Értékesítés

Mit kell tennem, ha nem lakás célú bérleményemet meg kívánom vásárolni?
Vásárlási szándék esetén a bérlőnek vételi kérelmet kell benyújtania az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályra, aki a kérelmet megvizsgálja és tájékoztatást küld az értékesítés menetéről a vonatkozó rendeleti előírásoknak megfelelően.

Milyen feltételekkel lehet üres lakást/helyiséget vásárolni?
Általában nyilvános pályázat útján. Ez esetben a tulajdonosi joggyakorló meghatározza a minimál- vagy irányárat, ennek ismeretében az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály versenyeztetési eljárás keretében pályázati felhívásban teszi közzé az értékesíteni kívánt lakások/helyiségek adatait. Az aktuális pályázati kiírásról az Osztály munkatársaitól, valamint az Óbuda újságban, a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, valamint internetes hirdetési fórumokon (ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu) lehet tájékozódni.

Pályázati lehetőségekről hol tájékozódhatok?
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu  honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu

Mit jelent a pályázati biztosíték?
A pályázati biztosítékot, – mely általában a hirdetési ár 10 %-a – a pályázati felhívásban tesszük közzé és az ott meghatározott időpontig kell befizetni, illetve a befizetést igazoló bizonylatot bemutatni az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálynak. Ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A biztosíték nem jár vissza, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát, vagy ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg.

Mennyibe kerül az értékbecslés?
Az értékbecslés elkészítésének költsége ingatlan típusonként változó. Az aktuális értékbecslési díjakról tájékozódjon az osztály munkatársaitól.

Milyen költségek terhelnek adásvételi szerződés megkötésekor?
A piaci alapon értékesítésre kerülő üres lakások, üres és elővásárlási joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a telekingatlanok elidegenítésekor a vevő szerződéskötési díjat fizet az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014.(VI.2.) rendeletben foglaltak szerint.

Mit kell tennem, ha egy telket meg kívánok vásárolni?
Vételi kérelmet kell benyújtani az Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályra, pontos cím, és/vagy helyrajzi szám megjelöléssel. Amennyiben a Kérelmező nem ismeri a telek pontos adatait, személyesen egyeztethet az osztály munkatársaival. Ezt követően az Osztály megvizsgálja a telekingatlan értékesíthetőségét, beszerzi a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat és tájékoztatja a kérelmezőt a lehetséges értékesítési eljárás menetéről.