Értékesítés

Értékesítés

Mit kell tennem, ha nem lakás célú bérleményemet meg kívánom vásárolni?
Vásárlási szándék esetén a bérlőnek vételi kérelmet kell benyújtania. Az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály megvizsgálja, hogy a nem lakás célú helyiség a Képviselő- testület által kijelölésre került-e. Értékesítésre történő kijelölés esetén a bérlőnek az értékbecslés díját előre ki kell fizetnie, melyet igazolnia kell. Ezt követően kerül sor az értékbecslés megrendelésére.  A megállapított forgalmi érték, ill. vételár jóváhagyását követően küldjük meg az eladási ajánlatot. Az eladási ajánlat kötöttségi ideje 90 nap. Ha 90 nap alatt nem jön létre a szerződés, az elidegenítési folyamatot újra kell indítani.

A vevő kérelmére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékes Bizottsága engedélyezheti a részletfizetést a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt feltételek keretein belül.

Amennyiben a bérlemény nem szerepel az értékesítésre kijelölt nem lakás célú helyiségek között, a megvásárlásra nincs lehetőség.

Milyen feltételekkel lehet üres lakást/helyiséget vásárolni?
Az elővásárlási joggal nem terhelt lakások/helyiségek esetében a tulajdonosi joggyakorló meghatározza a minimál- vagy irányárat, ennek ismeretében az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály versenyeztetési eljárás keretében pályázati felhívásban teszi közzé az értékesíteni kívánt lakások/helyiségek adatait. Az aktuális pályázati kiírásról az Osztály munkatársaitól, valamint az Óbuda újságban, a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, valamint internetes hirdetési fórumokon (ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu) lehet tájékozódni.

Pályázati lehetőségekről hol tájékozódhatok?
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu  honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Mit jelent a pályázati biztosíték?
A pályázati biztosítékot, – mely általában az irányár 10 %-a – a pályázati felhívásban tesszük közzé és az ott meghatározott időpontig kell befizetni, illetve a befizetést igazoló bizonylatot bemutatni az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálynak. Ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A biztosíték nem jár vissza, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát, vagy ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg.

Mennyibe kerül az értékbecslés?
Az értékbecslés elkészítésének költsége ingatlan típusonként változó. Az aktuális értékbecslési díjakról tájékozódjon az osztály munkatársaitól.

Milyen költségek terhelnek adásvételi szerződés megkötésekor?
A piaci alapon értékesítésre kerülő üres lakások, üres és elővásárlási joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a telekingatlanok elidegenítésekor a vevő szerződéskötési díjat fizet.

A szerződéskötési díj tartalmazza

  1. a) a mindenkori értékbecslés díját és
  2. b) a mindenkori tulajdoni lap lekérdezésének díját és
  3. c) a mindenkori földhivatali eljárás díját,
  4. d) a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszerben végzett személyazonosság és okmányellenőrzés díját, valamint
  5. e) az ügyvédi munkadíjat, mely az ingatlan vételárának 0,5 %-a+Áfa, de minimum 50.000 Ft+Áfa.

Mit kell tennem, ha egy telket meg kívánok vásárolni?
Első lépésként vételi kérelmet kell benyújtani az Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályra, pontos cím, és/vagy helyrajzi szám megjelöléssel. Amennyiben a Kérelmező nem ismeri a telek pontos adatait, személyesen egyeztethet munkatársainkkal. Ezt követően Osztályunk megvizsgálja a telekingatlan értékesíthetőségét, beszerzi a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat. Amennyiben a telekingatlant nem érinti kötelező – KSZT szerinti – szabályozás, az adott ingatlant értékesítésre történő kijelölésre előterjesztjük a tulajdonosi joggyakorló elé. Ezt követően  megrendeljük a telekre vonatkozó értékbecslést, melynek elkészítését független ingatlanforgalmi szakértő végzi. A megállapított forgalmi értéktől függően a kérelmet előterjesztjük a tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság/Testület elé. Pozitív döntés esetén – a vonatkozó rendelet értelmében értékhatártól függően – nyílt, egyfordulós pályázaton meghirdetjük a telket értékesítésre, vagy felajánljuk az ingatlant megvételre a kérelmezőnek. Sikeres pályázat esetén a nyertes Pályázóval adásvételi szerződést kötünk.