Önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanok értékesítése

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanok értékesítésére az alábbiakban:

1) III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!

Pályázható ingatlanok:
Cím: Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek
Terület: 1584 m2 (~25 m x 63 m)
Irányár: 47 401 574 Ft + Áfa, összesen: 60 200 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.

Cím: Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek
Terület: 1099 m2 (~27 m x 41 m)
Irányár: 31 259 842 Ft + Áfa, összesen: 39 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.

Cím: Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 131 hrsz. alatti „nyeles telek”
Terület: 1217 m2 – a nyél területe (kb 140 m2 ) nem számít bele a beépítésbe, tehát kb 1077 m2  a beépíthető telekterület.
Irányár: 30 944 881 Ft + Áfa, összesen: 39 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.

Saroglya utcai telkek8A műszeres bemérésekor megállapítást nyert, hogy telekhatár probléma áll fönn, azaz, a szomszédos ingatlan kerítése mintegy 49 m2 területet elfoglal a telekből, melyre tekintettel a jogszavatosságot ebben a körben a megkötendő adásvételi szerződésben kizárjuk.

 

2) III. kerületben, Csillaghegy frekventált részén, I-III-KZ/1 jelű övezetbe tartozó, 50% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan ELADÓ! Az ingatlan összközműves. A telek baloldali telekhatárán található felépítmény 105 m2 területű, alápincézetlen, földszint+padlástér szinttagozódású. Műszaki állapota avult, bontandónak minősül. Az épület mellett további két db romos melléképület áll.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Budapest, III. Szentendrei út 295.
Hrsz: 61281/1
Területe: 714 m2 (~14 m x 51 m)
Az ingatlan irányára: 39.200.000,-Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték: 4.000.000,-Ft.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 101 § 35. sz. táblázat tartalmazza.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. május 15. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2017. május 15-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.