Panasz bejelentés

  A nyomtatvány kitöltését megelőzően kérjük figyelmesen elolvasni az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) honlapján elérhető Általános tájékoztatót a panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben szabályozott visszaélés-bejelentési rendszerekről és az eljárási szabályokról.
  Felhívjuk figyelmét, hogy a panasz egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, így az csak a sérelmet szenvedett személy ismeretében vizsgálható ki, ezért nevének, és elérhetőségnek (lakcím/tartózkodási hely/postai cím/e-mail cím) megadása kötelező.
  A bejelentés beküldése után egy elektronikus levélben visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-E-mail-címre.

  A PANASZOS

  AZ ÖN ADATAI*

  (kivéve az anonim bejelentő esetén)

  Vezetéknév

  Keresztnév

  E-mail cím

  Telefonszám

  ÁLANDÓ LAKÓHELY/TARTÓZKODÁSI HELY

  Irányítószám

  Település

  Közterület

  Házszám, emelet, ajtó

  LEVELEZÉSI CÍM (ha az állandó lakcímtől eltér)

  Irányítószám

  Település

  Közterület

  Házszám, emelet, ajtó

  KAPCSOLAT (Kérjük megadni, hogy a bejelentő, milyen módon kíván kommunikálni Társaságunkkal)

  2. A PANASZÜGY TÁRGYA

  A PANASZRA OKOT ADÓ ESEMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK *

  A jogsértés időpontja:

  Tudomást szerzés időpontja:

  Jogsértés helyszíne:

  Ügyiratszám:

  A panasszal érintett szerv, szervezeti egység vagy személy

  A PANASZ A LEHETŐ LEGPONTOSABB LEÍRÁSA *

  AMENNYIBEN VAN ILYEN, A PANASZT ALÁTÁMASZTÓ BIZONYÍTÉKOK CSATOLÁSA (Pl. tanúvallomás, irat, szerződés, számla, stb.)

  3. A PANASZOS NYILATKOZATAI

  SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK

  A panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a személyes adataim továbbításához az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv/személy részére való továbbításához

  A panaszokról, közérdekű bejelentésekről és valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a személyes adataim a személyes adataim nyilvánosságra hozatalához

   Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közlök és

  Nyilatkozom arról, hogy az általam benyújtott panasz kivizsgálása során, papír alapú, postai tájékoztatásra