Nyugdíjasházi lakás bérbeadás

Archív

Nyugdíjasházi lakás bérbeadása
A nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogának megszerzésére irányuló kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján.

Nyugdíjasházi lakás bérlője az a természetes személy lehet:

  1. öregségi nyugdíjkorhatárt elérte
  2. önmaga és a vele együttköltöző nyugdíjas korú személy ellátására képes
  3. adásvételi szerződés keretén belül a kizárólagos tulajdonában lévő III. kerületben fekvő üres, beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogát az önkormányzat részére eladja, vagy
  4. az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője, ha a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, és a bérlő a lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadja, vagy
  5. készpénzzel bérleti jogot vásárol

A nyugdíjasházi bérlő személyéről az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt előterjesztése alapján az ESZLB dönt. A nyugdíjasházi lakásra  vonatkozó bérleti szerződés időtartama határozatlan idejű.

Az igénylő nyugdíjasházi lakás bérleti jogára irányuló kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani. (formanyomtatvány letöltési link)

Nyugdíjasházi lakással kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát. 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: Szőtsné Honfi Henriette
Telefonszám: 4303-489