Adatok: 2011. évi CVIII. / 2015. évi CXLIII. TV.

  1. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait)
    4.1. Közbeszerzési terv 2018
  2. A Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket
  3. Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat
  4. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket
  5. A szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés
  6. Külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés