata alapján, Polgármester Úr jóváhagyásával részletfizetési megállapodás köthető. Gyakorlatban ez úgy történik, hogy Ügyfélszolgálatunkon – egyhavi bérleti/lakáshasználati díj befizetésével egyidejűleg –  a részletfizetési megállapodáshoz szükséges nyilatkozatot kell kitölteni, amit az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ felé továbbítunk. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslatot készít a részletfizetési megállapodáshoz, amit továbbításra kerül Polgármester úr felé. Jóváhagyás esetén elkészítjük a részletfizetési megállapodást, ami az ügyfél általi aláírást követően lép életbe. A polgármester – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslata alapján –

a díjhátralékos írásbeli kérelmére körülményeinek változása miatt a részletfizetés futamidejének módosítását engedélyezheti, illetve a díj hátralékos írásbeli kérelmére a részletfizetési időszak alatt egy alkalommal a törlesztő részletek teljesítésére három hónapos haladékot biztosíthat. Amennyiben a díjhátralékos a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy tartozása egy összegben esedékessé válik, melyre a díjhátralékost fel kell hívni. Ha a díjhátralékos a fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti szerződése felmondható.

Mikor kerül sor a jogi eljárás megindítására?
Felmondás előtti felszólítás kerül kiküldésre 2 havi bérleti díj hátralék esetén, mely alapján a felszólítás átvételétől számítva 8 nap áll ügyfeleink rendelkezésére a hátralék rendezésére, illetve részletfizetés kérelmezésére. Amennyiben a rendelkezésre álló 8 napon belül nem kezdeményezik a hátralék rendezését, a következő 8 napban a bérleti jogviszony felmondásra kerül. A felmondás előtti felszólító levél tértivevényének „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezése esetén a felszólítás a tértivevény posta általi visszaküldését követő 5. munkanapon átvettnek minősül. Részletfizetési megállapodás megkötésének elutasítása, illetve a már megkötött megállapodás be nem tartása esetén intézkedünk a fennálló hátralék jogi úton történő behajtása iránt.

Ki veheti igénybe – a vételárhátralékra vonatkozóan – a jogszabály alapján járó kedvezményt?
Valamennyi ügyfelünk, aki ellen nincs folyamatban jogi eljárás.

Mit tartalmaz az év végi egyenlegközlő levél?
– Bérleti szerződés esetén: az adott év december 31. napjáig keletkezett bérleti/lakáshasználati díj és kapcsolódó szolgáltatások díjhátralékát, a DHK Zrt-től, Főtáv Zrt-től illetve Társasháztól átvállalt távhőszolgáltatási díjhátralékot, a fennálló követelés késedelmi kamatát, a behajtás egyéb költségeit, továbbá pályázat útján bérbe adott lakásoknál az óvadék aktuális egyenlegét.

– Részletre történő értékesítés esetén: az adásvételi szerződés megkötésétől az adott év december 31. napjáig előírt és teljesített befizetéseket, a szerződés lejártának dátumát, illetve a hátralévő törlesztő részletek számát.