Portfólió-kezelési Főosztály

A Portfoliókezelési Főosztály az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. legnagyobb létszámú, a cégen belül a legszélesebb feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. Az főosztály két további osztályra tagolódik, a Lakásgazdálkodási, valamint a Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályra.