Bérleménykezelési Csoport

A Bérleménykezelési Csoport az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését, üzemeltetését, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézést végzi, szem előtt tartva az önkormányzatot (mint bérbeadót) terhelő kötelezettségek költség-hatékony teljesítését. A csoport feladatainak szerves részét képezi a kizárólag önkormányzati tulajdonban álló épületekben, valamint a nem lakás jellegű helyiségekben a bérbeadói kötelezettségek körébe tartozó meghibásodások megszüntetése a Műszaki osztállyal együttműködve. Feladatai közé tartozik továbbá a bérbeadó által üzemeltetett nyugdíjasházak ügyeinek intézése, kapcsolattartás a nyugdíjasházi gondnokokkal, bejelentéseik kivizsgálása.
A csoport látja el a szerződéskötéshez kapcsolódó birtokba adási, és a szerződés időtartama alatt a bérbeadói ellenőrzési kötelezettségét, a szerződés megszűnésekor a birtokba vételi teendőket, a bírósági ítélet alapján – hatósági felhatalmazással – a lakások felnyitását és az ajtókon lévő zárak cseréjét- a Műszaki osztállyal együttműködve-, valamint közreműködik a kiürítések lebonyolításában.
Szolgáltatásai közé tartozik továbbá a panaszos levelek kivizsgálása a bérleti szerződésben foglalt rendelkezések alapján.
A feladati ellátása során folyamatos együttműködik a bérbeadói feladatok ellátásához igénybe vett egyéb szolgáltatásokat végző szervezetekkel a szerződéses jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése érdekében.

Bérleménykezelési Csoport:
Tel.: (+36-1) 430-3484