LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSE

LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSE

A lakásbérleti jogviszony rendkívüli felmondással megszüntethető különösen, ha:

  1. a bérlő a lakásbérleti szerződésben foglalt fizetési vagy részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget
  2. a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül vagy a bérbeadó hozzájárulásának megatagadása ellenére albérletbe adja a lakást
  3. a bérlő harmadik személy használatába adja a lakást
  4. a bérlő a lakásba – szerződés vagy jogszabály tiltó rendelkezése ellenére vagy a bérbeadó hozzájárulásának hiányában – más személyt befogad
  5. a bérlő a lakásban nem lakik életvitelszerűen
  6. a bérlő a kifogásolt magatartást – nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használat, együttélés követelményeinek be nem tartása – a bérbeadó felszólítása ellenére nem szünteti meg, folytatja, vagy újból tanúsítja
  7. a bérlő a jogszabályban, illetve a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti
  8. a bérlő bérleti jogviszonyának átruházására kísérletet tesz, vagy a bérleti jogviszonyát átruházta,
  9. a csereügylethez történő bérbeadói hozzájárulás kézhezvételétől számított 60 napon belül a volt bérlő tulajdonjoga nem kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, illetve bérleti szerződése megkötésre.”