Építési telkek eladóak!

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Magánszemélyek, befektetők figyelem!

III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15- 20 % beépítési lehetőséggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!

Pályázható ingatlanok:
térkép megtekinthető IT

 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 113 hrsz. alatti telek
  Terület: 1021 m2
  Irányár: 29 527 559 Ft + Áfa, összesen: 37 500 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 114 hrsz. alatti telek
  Terület: 1035 m2
  Irányár: 29 921 260 Ft + Áfa, összesen: 38 000 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek
  Terület: 1034 m2
  Irányár: 29 921 260 Ft + Áfa, összesen: 38 000 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 116 hrsz. alatti telek
  Terület: 1032 m2
  Irányár: 29 842 519 Ft + Áfa, összesen: 37 900 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 117 hrsz. alatti telek
  Terület: 1029 m2
  Irányár: 29 763 779 Ft + Áfa, összesen: 37 800 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 118 hrsz. alatti telek
  Terület: 1000 m2
  Irányár: 31 732 283 Ft + Áfa, összesen: 40 300 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek
  Terület: 1003 m2
  Irányár: 27 637 795 Ft + Áfa, összesen: 35 100 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek
  Terület: 1000 m2
  Irányár: 27 559 055 Ft + Áfa, összesen: 35 000 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek
  Terület: 1007 m2
  Irányár: 30 551 181 Ft + Áfa, összesen: 38 800 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.900.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 129 hrsz. alatti telek
  Terület: 1009 m2
  Irányár: 27 795 275 Ft + Áfa, összesen: 35 300 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek
  Terület: 1099 m2
  Irányár: 28 740 157 Ft + Áfa, összesen: 36 500 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 134 hrsz. alatti telek
  Terület: 1289 m2
  Irányár: 31 968 504 Ft + Áfa, összesen: 40 600 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek
  Terület: 1006 m2
  Irányár: 29 133 858 Ft + Áfa, összesen: 37 000 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000 Ft.
 1. III. ker. Saroglya u. 22815/ 141 hrsz. alatti telek
  Terület: 1396 m2
  Irányár: 36 535 433 Ft + Áfa, összesen: 46 400 000 Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.600.000 Ft.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2015. november 2. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT, ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. november 2-án 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3466 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály