PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti, 18822/12 hrsz.-ú, „kivett üzem és udvar” művelési ágú, 21.506 m2 alapterületű ingatlan elidegenítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.), mint Kiíró, a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti, 18822/12 hrsz.-ú, „kivett üzem és udvar” művelési ágú, 21.506 m2 alapterületű ingatlan elidegenítésére a Képviselő-testület 811/2021. (IX. 30.) számú határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

 

Az ingatlan paraméterei:

cím:                                    1033 Budapest, Szőlőkert utca 6.,

helyrajzi szám:                    18822/12,

az ingatlan megnevezése:    kivett üzem és udvar,

az ingatlan területe:             21.506 m2,

beépített terület:                  9.620 m2,

összes nettó alapterület:       11.607 m2,

tulajdonos:                          Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.

a tulajdoni lapon

szereplő terhek:                   az ingatlant illeti a 18822/11 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelő elektromos áram vezetési szolgalmi jog 410 m2 nagyságú terület vonatkozásában,

az ingatlant illeti a 18822/10 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelő szennyvízvezeték átvezetési szolgalmi jog 13 m2 nagyságú terület vonatkozásában,

az ingatlant illeti a 18822/11 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelő szennyvízvezeték átvezetési szolgalmi jog 318 m2 nagyságú terület vonatkozásában,

az ingatlant illeti a 18822/10 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelő csapadékvíz-vezetéki szolgalmi jog 20 m2 nagyságú terület vonatkozásában,

az ingatlant illeti a 18822/11 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelő csapadékvíz-vezetéki szolgalmi jog 306 m2 nagyságú terület vonatkozásában,

az ingatlant terheli a Főtáv Zrt-t illető vezetékjog 234 m2 területre,

az ingatlant egyetemleges jelzálogjog terheli a Raiffeisen Bank Zrt. jogosultságaként 4.000.000.000,- Ft és járulékai erejéig,

az ingatlant elidegenítési és terhelési tilalom terheli a Raiffeisen Bank Zrt. jogosultságaként a jelzálogjog biztosítására.

a tulajdoni lapon nem

szereplő további terhek:       az ingatlan határozott idejű bérleti és területhasználati szerződésekkel terhelt

 

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanra bejegyezett jelzálogjog és az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem az adás-vételi szerződés aláírásáig benyújtásra kerül a BFKH Földhivatali Főosztályához.

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest III. kerület, belterület 18822/12 helyrajzi számú, természetben a 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlan. Az ingatlan „kivett üzem és udvar” megnevezéssel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, területe 21.506 m2.

 

 

Az ingatlanon egy csarnoképület, valamint több melléképület található, a beépített terület: 9.620 m2, az összes nettó alapterület: 11.607 m2. Az ingatlan – Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbuda-Békásmegyer építési szabályzatáról szóló 20/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete alapján – a GKSZ-2/SZ-2 építési övezetbe sorolt. Az övezetre vonatkozó legfontosabb előírások a következők (kivonat a rendeletből):

 

 1. § (1) A Gksz-2/SZ jelű építési övezetek területén az építési övezetekben a beépítési mód: szabadonálló.

 

 1. § (1) A Gksz-2/SZ-1, Gksz-2/SZ-2, Gksz-2/SZ-3, Gksz-2/SZ-7 jelű építési övezetek területén az általános övezeti előírásokon túl részletes előírások nem szabályoznak.

(2) A Gksz-2/SZ-4 jelű építési övezet területén

 1. a) az előkert mérete 8,0 méter;
 2. b) az oldalkert a tényleges épületmagasság fele, de legalább 6,0 méter.

(3) A Gksz-2/SZ-5 építési övezetben a 30 méternél szélesebb telek esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 16,0 méter.

(4) A Gksz-2/SZ-6 területének a közigazgatási határtól mért 200 méteres sávjában épület nem létesíthető.

(5) A Gksz-2/SZIK-1, és a Gksz-2/SZIK-2 jelű építési övezet területén a telek 20 méter szélességnél kisebb szélesség és 1200 négyzetméternél kisebb telekterület esetén ikresen is beépíthető.

(6) A Gksz-2/SZ-1z, Gksz-2/SZ-2z, Gksz-2/SZ-3z, Gksz-2/SZ-4z és a Gksz-2/SZ-5z jelű építési övezetben, a hőszigethatás csökkentése érdekében

 1. a) a 2. melléklet 15. táblázat szerinti zöldfelületi kedvezmény alkalmazása esetén a 24. § (4) bekezdés alkalmazása tekintetében a fák darabszámába kizárólag a kedvezménnyel csökkentett legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő méretű zöldfelület területén kívül telepített fák és a fásított parkolóban ültetett fák számíthatók be;
 2. b) 1000 m2 feletti új épület beépített területének legalább felén zöldtetőt kell kialakítani;
 3. c) A Gksz-2/SZ-2z építési övezetben
 4. ca) 30 méternél keskenyebb telek esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 12,0 m
 5. cb) 30 méteres és annál szélesebb telek esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 16 méter.

(7) A Gksz-2/SZIK-1, a Gksz-2/SZ-2z és a Gksz-2/SZ-5z jelű építési övezetekben a Kunigunda utca és az Áldomás utca között a távvezeték miatt magassági korlátozás van érvényben.

 

Az ingatlan Budapest III. kerületében, Óbuda Kaszásdűlő városrészében, a Fehérítőgyár utca – Szőlőkert utca – Kunigunda útja által határolt területen fekszik, ipari övezetben. Környezetében telephelyek, szervizek, irodaépületek épültek. A városrész intézményi és infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a terület megközelítése szilárd, aszfaltozott úton lehetséges. Parkolni az ingatlan területén, annak környezetében és az utcán közterületen egyaránt lehetséges. A területet a víz, csatorna, elektromos és távhő közművek érintik. Az ingatlan kerített, északi oldalról a Szőlőkert utca, déli, keleti és nyugati irányból ipari ingatlanok határolják. A telek szabálytalan sokszög alakú, északkelet-délnyugat hossztengelyű, hozzávetőlegesen sík, lejtésmentes terület. A telek területén egy szabadonállóan elhelyezett csarnoképület (jellemzően raktár, kisebbrészt irodai funkcióval), továbbá portaépület, egybeépített TMK és hőközpont épület valamint egy kisméretű további raktár található. A hivatalos térképmásolaton az épületek feltüntetésre kerültek. A telek be nem épített része jellemzően szilárd burkolatú (betonozott parkolók és térburkolatok), a fennmaradó területeken zöld növényzet látható.

 

A főépület az 1960-as évek elején épült, majd 1966-ban részlegesen, belső szintekkel bővítették. Alaprajzilag közel négyzetes épületről beszélhetünk, a délnyugati oldalon végigmenően nyitott rakodórámpa van, az északkeleti homlokzat felőli, eredeti rámpa mára részben beépített, illetőleg egy acél szerkezetű rakodó bővítmény is látható ezen az oldalon. Az épületet monolit vasbeton szerkezetű, mélyalapozású pincefödémre állították fel (a födém alatt így nem járható, hasznosítatlan technológiai szint, ”búvótér” alakult ki). A csarnok fő szintje vasbeton pillérvázas szerkezettel készült, 4 hajóval, 12 x 18 méteres raszter kiosztással.

 

 

Az előregyártott pilléreken fekvő acél főtartókon zárófödémként szintén előregyártott vasbeton pallók nyugszanak, amelyek a bitumenes lemezes csapadékvíz elleni szigetelés fogadó szerkezeteként is szolgálnak. A csarnok merevítését az oldalsó homlokzatokon és a hajókat elválasztó raszterekben épített vasbeton falak biztosítják, a rámpák felőli oldalakon monolit vasbeton gerenda rendszer veszi át ezt a szerepet, a homlokzati térlezárások vasbeton szendvicspanelesek. A pillérek a fogadó alapokhoz a padlószinten csatlakoznak, ezek az alapok fogadják a búvótér szint felett megépített födémrendszert is, mely a zárófödémhez hasonlóan előregyártott főtartókon vasbeton pallós rendszerű. Az utólagosan behúzott galériaszintek monolit vasbeton illetőleg acélszerkezetűek. A belső padozat jellemzően simított betonfelület illetve részben ipari padló, az irodai részeken pvc, laminált parketta, padlószőnyeg, a szociális blokkokban kerámia lapburkolat látható. A falak jellemzően festettek, a vizes helyiségekben részben csempézettek. A nyílászárók változatos képet mutatnak, a csarnokterek eredeti ajtói nagyméretű acél kétszárnyú tolókapuk, egyebekben az eredeti acélajtók, illetve az évek során (jellemzően az iroda funkciójú részeken) történt részleges felújítások kapcsán fa- és műanyag személybejárók egyaránt láthatók. Az ablakok szintén változatos képet mutatnak, az eredeti acélkeretes megoldások mellett utóbb cserélt, jellemzően műanyag, hőszigetelt szerkezetek is beépítésre kerültek. A telepi közművek közül valamennyi érinti az épületet, a távfűtés a csarnokterekben csupán temperáló jellegű (a hőleadók radiátorok, illetve a csarnokban részben légfűtéses rendszer is látható, azonban utóbbi jelenleg üzemképtelen).

 

Az épület általános állapota közepesnek mondható.

 

Pályázati feltételek:

 

Minimális ajánlati ár:                        1.417.560.000,- Ft (nettó).

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       140.000.000,- Ft.

Pályázati dokumentáció ára:              200.000.- Ft (bruttó).

 

Amennyiben Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ingatlan értékesítése tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott vételárra, mint adóalapra felszámítja.

 

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.10.28-ai ülésén döntött arról, hogy a nem lakás célú ingatlanok értékesítésének tekintetében ÁFA körbe kíván lépni, ezáltal az értékesítést ÁFA fogja terhelni!

 

A pályázat elbírálásának szempontja a megajánlott vételár összege.

 

Az ingatlan értékesítése a fennálló bérleti jogviszonyokkal terhelten történik. A nyertes Pályázónak (leendő Vevőnek) Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére (legfeljebb két részre osztottan) 2.000 m2 földszinti nettó épületterület vonatkozásában 10 éves időtartamra ingyenes – használati jogot kell biztosítania. A pályázati dokumentációban részletesen specifikálásra kerülnek a hivatkozott 2.000 m2 területtel szemben támasztott követelmények. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a hivatkozott 2.000 m2 területen belül az Önkormányzat irattára részére biztosítandó 600 m2 épületrész jövőbeni helyét illetően egyetértési joga van, vonatkozó megállapodás hiányában az irattár részére a jelenlegi helyet kell fenntartani (részletesen lásd a pályázati dokumentációban). A meghatározott területrész más, megfelelő állapotú, Budapest III. kerületében található ingatlanban is biztosítható, ellenben ebben az esetben az átköltöztetés minden költségét (így az irattár kialakításának költségét is) vevőnek szükséges vállalnia.

 

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő Pályázó veszi át. A járványveszélyre való tekintettel Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázók részére.

 

 

A részletes pályázati feltételeket, szükséges dokumentumokat tartalmazó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést és a dokumentáció árának megfizetését követően (ertekesites@ovzrt.hu) vehető át személyesen, vagy kiírói visszajelzésre 2021. november 3. (szerda) 10:00 órától 2021. november 24. (szerda), 15:00 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett.

 

A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díj az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetendő meg, a számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre kell megküldeni. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely helyszínrajzot, fotókat, alaprajzokat, helyiségkimutatást, tulajdoni lap másolatot is tartalmaz.

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta és a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a letéti számlán jóváírásra került.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

 • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztetett időpontban legkésőbb 2021. november 24. (szerda), 15.00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A pályázati ajánlat minden oldalát (üres oldalakat is) sorszámmal és aláírással ellátni szükséges. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

A Pályázó ajánlatában kikötést nem tehet, ajánlatát feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021. december 1-én 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlan értékesítési pályázata” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021. december 1-től számított 60 nap.

 

 

A pályázatok bontására 2021. december 1-én 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján, a pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható. A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az ingatlan a Pályázó céljainak megfelel-e, kizárólag a Pályázó felelőssége. Az ingatlan Pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási, átalakítási engedély, ingatlan beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez vagy tevékenység módosításához szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a Vevő felelőssége. A Kiíró nem tartozik felelősséggel a Pályázónál az eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlan megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (66.800,- Ft+ ÁFA), a tulajdoni lap lekérésének díját (2.500,- Ft/hrsz.), a földhivatali eljárás díját (6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan).

 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3468 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.