Mélyfekvésű építési telkek eladóak

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, Árpád utcáról nyíló 4 db telekingatlan értékesítésére az alábbiakban:

III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felőli oldalon L4-III-O/A övezetbe tartozó, 35 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú MÉLYFEKVÉSŰ ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK! Az övezet területén legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhető el. Az Árpád utcában elektromos áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.

Pályázható ingatlanok:

 • III. ker. Árpád utca 63906/1 hrsz. alatti telek
  Terület: 397 m2
  Irányár: 13.441.732.- Ft + 27% Áfa, bruttó: 17.071.000,-Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000.-Ft
 • III. ker. Árpád utca 63906/2 hrsz. alatti telek
  Terület: 397 m2
  Irányár: 13.441.732.- Ft + 27% Áfa, bruttó: 17.071.000,-Ft

  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000.-Ft
 • III. ker. Árpád utca 63906/3 hrsz. alatti telek
  Terület: 397 m2
  Irányár: 13.441.732.- Ft + 27% Áfa, bruttó: 17.071.000,-Ft

  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000.-Ft
 • III. ker. Árpád utca 63904 hrsz. alatti telek
  Terület: 321 m2
  Irányár: 8.088.189.- Ft + 27% Áfa, bruttó: 10.272.000,-Ft

  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.000.000.-Ft

A telekalakítás során kialakult 63904 hrsz-ú ingatlanra, a Sinkovits Imre utca felől az út egy része rálóg a telekre, illetve annak előkertjébe. A burkolt felület a telek zöldfelületi arányát csökkentheti. Az út alatt feltételezhetően közművek is futnak, éppen ezért ezek helyzetéről tájékozódni szükséges. Az ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlant 37 m2 területre ELMŰ vezetékjog terheli.

A telkek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tartalmazza. A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget.

Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2015. augusztus 31. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT, ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. augusztus 31-én 12.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3466 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.