Egyfordulós, nyilvános pályázat az Önkormányzat tulajdonában álló 18822/12 hrsz-ú, 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlan udvarán tárolt beton térkövek - egyben történő - értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendelete 10. § és 16. § alapján, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság feladat- és hatáskörében eljáró polgármester 565/2021. (V. 7.) számú határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 18822/12 hrsz-ú, 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlan udvarán tárolt, fel nem használt, raklapokra rendezett beton térkövek – egyben történő – értékesítése céljából.

 

Az ingóságok paraméterei:

 

Megnevezés
Szürke térkő 20 x 10 x 10 cm raklap, darabszám 228
Forgalmi érték bruttó Ft 2.534.309,-
 
Kvarc térkő 20 x 20 x 8 cm raklap, darabszám 25
Forgalmi érték bruttó Ft 564.407,-
 
Bordás térkő 20 x 20 x 8 cm raklap, darabszám 2
Forgalmi érték bruttó Ft 44.941,-
 
Forgalmi érték összesen bruttó Ft 3.143.657,-
Forgalmi érték összesen kerekítve bruttó Ft 3.140.000,-

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció – előzetes, emailben (ertekesites@ovzrt.hu) történt időpont egyeztetést követően – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt a megtekintés időpontjáig átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

 

Az ajánlati irányár: bruttó 3.140.000,- Ft.

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: 300.000,- Ft.

A térkövekre csak egyben tehető ajánlat, részajánlat tétele esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

 

Az ingóságok hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2021. május 18-án 8:00 órától 2021. május 26-án 16:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, az Ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve felsorolt egyéb nyilatkozatokat is benyújtja. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

 

A pályázati ajánlatot, valamint az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával előzetesen egyeztetett időpontban – legkésőbb 2021. május 31. (hétfő) 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

 

A pályázaton részajánlat nem tehető. Az Ajánlattevőnek az ingóságok saját költségen történő elszállítását vállalnia kell. Az ingóságok birtokba bocsátására az adás-vételi szerződés megkötése nyomán a teljes vételár kiegyenlítését követően kerül sor. Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 5 napon belül az ingókat birtokba venni, amely aktusról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

A birtokba vétel költségeit Vevő viseli. Amennyiben a nevezett határidőt Vevő túllépi, akkor a Kiíró tárolási költséget számol fel, amely költség teljesítése a birtokbaadás-birtokbavétel feltétele, összege az adott tételek forgalmi értékének 1%-a eltelt naponként.

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje: 2021. május 31-től számított 60 nap.

 

A pályázati ajánlatok bontására 2021. május 31-én 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázati ajánlatok kiértékeléséről előreláthatólag az Önkormányzat döntéshozó szerve a bontást követő ülésén dönt.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az elbírálás szempontja: az ajánlott vételár összege.

 

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a pályázaton résztvevő Ajánlattevőket levélben, vagy emailben értesíti a pályázat eredményéről.

 

Az Önkormányzat nevében az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a nyertes ajánlatban (ajánlatokban) szereplő Ajánlattevővel (Ajánlattevőkkel) köthet adás-vételi szerződést. Az adás-vételi szerződésben csak és kizárólag az jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő szerepelt.

 

A vételár kiegyenlítése az adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.

 

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3468, +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.