Lakásgazdálkodási Osztály

Az osztály elsődleges feladata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérbeadása.
Adminisztratív feladatai közé tartozik előterjesztések készítése a Képviselő-testület, valamint az Önkormányzat Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága irányába, majd a döntések végrehajtása.
Az osztály javaslatokat tesz a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakások pályázat útján történő újrahasznosítására, majd a vonatkozó bizottsági döntéseket végrehajtja.
Az osztály folyamatosan kapcsolatot tart a szociális intézményekkel.
Ellátja az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-hez érkező bérlői kérelmek, panaszok ügyintézését, a lakáscélú bérleményekben az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások megszüntetése tekintetében intézkedik.
A továbbiakban nyilvántartja az önkormányzati tulajdonú nyugdíjas házak üres lakásait, megköti a bérleti szerződéseket, ellátja az üzemeltetési feladatokat.
Teljesíti jogszabályokban előírt jelentési, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét.
A Lakásügyi Osztály munkáját Budapest Főváros Önkormányzatával, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyosztályaival, valamint a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsággal történő állandó kapcsolattartás mellett végzi, együttműködve továbbá a bérbeadói feladatok ellátásához igénybe vett egyéb szolgáltatásokat végző szervezetekkel.

 

Lakásgazdálkodási Osztály:
Tel.: (+36-1) 4303-490