Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály

Az osztály elsődleges feladata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérbeadása.
Adminisztratív feladatai közé tartozik előterjesztések készítése a Képviselő-testület, valamint az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága irányába, majd a döntések végrehajtása.
Az osztály javaslatokat tesz a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakások pályázat útján történő újrahasznosítására, majd a vonatkozó bizottsági döntéseket végrehajtja.
Az osztály folyamatosan kapcsolatot tart a szociális intézményekkel.
Ellátja az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-hez érkező bérlői kérelmek, panaszok ügyintézését, a lakáscélú bérleményekben az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások megszüntetése tekintetében intézkedik.
A továbbiakban nyilvántartja az önkormányzati tulajdonú nyugdíjas házak üres lakásait, megköti a bérleti szerződéseket, ellátja az üzemeltetési feladatokat.
Teljesíti jogszabályokban előírt jelentési, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét.
A Lakásügyi Osztály munkáját Budapest Főváros Önkormányzatával, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyosztályaival, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsággal történő állandó kapcsolattartás mellett végzi, együttműködve továbbá a bérbeadói feladatok ellátásához igénybe vett egyéb szolgáltatásokat végző szervezetekkel.

Az osztály a Társaság működése tekintetében nyújt teljes körű jogi támogatást. Ennek keretében képviseli a társaságot különösen bíróságok, hatóságok előtt, illetve ellátja megbízói utasításokkal a Társaságot képviselő ügyvédi irodákat.

Az osztály önti végleges formába a társaság szerződéseit és figyelemmel kíséri azok teljesítését. A társ szervezeti egységek munkáját a fentieken túlmenően konkrét ügyekre vonatkozó jogi állásfoglalásokkal támogatja.

Ellenőrzi a jogszabályoknak és a belső utasításoknak való megfelelést, közreműködik közbeszerzési eljárások lebonyolításában, képviselő-testületi, önkormányzati bizottsági és igazgatósági előterjesztések előkészítésében.

 

Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály:
Tel.: (+36-1) 4303-486