PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 24 – 34/2021. (I.15.) határozatai alapján

 

 • 1032 Budapest, Ágoston u. 14. VI. 107., 16918/3/A/343 hrsz-ú műterem, alapterülete: 20 m2

A helyiség az Óbudai lakótelepen, panel épület VI. emeletén található. Megközelítése a zárt lépcsőházon keresztül lehetséges. Az épületben lift működik. A helyiségcsoport műteremből, valamint 3 külön álló raktárból áll, amelyek a folyosóról nyílnak. Bevezetett közművek: villany, víz. Fűtése és melegvíz-ellátása távhővel megoldott. Közepes műszaki állapotú.

Irányár: 12.500.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.250.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 10.

 

 • 1039 Budapest, Hímző u. 1. földszint, 64057/12/A/60 hrsz-ú ingatlan-nyilvántartás szerint lakás, természetben funkcióját tekintve iroda, alapterülete: 57 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felőli oldalán található, panel épület földszintjén. A helyiség az épület két oldaláról is megközelíthető, közvetlen utcai bejáratokon keresztül. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Jó műszaki állapotú.

Irányár: 28.410.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.850.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 15.

 

 • 1039 Budapest, Hunyadi u. 58-60. B. ép. pinceszint, 62976/0/B/1 hrsz-ú raktár, alapterülete: 22 m2

A helyiség Csillaghegyen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található. Az ingatlan bejárata belső udvarról nyílik. Falazata vizesedik, salétromos, helyenként beázás nyomai láthatók. Bevezetett közművek: villany. Fűtési rendszer nincs kiépítve. Gyenge műszaki állapotú.

Irányár: 5.000.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 500.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 18., 9:00

 

 • 1039 Budapest, Kabar u. 1. földszint, 64057/3/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség, alapterülete: 57 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felőli oldalán, panel épület földszintjén található. Megközelítése az épület két oldaláról is, közvetlen utcai bejáratokon keresztül lehetséges. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Műszaki állapota gyenge.

Irányár: 23.340.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.300.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 15.

 

 • 1039 Budapest, Kabar u. 5. földszint, 64057/3/A/124 hrsz-ú egyéb helyiség, alapterülete: 63 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felőli oldalán, panel épület földszintjén található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Műszaki állapota jó.

Irányár: 32.190.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.200.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 15.

 

 • 1039 Budapest, Madzsar J. u. 33. pinceszint, 65552/46/A/91 hrsz-ú egyéb helyiség, alapterülete: 32 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felőli oldalán, panel épület pinceszintjén található, bejárata az épület lépcsőházából érhető el. A helyiség födéme alatt a lakóház közmű alapvezetékei futnak, alattuk a belmagasság csak 1,90 m.  Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Gyenge műszaki állapotú.

Irányár: 3.450.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 350.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 15.

 

 

 • 1035 Budapest, Váradi u. 17. földszint 3., 16918/12/A/63 hrsz-ú üzlethelyiség, alapterülete: 32 m2

A helyiség az Óbudai lakótelepen található paneles technológiával kialakított lakóépületben. Bejárata közvetlenül az útcáról nyílik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, gáz. Közepes műszaki állapotú.

Irányár: 17.400.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.750.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 10.

 

 • 1035 Budapest, Verőfény u. 1. (Derű u. 2.) A.ép., 18135/12/A/2 hrsz-ú üzlethelyiség, alapterülete: 34 m2

A helyiség a Flórián téri piac közelében található, hagyományos téglaépület földszintjén. Megközelítése közvetlen utcai bejáraton keresztül lehetséges.  Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Közepes műszaki állapotú.

Irányár: 16.600.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 10.

 

 • 1039 Budapest, Viziorgona u. 4. földszint, 62321/3/A/102 hrsz-ú üzlethelyiség, alapterülete: 14 m2

A helyiség Békásmegyeren a lakótelep hegy felőli oldalán található panel épületben. Megközelítése közvetlenül az utcáról lehetséges. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtési rendszer nincs kiépítve. Felújítandó műszaki állapotú.

Irányár: 8.270.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 830.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 16.

 

 • 1033 Budapest, Zab u. 4., 18910/77/A/51 hrsz-ú iroda, alapterülete: 78 m2

A helyiség a kaszásdűlői lakótelepen panel épület földszintjén található, bejárata közvetlenül az utcáról nyílik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távhő. Felújítandó műszaki állapotú.

Irányár: 36.530.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.650.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: 2021. február 17.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

Az ingatlanok hivatalos megtekintése a felhívásban szereplő napokon, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztetett időpontban lehetséges. Az időpont egyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz fotókat, tulajdoni lap másolatot és alaprajzot.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését a pályázó igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz. 

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021.02.26 (péntek) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú helyiség pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több helyiségre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021.02.26-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2021.02.26 (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

 • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (40 000 + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.