PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének és Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

 

  • Budapest III. Virágosnyereg u. 2. (Solymárvölgyi út), 20643/3 hrsz.

A tárgyi ingatlan a Csúcshegy aljában található, a Virágosnyereg utca és a Solymárvölgyi út kereszteződésében, családi házas övezeteben. Mindkét utca szilárd burkolatú. Az ingatlan kerített.

A terület hivatalos közterület kapcsolattal mindkét közútra rendelkezik, szabályzási terv szerint beépíthető (20 %), akár három telekre is osztható, a beépítés lehetőségét azonban az ivóvíz és a szennyvízcsatorna hiánya és a telket érintő nagyfeszültségű elektromos távvezeték és nagynyomású gázvezeték védőtávolsága (360 m2) csökkenti, valamint a telket nagymértékű (kb. 600m2), mindkét utcafrontra kiterjedő közterület szabályzás is terheli, melynek végrehajtásához szükséges dokumentumokat leendő Vevőnek, saját költségen kell elkészíttetnie.

A pályázat kiértékelését követően a leendő vevővel előszerződés kerül megkötésre. A közterület szabályozáshoz szükséges változási vázrajzok földhivatali záradékolását követően, és a telekalakítási engedély kiadását követően a záradékolt vázrajzok, valamint telekalakítási engedély birtokában kerül sor végleges adás-vételi szerződés megkötésére. Vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a végleges adásvételi szerződés a közterületszabályozás után visszamaradó telekre kerül megkötésre, a közterületszabályozás során leeső területrész értéke nem kerül kompenzálásra.

Az előszerződésben a vevő köteles vállalni az előszerződés megkötését követő 30 napon belül a telekalakítási dokumentáció elkészíttetését és záradékolásra történő benyújtását, valamint a záradék kibocsátását követően a telekalakítás engedély iránti kérelem benyújtását saját költségen, megtérítési igény nélkül.

Az ivóvíz és a szennyvízcsatorna távolabb található az ingatlantól. Gyakorlatilag a nagyméretű telek jelen állapotában csak egy igen nagy családi ház elhelyezésére alkalmas, az ingatlanfejlesztés további befektetést igényel a vételáron felül.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Virágosnyereg u. 2.

Hrsz:                                                   20643/3

Megnevezése:                                      Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Irányár:                                             220.320.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             22.000.000.- Ft

Területe:                                              3.669 m2

Övezeti besorolás:                                Lke-2/SZ-HL2

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlan az utcákról jól áttekinthető.

 

 

  • Budapest, III., 65196 hrsz.

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a temető fölött található, már külterületen. Hivatalos közterületi kapcsolata nincs, gépjárművel nem, gyalogosan pedig egy erdei gyalogúton keresztül közelíthető meg. Átjárási és egyéb szolgalmi jog nincs bejegyezve a szomszédos ingatlanokra. A telek csak egyik oldalon, szomszéd által kerített. Felépítménye nincs. Övezeti besorolása miatt csak gazdasági épület helyezhető el rajta (3 %-os beépíthetőség, kb. 40 m2) de a hivatalos közterületi kapcsolat és szolgalmi jogok nélkül elméletileg csak a szomszédos ingatlanok közreműködésével. Minden építményhez geotechnikai felülvizsgálat szükséges. Érdemben csak hobbykert jellegű művelésre alkalmas. A telken hivatalos felépítmény nincs, az teljes egészében bozótos, beerdősűlt.

Az ingatlan a hivatalos országos erdészeti adattárban nem szerepel. Közművei nincsenek, azok az utcán sem érhetők el.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Tamás u.

Hrsz:                                                   65196

Megnevezése:                                      erdő (a hivatalos erdészeti adattárban nem szerepel)

Területe:                                              1.415 m2

Irányár:                                             2.900.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):              300.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Mk-1 (mezőgazdasági terület)

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlan az ösvény felől nem kerített, de a növényzet miatt nemigen járható be.

 

 

  • Budapest, III., 65276 hrsz.

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a Békahát dűlő és az Óbarack utca között található, már külterületen. Közterületi kapcsolattal rendelkezik, gépjárművel a Békahát dűlő felől a 65290 hrsz.-en át mezőgazdasági földúton és szolgalmi úton megközelíthető. Az Óbarack utca felől csak egy nehezen járható, gazos gyalogosösvény van. Övezeti besorolása miatt csak gazdasági épület helyezhető el rajta (3 %-os beépíthetőség, kb. 53 m2). Minden építményhez geotechnikai felülvizsgálat szükséges. Érdemben csak hobbykerti vagy rendes mezőgazdasági jellegű művelésre alkalmas. Kisebb (131 m2) ELMŰ vezetékjog (középfeszültségű elektromos távvezeték és védőtávolsága) terheli a telek első harmadában, jól látható módon. A telkünkön hivatalos helyszínrajzon is feltüntetett felépítmény van, egy fémszerkezetű garázs, mely a Békahát dűlő felőli oldalon található. A terület nagyobb részén, az Óbarack utca felé bozótos, beerdősült, a Békahát dűlő felé gondozottabb. Közművei nincsenek, azok közül az utcán is csak az elektromos áram érhető el. A telek az oldalsó szomszédok irányában nem kerített. Az ingatlan keskeny, hosszú, kétirányú lejtéssel is rendelkezik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    Budapest, III ker., Békahát dűlő – Óbarack utca között

Hrsz:                                                   65276

Megnevezése:                                      Kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület

Területe:                                              1.774 m2

Irányár:                                             6.640.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):              700.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Mk-1 (mezőgazdasági terület)

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlan a kerítések miatt nem járható be, a Békahát dűlő felöli oldalon a garázsról ismerhető fel.

 

 

  • Budapest, III., 65290 hrsz.

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a Békahát dűlő és az Árok utca között található, már külterületen. Közterületi kapcsolattal rendelkezik, gépjárművel a Békahát dűlő felől, illetve az Árok utca felől a 65289 hrsz.-en át földúton megközelíthető. Övezeti besorolása miatt csak gazdasági épület helyezhető el rajta (3 %-os beépíthetőség, kb. 60 m2). Minden építményhez geotechnikai felülvizsgálat szükséges. Érdemben csak hobbykerti vagy rendes mezőgazdasági jellegű művelésre alkalmas.

Papíron kisebb (307 m2) ELMŰ vezetékjog (kis-és középfeszültségű elektromos távvezeték és védőtávolsága) terheli, de gyakorlatilag a kisfeszültségű vezeték hosszában szeli át a telket, így ide épületet elhelyezni érdemben nem lehet. A telken felépítmény nincs. A telek felső, Békahát dőlői vége átjárási szolgalmi joggal terhelt a rá keresztbe csatlakozó telkek miatt. A terület középső része bozótos, beerdősült, az Árok utca felé még gondozottabb, felső része tehát pedig le nem zárható útként szolgál. A szolgalmi út végén erős szinteltérés van a telekben. Az ingatlannak a telek jellegű részére az Árok utca felől van gépjármű behajtója. Saját közművei nincsenek, azok közül az utcán is csak az elektromos áram érhető el. A telek csak részben kerített. Az ingatlan igen keskeny, hosszú, az Árok utca irányába változó nagyságú lejtéssel rendelkezik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    Budapest, III ker., Békahát dűlő – Árok utca között

Hrsz:                                                   65290

Megnevezése:                                      Kivett zártkerti művelés alól kivett terület

Területe:                                              2.018 m2

Irányár:                                             6.680.000,- Ft (ÁFA mentes)

Övezeti besorolás:                               Mk-1 (mezőgazdasági terület)

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlan csak részben járható be, az Árok utca felől zárt.

 

A 65290 hrsz.-ú ingatlan csak a következő, 65291 hrsz.-ú ingatlannal együtt pályázható. 

 

Budapest, III., 65291 hrsz

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a Békahát dűlő és az Árok utca között található, már külterületen. Közterületi kapcsolattal rendelkezik, gépjárművel a Békahát dűlő felől, illetve az Árok utca felől a 65289 hrsz.-en át földúton megközelíthető. Övezeti besorolása miatt csak gazdasági épület helyezhető el rajta (3 %-os beépíthetőség, kb. 56 m2). Minden építményhez geotechnikai felülvizsgálat szükséges. Érdemben csak hobbykerti vagy rendes mezőgazdasági jellegű művelésre alkalmas. Kisebb (114 m2) ELMŰ vezetékjog (középfeszültségű elektromos távvezeték és védőtávolsága) terheli. A telken egy kisebb, bejegyzett felépítmény található. A terület középső része bozótos, beerdősült, az Árok utca felé még gondozottabb, felső része még átjárható. Saját közművei nincsenek, azok közül az utcán is csak az elektromos áram érhető el. A területen fúrt kút található, víz van benne, de minősége nem ismert. A telek csak részben kerített. Az ingatlan igen keskeny, hosszú, az Árok utca irányába változó nagyságú lejtéssel rendelkezik. Bejárattal rendelkezik a Békahát dűlő, a 65290 hrsz. szolgalmi úttal terhelt része és az Árok utca felől is.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    Budapest, III ker., Békahát dűlő – Árok utca között

Hrsz:                                                   65291

Megnevezése:                                      Kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület

Területe:                                              1.897 m2

Irányár:                                             8.990.000,- Ft (ÁFA mentes)

Övezeti besorolás:                               Mk-1 (mezőgazdasági terület)

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlan kerített, de kívülről áttekinthető, a felépítmény látható, külön bemutatást nem tartunk. Az ingatlan Árok utcai végén a helyrajzi szám fel van festve a kapura.

 

A 65290 és a 65291 hrsz. tehát csak egyben pályázható, megvásárlásuk és egyesítésük esetén egy jó adottságú telek jöhet létre.

 

Pályázati biztosíték (bánatpénz) egyben a 65290 és 65291 hrsz.-ú ingatlanokra: 1.600.000.- Ft

 

 

  • Budapest, III., 65791/2 hrsz. (Mély u. 36.)

A tárgyi ingatlan Békásmegyer-Ófalu területén, a Mély utca még ki nem épített részén, a belterület határán található. Közterületi kapcsolattal rendelkezik, azonban gépjárművel nem teljesen megközelíthető, az aszfaltút és az ingatlanhoz vezető földút találkozásánál egy elektromos vezeték oszlopa van, melyet egy építkezés esetén át kell majd helyeztetni. „D” geotechnikai osztályba sorolt terület. Kisebb (19 m2) ELMŰ vezetékjog (a szomszédos telkekre menő bekötések) terheli, de az amúgy se beépíthető, hátsókerti részen. A telken felépítmény nincs. A terület gondozott. Közművei nincsenek, azok közül az utcai frontján csak az elektromos áram érhető el, a szennyvízcsatorna a Mély utca aszfaltos részén van, onnan szolgalmi joggal lehetne bevezetni egy másik telken keresztül, míg gázvezeték a Diófa utcánál található legközelebb. A telek kerített. Az ingatlan jó alakú, de kétirányú (enyhe) lejtéssel is rendelkezik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Mély u. 36.

Hrsz:                                                   65791/2

Megnevezése:                                      Kivett beépítetlen terület

Területe:                                              1.299 m2

Irányár:                                             62.196.850,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             7.900.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2BÓ/SZ-N1

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került.

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

A pályázati dokumentációk kikérése és átvétele 2024. március 19., kedd 9.00 órától 2024. április 04., csütörtök 15.00 óráig történhet meg, amely az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2024. április 05., péntek 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni.

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2024. április 05-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2024. április 05., péntek 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja.

Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követő időszakban, a pályázat kiértékelését követő tulajdonosi döntés alapján további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a vállalt fizetési határidő annak lejárta előtt a vevő kérelmére, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval nem rendelkeznek- kivéve, ahol kifejezetten feltüntetésre került annak megléte- ezért a kiíró nem szavatol az ingatlanokon található kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

 

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (36.000,- – 45.000,- Ft + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 5.000,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály