Cégadatok – összefoglaló

Adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Elérhetőség
Hivatalos név: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.
Postacím: 1033 Budapest, PF 39.
Telefonszám: 061/4303-460
Faxszám: 061/4303-462
Központi elektronikus levélcím: info@ovzrt.hu
Honlap: www.ovzrt.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.
Telefon: 061/4303-461
2. Szervezeti felépítés
https://ovzrt.hu/rolunk/szervezeti-abra/
3. Szervezeti egységek vezetői
Vezérigazgató
dr. Kirchhof Attila
email: kirchhof.attila@ovzrt.hu
tel.: 061/4303-470
fax: 061/4303-472
Gazdasági igazgató
Illés György
email: illes.gyorgy@ovzrt.hu
tel.:061/4303-470
fax: 061/4303-472

Számviteli és Főkönyvi Csoport
Tóthné Vass Jolán
email: tothne.vass.jolan@ovzrt.hu
tel.: 061/4303-492

Munkaügyi, Bér és TB Csoport
Szász Zsuzsanna
email: szasz.zsuzsanna@ovzrt.hu
tel.:061/4302-163

Pénzügyi Csoport
Szabóné Ottmár Györgyi
email: szabone.ottmar.gyorgyi@ovzrt.hu
tel.:061/4303-495

Követeléskezelési Osztály
Kézi Margit
email: kezi.margit@ovzrt.hu
tel.:061/4303-476

Műszaki Osztály
Saliga János
email: saliga.janos@ovzrt.hu
tel.:061/4302-161

Értékesítési, Helyiség- és Telehasznosítási Osztály
Gyimóthy Balázs
email: gyimothy.balazs@ovzrt.hu
tel.:061/4303-463

Jogi Osztály
dr. Bálint István
email: dr.balint.istvan@ovzrt.hu
tel.:061/4303-474

Lakásgazdálkodási Osztály
dr. Horváth Orsolya
email: dr.horvath.orsolya@ovzrt.hu
tel: 061/4303-486

Informatika
Varjú Gábor
email: varju.gabor@ovzrt.hu
tel.:061/4303-499

Társasházi Közös Képviseleti Osztály
Urbán Zsolt
email: urban.zsolt@ovzrt.hu
tel.:061/4302-171

4. Ügyfélkapcsolati vezető

nincs ilyen pozíció betöltve cégünknél
Ügyfélfogadási rend megtekinthető ITT

5. Testületi szerv

Társaságunk nem testületi szerv

6. Felügyelet, ellenőrzés vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

Társaságunk felügyelet, ellenőrzés alatt nem áll, vagy alárendeltségben nem működik más közfeladatot ellátó szervvel.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet

Társaságunknak nincs tulajdonában álló közfeladatot ellátó szerv többségi, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezete.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok

Társaságunknak nincs alapított közalapítványa.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv

Társaságunknak nincs alapított költségvetési szerve.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Társaságunk tulajdonában nincsenek alapított lapok.

11. Felettes és felügyeleti szervek

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17.
Telefonszám: 06-1-354-4800
Faxszám: 06-1-311-1216
Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
A budapesti és megyei Iparkamarák mellett működő Békéltető Testülete

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Vonatkozó alapvető jogszabályok

2. Országos illetőségű szerv

Társaságunknak nem országos illetőségű szerv, valamint nem a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunknál nincsenek a helyi önkormányzat által önként vállalt feladatok.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv

Társaságunk nem jár el hatósági ügyekben.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

 feltöltés alatt

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok

  feltöltés alatt

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

Társaságunk nem készít nyilvános kiadványokat.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Társaságunk nem készít jogszabály tervezeteket.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

  feltöltés alatt

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

  feltöltés alatt

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

Társaságunknál nem történtek ilyen jellegű vizsgálatok.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

  feltöltés alatt

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

Társaságunk nem végez a tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtést.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

1993. évi XLVI törvény 8. § (2) bekezdése alapján havi munkaügyi jelentés

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunknak nincs ilyen szerződése.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

III. Gazdálkodási adatok

1. Beszámoló

Beszámoló: https://ovzrt.hu/kozerdeku-adatok/beszamolok/

2. Foglalkoztatottak adatai

Összesítő táblázat

Üvegzseb / Vezető tisztségviselők adatai: Adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei

Társaságunknak nincsenek ilyen kedvezményezettjei.

4. Nettó 5 millió Forint feletti szerződések

Zrt. szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott adatok

Társaságunknak nincsenek ilyen adatai.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések

Társaságunknak nincsenek ilyen kifizetései.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Társaságunknak nincsenek Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztései.

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzések: Adatok

Utoljára módosítva: 2019.01.28.