PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ TELEKINGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanok értékesítésére az alábbiakban:

 

1) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/IK övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó állapotú hétvégi ház áll. A Jutas közben minden közmű megtalálható.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  

Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar

Hrsz.: 22314/12

Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m)

Irányár: 57.000.000,- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza.

 

2) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/IK övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas közben minden közmű megtalálható.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 22314/13

Területe: 1308 m2  (~86 m x 15 m)

Irányár: 30.472.440,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 38.700.000,-Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza.

 

3) Tatán, üdülőövezetben, az Öregtótól 10 percnyi sétára, földszint + emelet + járható lapostetős kialakítású, 7 szobás, 21 férőhelyes, működő, önkormányzati tulajdonú ÜDÜLŐ ELADÓ!

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Tata, Őz u. 10-12.

Hrsz: 4367, 4368

Telekterület: 360 m2 + 360 m2 = 720 m2

Övezeti besorolás: Üh-TÓ-IK

A két telek együtt került beépítésre, ikerház jellegű beépítéssel 1973-ban. Az ingatlan összközműves, a 221,5 m2 hasznos alapterületű üdülőépület téliesített, fűtését, melegvíz ellátását gázkazán biztosítja.

Az ingatlanok együttes irányára: 30.000.000,-Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték: 3.000.000,-Ft.

A helyszíni megtekintés szakmai kollégák körbevezetésével biztosított.

A megtekintéshez időpontot egyeztetni az alább megadott telefonszámokon lehet.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. november 20. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2017. november 20-án 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok a Nyomtatványok menüből tölthetőek le.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály