üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítése

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének és Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

 • Budapest III. 62421 hrsz. (Szentendrei út 325.)

Lakóövezetben, Csillaghegy hegy felőli részén, a Szentendrei út és a Mátyás király út kereszteződéshez közel található 975 m2 területű, összközműves, téglalap alakú telek, mely sík felszínű. Az ingatlan közterület kapcsolattal rendelkezik, aszfaltozott úton megközelíthető, a közterületről gépjármű behajtó ki van alakítva. Alapterülete kiváló, de viszonylag keskeny telek (kb. 9 méter). A telken jelenleg van egy utcafronti irodaépület (ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel), egy romos, tető nélküli raktárépület és egy lakóház. Utóbbi kettő szerepel a helyszínrajzon is. A lakóház komfortos, felújítással használható is, 2 szobás. Az iroda szintén komfortos, részben használható állapotú, a két felépítmény nettó összterülete 86 m2. Az épületek egyszintesek, magastetősek, a padlástér nincs beépítve. A meglévő épületek védettség alatt nem állnak, szabadon bonthatóak. Bontás esetén a telken egy főépület helyezhető el, két lakással.

Az ingatlan kerített, utcafronton kétszárnyú kapuval zárva. A telek kisrészben szeméttel szennyezett, részben gondozott, ingóságok a lakóépületben még találhatóak. Az ingatlan jelen állapotában kerül majd birtokba adásba.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1039 Budapest, Szentendrei út 325.

Hrsz:                                                   62421

Megnevezése:                                     kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Területe:                                             975 m2

Irányár:                                             61.600.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             6.200.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/O-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

Mivel az ingatlan zárt, hivatalos megtekintés előzetes bejelentkezés alapján:

 1. február 12. 16.30 óra
  február 15. 9.00 óra
  február 19. 16.30 óra
  február 22. 9.00 óra

 

Az ingatlan megtekintésének feltétele a pályázati dokumentáció kikérése és átvétele, a dokumentáció megismerését követően a pályázati felhívásban megadott időpontokban, előzetes bejelentkezést követően van lehetőség az ingatlan megtekintésére. A megadott időpontok választhatóak, azokra előzetesen bejelentkezni az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben szükséges a meghirdetett időpont előtti munkanap 12:00 óráig.

 

 • Budapest III. 65166/5 hrsz. (Tamás u.)

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a Tamás utca legtetején, az erdőhatárnál található, belterületen. Közterületi kapcsolattal rendelkezik, gépjárművel aszfaltos úton szinte teljesen megközelíthető, csak a (65166/4) hrsz.-ú közterület legfelső, a telek előtti része nem rendelkezik szilárd burkolattal, az egy agyagos földút. „C” geotechnikai osztályba sorolt terület. Kisebb (240 m2) ELMŰ vezetékjog (nagyfeszültségű elektromos távvezeték védőtávolsága) terheli, de az amúgy se beépíthető részen. A telken felépítmény nincs.

A terület szinte teljes egészében bozótos, beerdősült, ezért egy ottani építkezés esetén jelentős lesz a favisszapótlási kötelem. Közművei nincsenek, azok közül az utcán is csak az ivóvíz és az elektromos áram érhető el, a gáz öt telekkel lejjebb, míg a szennyvízcsatorna csak a Rókahegyi úti kereszteződésnél, távol a telektől. A telek nem kerített. Az ingatlan szabálytalan alakú, de jól kihasználható, viszont erős lejtéssel is rendelkezik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Tamás u.

Hrsz:                                                   65166/5

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             1.294 m2

Irányár:                                             58.149.606,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             7.400.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-N3.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 • Budapest, III., 65791/2 hrsz. (Mély u. 36.)

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a Mély utca még ki nem épített részén, a belterület határán található. Közterületi kapcsolattal rendelkezik, azonban gépjárművel nem teljesen megközelíthető, az aszfaltút és az ingatlanhoz vezető földút találkozásánál egy elektromos vezeték oszlopa van, melyet egy építkezés esetén át kell majd helyeztetni. „D” geotechnikai osztályba sorolt terület. Kisebb (19 m2) ELMŰ vezetékjog (a szomszédos telkekre menő bekötések) terheli, de az amúgy se beépíthető, hátsókerti részen. A telken felépítmény nincs. A terület gondozott. Közművei nincsenek, azok közül az utcai frontján csak az elektromos áram érhető el, a szennyvízcsatorna a Mély utca aszfaltos részén van, onnan szolgalmi joggal lehetne bevezetni egy másik telken keresztül, míg gázvezeték a Diófa utcánál található legközelebb. A telek kerített. Az ingatlan jó alakú, de kétirányú (enyhe) lejtéssel is rendelkezik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Mély u. 36.

Hrsz:                                                   65791/2

Megnevezése:                                      Kivett beépítetlen terület

Területe:                                              1.299 m2

Irányár:                                             62.196.850,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             7.900.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2BÓ/SZ-N1

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került.

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

A pályázati dokumentációk kikérése és átvétele 2024. február 06., kedd 9.00 órától 2024. február 22., csütörtök 15.00 óráig történhet meg, amely az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2024. február 26., hétfő 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni.

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2024. február 26-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2024. február 26., hétfő 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja.

Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követő időszakban, a pályázat kiértékelését követő tulajdonosi döntés alapján további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a vállalt fizetési határidő annak lejárta előtt a vevő kérelmére, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval nem rendelkeznek- kivéve, ahol kifejezetten feltüntetésre került annak megléte- ezért a kiíró nem szavatol az ingatlanokon található kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (45.000,- – 63.000,- Ft + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 5.000,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály