Követeléskezelési Osztály

A Követeléskezelési osztály kialakítása során a társaság vezetése célként tűzte ki a minél hatékonyabb közreműködést az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek tekintetében felhalmozott bérleti, használati díjak, külön szolgáltatások díjak, a távhőszolgáltatások díjának, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások részletre vétellel történő értékesítését követően esedékessé váló törlesztő részletek nyilvántartásában, beszedésében, továbbá a behajtással illetve indokolt esetben a jogi eljárások kezdeményezésével kapcsolatos ügyek intézésében. A jogi eljárások során a beszedési, behajtási tevékenység eredményessége megköveteli a megbízott ügyvédi iroda munkatársai, valamint az osztály közötti folyamatos és rendszeres kapcsolattartást.

Az osztály illetősége alá került a tulajdonosi helytállási kötelezettség keretében megfizetett távhőszolgáltatási díjtartozásoknak a tényleges fogyasztókra (bérlőkre, használókra) történő áthárításával kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a díjhátralékok analitikus nyilvántartását, beszedését és a behajtási feladatok előkészítésének megszervezését.

Szolgáltatásai közé tartozik ugyanakkor a bérleti és távhő kintlévőségek esetében a részletfizetési megállapodások elbírálásához szükséges adatszolgáltatás nyújtása az Önkormányzat Lakásügyi Főosztálya részére, valamint kedvező elbírálás esetén a részletfizetési megállapodás megkötése és a beérkező részletfizetéseknek illetve az egyéb befizetéseknek a folyamatos nyomon követése. Ezen feladatok ellátása során az osztály folyamatos kapcsolatot tart a szociális intézményekkel.

A részletre történő értékesítések esetében feladata továbbá a futamidő vége előtti kifizetéseknél a vételárhátralék meghatározása, jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges okiratok elkészítése, továbbítása az eljáró ügyvédi iroda felé ellenjegyzésre, ahol a Földhivatalba történő benyújtás történik.

Az osztály feladatai közé tartozik az önkormányzati bérlakások, helyiségek, telkek, földterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló háziorvosi és egyes fogorvosi rendelők bérleti díjának számlázása.

 

 

A Követeléskezelési Osztály elérhetőségei
Kézi Margit 430-3476
gazdasági igazgató
Csipes-Nagy Mónika 430-3485
követeléskezelési osztályvezető, kontroller
Gyömörey Orsolya 430-3477 
követeléskezelési előadó,
bérlakások követeléskezelése, orvosi rendelők követeléskezelése, jogi eljárások megindítása
Csernusné Oturay Krisztina 430-3467
számlázás,
helyiségek követeléskezelése,
Budainé Antal Szilvia 430-3478
követeléskezelési előadó,
bérlakások követeléskezelése, orvosi rendelők követeléskezelése, részletre értékesített ingatlanok követeléskezelése
Zajáczné Nánási Judit 430-3473
jogügyi előadó,
jogi eljárások nyilvántartása