Felhívás földterületek hobbikert, közösségi kert bérlésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló

földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi közzé ezt a hirdetményt

 

A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb bérleti és megszerzési díjat.

A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Virágosnyereg utcában, valamint a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt.

A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok és Kőbánya utcákban, illetve a Békahát dűlőben.

A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.

 

 

Általános információk:

 

A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.

 

Ennek megfelelően

 • a bérbeadás időtartama 1 – 3 évre szól, ami a lejárat előtt ismét meghosszabbítható;
 • bérlő a föld bérleti jogának megszerzésekor az éves földhasználati/bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű megszerzési díjat köteles egyösszegben megfizetni;
 • a földterületek éves bérleti díját egy összegben, minden tárgyév február végéig kell megfizetni;
 • a megajánlott bérleti díj nem csökkenthető, arra kedvezmény nem vehető igénybe;
 • a bérleti díj megfizetése mellett a bérlőt/földhasználót terheli a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költség;
 • a földterületek „hobbikert” céljára kerülnek bérbeadásra: rekreációs tevékenység eltöltésére, illetve a földterületen történő növénytermesztés céljából;
 • bérlő köteles betartani a földterületre vonatkozó növényvédelmi, talajvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat és a vonatkozó hatósági előírásokat;
 • a földterület karbantartási (kaszálás, parlagfűmentesítés) kötelezettsége;
 • állattartási tevékenység folytatása nem engedélyezett;
 • a földterület életvitelszerű használata tilos;
 • a földterületen a háztartásban feleslegessé vált tárgyak (lomok) tárolása tilos, e körbe tartozik az építési anyag deponálása, használaton kívüli gépjármű elhelyezése is.
 • a bérbevételre lakóközösségek jelentkezését is várjuk!

 

Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek bérelhetőek:

 

Sor-szám Helyrajzi
szám
parcella
szám
Cím Terület
m2
Felépítmény
van/nincs
Földterület jellemzői minimális2021. évi bérleti díj meg-szerzési díj
1. 16218/9 belterület Doberdó út 30. 1417 van Kerítése ép. Felépítmény: engedély nélkül létesült 1,8*2,2 m faház. 402 428 1 207 284
2. 20655/4 19. Virágosnyereg utca I. kapu 754 van Kerítése hiányos. Felépítmény: 4*2 m faház (+pince), 2*2,5 m faház 105 560 316 680
3. 20655/4 23. Virágosnyereg utca I. kapu 772 van Kerítése hiányzik. Felépítmény: elbontott épületmaradvány (+pince), 2*2 m fa szerszámtároló 108 080 324 240
4. 20655/4 24. Virágosnyereg utca I. kapu 636 van Kerítése hiányzik. Felépítmény: 3,5*3 m téglaépület, 1*1 m fa kerti WC 89 040 267 120
5. 20655/4 35. a. Virágosnyereg utca I. kapu 854 van Kerítése hiányzik. Felépítmény: 4*6 m téglaépület (+ pince), lomok 119 560 358 680
6. 20855/2 Menedékház-Őzsuta utca közötti út 454 van Kerítés utca fronti részen ép, a hátsó részen hiányos. Felépítmény: 1,5*4 m toldalék, 7*4 m téglaépület, 2*2 m üvegház. 63 560 190 680
7. 20855/6 1. Örvös utca 692 van Kerítése hiányos. Felépítmény: 3,5*5 m faház (+pince), 2*2 m fa kerti WC. 96 880 290 640
8. 20855/6 2. Örvös utca 688 nincs Kerítése hiányos. Felépítmény nincs. 96 320 288 960
9. 20855/6 3. Örvös utca 730 nincs Kerítése ép, kisebb javítható hibákkal. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú fa kerti WC. 102 200 306 600
10. 20855/6 4. Örvös utca 734 van Kerítés bal oldalhatáron hiányos. Felépítmény: 1,5*1 m fa szerszámtároló, 4*8 m félig földbe süllyesztett tégla ház, 2*2 m2 fa előtérrel + 8 m3 sitt. 102 760 308 280
11. 20855/6 8. Örvös utca 742 nincs Kerítése bal oldalhatáron és hátsó részen is hiányos. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú kerti WC. 103 880 311 640
12. 20855/6 9. Örvös utca 726 nincs Kerítése jobb oldalhatáron hiányos. Felépítmény nincs. 101 640 304 920
13. 20855/6 11. Örvös utca 781 van Kerítése ép. Felépítmény: 2*4 m fa szerszámtároló WC-vel, belül négy egységre osztva 7*5 m faház + 2 m3 sitt. 109 340 328 020
14. 20855/6 17. Őzsuta utca 735 van Kerítése jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: 1*1 m fém szerkezetű sufni, 4*4 m faház + 4m3 szemét. 102 900 308 700
15. 20855/6 27. Őzsuta utca 894 van Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik, bejárati kapu nincs. Felépítmény: 7*2,5 m két tagozódású faház, 3*1 m fa sufni + 5 m3 sitt. 125 160 375 480
16. 20855/6 30. Őzsuta utca 694 van Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: beton alapon 2,5*4 m fa szerkezetű épület, 3*1 m fa sufni + 2 m3 sitt. 97 160 291 480
17. 65184/1 – 65185/1 2. Óbor utca 1015 nincs Megközelítése az 1. parcellán keresztül történik. Felépítmény nincs. 142 100 426 300
18. 65217/1-65218/1 C. Rézüst utca 718 van Kerítése ép. Felépítmény: 3,5*2 m fa szerszámoskamra előtetővel, 2*2 m fészer 100 520 301 560
19. 65306 II. Árok utca 993 nincs A telek bejárata az Árok utcából nyílik, oldal kerítései hiányosak. Felépítmény nincs. 139 020 417 060
20. 65326 Árok utca – Kőbánya utca 1196 van A telek a Kőbánya és az Árok utcából is rendelkezik bejárattal, kerítése ép. Felépítmény: beton alapon 4,5*7 m faház. 167 440 502 320
21. 65353 Árok utca – Kőbánya utca 1132 nincs A telek bejárata a Kőbánya utcából nyílik, kerítése a bal oldalhatáron hiányzik. Felépítmény nincs. 158 480 475 440
22. 65731 4. Meggy utca – Barackos út 817 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház,
1*1 m WC
114 380 343 140
23. 65731 16. Barackos út 767 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház. 107 380 322 140
24. 65731 22. Barackos út 814 van Kerítése ép. Felépítmény: 4,5*3 m téglaépület. 113 960 341 880
25. 65731 23. Barackos út 853 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs. 119 420 358 260
26. 65732/2 B. Meggy utca 961 van Kerítése ép. Felépítmény: 7*3 m faház,
2*1 m fészer.
134 540 403 620
27. 65732/2 II. Meggy utca 867 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs, 1*1 m WC, gyűrűs kút. 121 380 364 140

 

Bérbevételi feltételek:

 

A fenti telkekre jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2021. április 16. (péntek) 10:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.

 

A Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte. A megajánlott bérleti díjnak a minimális éves bérleti díjat el kell érnie, alacsonyabb összegen nem köthető bérleti szerződés.

 

Jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. A köztartozásmentességre vonatkozó igazolásokat (NAV igazolása, helyi adóigazolás) csatolni kell a formanyomtatványhoz!

 

A földterületek bérbeadása a megjelölt bérleti díj alapján történik. Amennyiben 1 földterületre több ajánlat érkezik, azonos feltételek mellett a magasabb összegű ajánlat benyújtója lesz a szerződés megkötésére jogosult.

 

Jelentkezőnek a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig.

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a felhívást részben vagy egészben visszavonja, formanyomtatvány benyújtása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.

 

A benyújtott formanyomtatványok kiértékelésére 2021. április 16-án (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, ezt követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a jelentkezőket írásban értesíti. Azok a jelentkezők, akik a szerződéskötési lehetőségről írásbeli értesítést kapnak, a kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést kell kötniük, egyéb esetben elvesztik szerződéskötési jogosultságukat.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződéskötést követő évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti.

 

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.