Pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Hídfő utca 13.,

földszinti, udvari

iroda 18022 16 víz, villany közepes 67.744,- 81.000,-
Kerék utca 36.,

földszinti, utcai

üzlet/iroda 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 136.812,- 164.000,-
Margitliget utca 3., földszinti, utcai üzlet 62321/50/A/166 82 víz, villany, távfűtés közepes 157.276,- 188.000,-
Pacsirtamező utca 13., földszinti, utcai vendéglátó funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 332.340,- 398.000,-
Pacsirtamező utca 13., földszinti, utcai üzlet/iroda funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 305.196,- 366.000,-
Pacsirtamező utca 33., földszinti, utcai üzlet/iroda 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 276.255,- 331.000,-
Szőlőkert utca 6.,

emeleti, udvari

raktár 18822/12 297 villany, temperáló távfűtés közepes 237.897,-

+ 68.310,-

közüzemi átalány

285.000,-
Szőlőkert utca 6.,

földszinti, udvari

raktár 18822/12 498 villany, temperáló távfűtés közepes 398.898,-

+ 114.540,-

közüzemi átalány

478.000,-
Szőlőkert utca 6.,

földszinti, udvari

raktár 18822/12 188 villany, temperáló távfűtés közepes 150.588,-

+ 43.240,-

közüzemi átalány

180.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés közepes 118.395,- 142.000,-

 

A pályázati felhívás különös tartalmi elemei:

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktározási, b) pontja alapján 5 év lehet minden, nem raktározási funkcióra történő bérbeadás esetén. A Szőlőkert utca 6. szám alatti raktárhelyiségek esetében a Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül, 30 napos határidővel, a Bérlő kártérítési igényének kizárásával jogosult felmondani.

 

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, tároló funkciójú, üres helyiségek bérbeadására, magánszemélyek részére:

 

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Bécsi út 88-92., pinceszinti, lépcsőházi tároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 70.313,- 84.000,-
Bécsi út 86., pinceszinti, udvari tároló 14729/9 90 villany leromlott 81.830,- 98.000,-
Bogdáni út 22., pinceszinti, lépcsőházi tároló 18529/10/A/37 46 villany közepes 44.114,- 52.000,-
Hévízi út 9., I. lh.,

pinceszinti, lépcsőházi

tároló 18529/4/A/134 49 villany leromlott 46.991,- 56.000,-
Huszti út 23.,

földszinti, utcai

tároló 18910/106/A/17 21 közepes 22.155,- 26.000,-
Kiscelli utca 76., pinceszinti, udvari tároló 17309/A/3 93 villany leromlott 66.890,- 80.000,-
Lajos utca 114.,

pinceszinti, udvari

tároló 17810/0/A/20 65 víz, villany leromlott 62.335,- 74.000,-
Lajos utca 124.,

pinceszinti, udvari

tároló 17815/1 153 villany leromlott 110.045,- 132.000,-
Meggyfa utca 17., pinceszinti, lépcsőházi tároló 18529/27/A/38 118 villany közepes 113.162,- 135.000,-
Meggyfa utca 23.,

pincei, lépcsőházi

tároló 18529/21/A/113 77 villany közepes 73.843,- 88.000,-
Meggyfa utca 27., pinceszinti, lépcsőházi tároló 18529/14/A/58 56 villany közepes 53.704,- 64.000,-
Szőlő utca 23., pinceszinti, lépcsőházi tároló 17642/0/A/1 55 villany közepes 52.745,- 63.000,-
Tímár utca 17/B-19., „C” lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/63 48 víz, villany közepes 46.032,- 55.000,-
Tímár utca 17/B-19., „D” lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/64 48 víz, villany közepes 46.032,- 55.000,-
Zab utca 8., földszinti, utcai tároló 18910/77/A/20 111 víz, villany közepes 106.449,- 127.000,-

 

A pályázati felhívás tároló funkciójú helyiségekre vonatkozó különös tartalmi elemei:

 

A tároló funkciójú helyiségek bérbevételére kizárólag magánszemélyek pályázhatnak. A tároló helyiségek kereskedelmi célú raktározásra nem vehetők igénybe, vonatkozásukban telephely engedély nem adható ki.

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet minden, raktározási (tárolási) funkcióra történő bérbeadás esetén.

 

A pályázati felhívás általános tartalmi elemei:

 

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.

 

A pályázat benyújtásának módjai:

 

 • személyesen: zárt borítékban, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464) előzetesen egyeztetett időpontban, a bánatpénz megfizetésének igazolása mellett. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is kezdeményezhető.
 • postai úton: zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével.

 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról.

 

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembe vételével teszi meg. Ezen kívül a Pályázónak meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

 

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig köteles tartani.

 

A pályázatok benyújtására folyamatosan, legkésőbb 2021. június 30., 12.00 óráig van lehetőség. A pályázatok bontására az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, a kiértékelésről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

 

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

 • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ szemétátalánynak + esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes Pályázó által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
 • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését (illetőleg a meglévő vízmérők szükség szerinti hitelesítését, cseréjét).

 

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó ajánlatával kapcsolatosan kikötést tesz vagy feltételhez köti azt.

 

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464), illetőleg az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon.

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete (az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban végzendő bérlői beruházások vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:

 

 

 1. § Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Bizottság döntése alapján jogosult az értéknövelő beruházásokkal összefüggő bérbeszámítási megállapodások megkötésére az alábbiak szerint:

 

 1. a) az értéknövelő beruházásokra vonatkozó kérelmet a Vagyonkezelőnél kell előterjeszteni.
 2. b) a kérelemhez csatolni kell a bérleményben tervezett felújítások, átalakítások, beruházások tételes és árazott költségvetését, engedély köteles tevékenység esetén tervdokumentációt.
 3. c) a b) pontban meghatározott dokumentumok felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi és javaslatot tesz a beszámítandó összeg meghatározására.
 4. d) a bérbeszámítási megállapodás a Vagyonkezelő által kiállított teljesítési igazolást követően köthető meg.
 5. e) a bérbeszámítás a bérleti díj legfeljebb 50%-ág, a fizetendő megszerzési díj 100%-áig lehetséges, a bérleti jogviszony időtartama a beszámítandó összeggel arányosan kerül meghatározásra.
 6. f) amennyiben a bérleti jogviszony az értéknövelő beruházás költségének megtérülését megelőzően megszűnik, úgy Felek elszámolni kötelesek egymással. A fennálló összegből le kell vonni a Bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

A Bizottság 219/2018. (IV. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekben végzendő bérlői beruházások rendeleti szintű szabályozásának további alkalmazását támogatja azzal, hogy a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy az a műszaki állapot miatt tartalmaz-e értékcsökkentő tényezőt. Amennyiben igen, úgy a bérleti díjat korrigálni kell, tekintettel arra, hogy a bérlemény műszaki állapota az értéknövelő beruházás eredményeként változik. A bérleti díj korrekciójára a beruházás műszaki átadás-átvétele időpontjától kerül sor.

 

A bérleti szerződés (fentiekben tárgyaltakon túli) lényeges tartalmi elemei a következők.

 

 • A Bérleti Díjat havonta előre, minden tárgyhónap 10. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által kiállított és megküldött számlának megfelelően a Bérbeadó képviseletében eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200005 számú bankszámlaszámára banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel.

 

 • Amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értékének megfelelő éves késedelmi kamatot a késedelem időtartamára vonatkozóan megfizetni a késedelmesen megfizetett összeg teljesítésével egyidejűleg.

 

 • A Bérlő a szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül köteles:

 

 • a Bérleményhez tartozó külön közüzemi mérőberendezéseket a nevére átíratni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy
 • fogyasztásmérő hiányában a közüzemi mérőberendezéseket a saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy
 • a lejárt hitelességű vízórát saját költségen lecseréltetni, az új mellékvízmérőket plombáltatni, és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni.

 

 • A Bérlő köteles az általa igénybevett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni. Az egyedileg mérhető közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a Bérlő azok felszereléséig a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. A Bérlő köteles a Bérbeadó külön felszólítására, de legalább félévente a közüzemi szolgáltatóktól nullás igazolást kérni és azt a Bérbeadó részére megküldeni.

 

 • Amennyiben a Bérlőnek három hónapos Bérleti Díj (+ szemétátalány), vagy – akár a Bérbeadó, akár a szolgáltató felé fizetendő – közüzemi díjhátraléka van, a Bérbeadó a Bérlő részére felszólító levelet küld, és annak eredménytelensége esetén a Rendelet 100. § (5) bekezdésének megfelelően jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 • A Bérlő köteles a Bérleményt a szerződésben rögzített rendeltetésnek megfelelően használni. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésének megfelelően használja, a Bérlemény állagát, fizikai állapotát súlyosan károsító cselekményt végez. A tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

 

 • A Bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, azt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet § (1) bekezdésének megfelelően nem lehet albérletbe adni.

 

 • A Bérlő a Bérleményben bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és a munkálatok ellenértékének megtérítésére vonatkozó előzetes megállapodás birtokában végezhet. A Bérlő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végzett munkálatokért térítés nem illeti meg. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Bérbeadó rendkívüli felmondása alapján kerül sor, úgy Bérlő elveszti az általa elvégzett munkálatokkal kapcsolatos megtérítési jogát Bérbeadóval szemben.

 

 • A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény állagának, épületgépészeti felszereltségének és műszaki állapotának megóvásáról, különösen:

 

 • olyan központi berendezéseinek – a Bérleményen belül megtalálható víz-, gáz-, csatorna-, fűtésrendszer vezetékei, szerelvényei, kazán, fűtőtestek a kapcsolódó szerelvényekkel együtt, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a Bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a Bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.

 

 • A bérleti szerződés – a határozott időtartam lejárta előtt – a Felek közös megegyezésével szüntethető meg. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel ez esetben a Bérlő köteles a mindenkori Bérleti Díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

 • A szerződés meghosszabbítására a Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal a Bérbeadó részére benyújtott kérelme alapján van lehetőség, az Önkormányzat pozitív döntése esetén. Amennyiben Bérlő a szerződés ismételt megkötésére irányuló kérelmét megadott határidőben nem nyújtja be, úgy a Bérbeadó rögzíti, hogy a Bérlemény továbbhasználatára nincs lehetőség.

 

 • A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a Bérlemény tisztasági festését elvégezni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2021. június 3. napjától a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.