Közérdekű bejelentés

  A nyomtatvány kitöltését megelőzően kérjük figyelmesen elolvasni az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) honlapján elérhető Általános tájékoztatót a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben szabályozott visszaélés-bejelentési rendszerekről és az eljárási szabályokról.
  A bejelentés beküldése után egy elektronikus levélben visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail-címre.

  1. A BEJELENTŐ

  NYILATKOZAT A BEJELENTÉST A BEJELENTŐ NEVÉNEK ÉS BEAZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK MEGADÁSÁVAL VAGY NÉVTELENÜL (ANONIM MÓDON) VALÓ METÉTELÉSRŐL*

  AZ ÖN ADATAI*

  (kivéve az anonim bejelentő esetén)

  Vezetéknév

  Keresztnév

  E-mail cím

  Telefonszám

  ÁLANDÓ LAKÓHELY/TARTÓZKODÁSI HELY

  Irányítószám

  Település

  Közterület

  Házszám, emelet, ajtó

  LEVELEZÉSI CÍM (ha az állandó lakcímtől eltér)

  Irányítószám

  Település

  Közterület

  Házszám, emelet, ajtó

  KAPCSOLAT (Kérjük megadni, hogy a bejelentő, milyen módon kíván kommunikálni Társaságunkkal)

  2. A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS TÁRGYA

  A BEJELENTÉSRE OKOT ADÓ ESEMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK *

  A jogsértés időpontja:

  Tudomást szerzés időpontja:

  Jogsértés helyszíne:

  Ügyiratszám:

  A bejelentéssel érintett szerv, szervezeti egység vagy személy

  A BEJELENTÉS TARTALMÁNAK A LEHETŐ LEGPONTOSABB LEÍRÁSA*

  AMENNYIBEN VAN ILYEN, A BEJELENTÉST ALÁTÁMASZTÓ BIZONYÍTÉKOK CSATOLÁSA (Pl. tanúvallomás, irat, szerződés, számla, stb.)

  3. ESETLEGES JAVASLAT

  A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐ JAVASLATA A RENDEZÉSRE

  4. A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐ NYILATKOZATAI

  SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK

  A panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a személyes adataim továbbításához az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv/személy részére való továbbításához

  A panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a személyes adataim a személyes adataim nyilvánosságra hozatalához

   Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közlök és

  Nyilatkozom arról, hogy az általam benyújtott panasz kivizsgálása során, papír alapú, postai tájékoztatásra