Követeléskezelési Osztály

A Követeléskezelési Osztály 2011. augusztus 1-től mint önálló szervezeti egység kezdte meg működését az Óbudai Vagyonkezelő Zrt-nél. Az egység kialakítása során a társaság vezetése célként tűzte ki a minél hatékonyabb közreműködést az önkormányzati tulajdonú lakások tekintetében felhalmozott bérleti, használati díjak, külön szolgáltatások díjak, a távhőszolgáltatások díjának, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások részletre vétellel történő értékesítését követően esedékessé váló törlesztő részletek nyilvántartásában, beszedésében, továbbá a behajtással illetve indokolt esetben a jogi eljárások kezdeményezésével kapcsolatos ügyek intézésében. A jogi eljárások során a beszedési, behajtási tevékenység eredményessége megköveteli a Jogi és Közbeszerzési Osztály belső és külső munkatársai, valamint az osztály közötti folyamatos és rendszeres kapcsolattartást.
Az osztály illetősége alá került a tulajdonosi helytállási kötelezettség keretében megfizetett távhőszolgáltatási díjtartozásoknak a tényleges fogyasztókra (bérlőkre, használókra) történő áthárításával kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a díjhátralékok analitikus nyilvántartását, beszedését és a behajtási feladatok előkészítésének megszervezését.
Szolgáltatásai közé tartozik ugyanakkor a bérleti és távhő kintlévőségek esetében a részletfizetési megállapodások elbírálásában való hatékony közreműködés és az ügyfél értesítése az elbírálás eredményéről, valamint kedvező elbírálás esetén a részletfizetési megállapodás megkötése és a beérkező részletfizetéseknek illetve az egyéb befizetéseknek a folyamatos nyomon követése. Ezen feladatok ellátása során a osztály folyamatos kapcsolatot tart a szociális intézményekkel.
A részletre történő értékesítések esetében feladata továbbá a futamidő vége előtti kifizetéseknél a vételárhátralék meghatározása, jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges okiratok elkészítése, továbbítása az eljáró ügyvédi iroda felé ellenjegyzésre, ahol a Földhivatalba történő benyújtás történik.

A Követeléskezelési Osztály elérhetőségei
Csipes-Nagy Mónika 430-3476
mb. osztályvezető

Nagyné Székely Júlia 430-3467
számlázás,
részletre értékesített ingatlanok követeléskezelése
Németh Dorottya 430-3478
bérlakások követeléskezelése
Pálvölgyi Brigitta 430-3477
bérlakások követeléskezelése