PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INGATLANFEJLESZTÉSRE

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.)

egyfordulós pályázatot hirdet

a

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

tulajdonában álló üres lakásokat is magában foglaló komplex ingatlanfejlesztésre

a

Budapest, III. Kenyeres u. 24.

alatti társasházi ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) tekintetében, melynek feltétele, hogy a fejlesztő az ingatlanban lévő további nyolc magántulajdont is megvásárolja.

 

 

Az Ingatlan Budapest III. kerületében, Bel-Óbuda frekventált és folyamatos fejlesztés alatt álló városrészében, a Kenyeres utca – Zápor utca kereszteződésénél helyezkedik el. Környezetében jellemzően hasonló jellegű többszintes társasházak, intézményi és kiszolgáló épületek találhatók.

Az ingatlan megközelíthetősége gépjárművel szilárd burkolatú közúton lehetséges, tömegközlekedési eszközökkel közvetlenül megközelíthető. Közművesítettsége, infrastrukturális ellátottsága kiváló.

A 17370 hrsz-ú Ingatlanon bejegyzett társasház összesen tizenkettő albetétből áll, a felépítmény 429 m2 alapterületű telekre épült. Az albetétekből kilenc lakás és három nem lakás célú helyiség. A társasházi albetétekből összesen négy darab, jelenleg már üres lakás önkormányzati tulajdonú, további öt lakás és három nem lakás céljára szolgáló helyiség magántulajdonban van.

 

A viszonylag kis alapterületű telekre az 1900-as évek elején épült a lakóépület az utcafrontra, zártsorú beépítéssel. A lakóház hagyományos építési technológiával készült, az épületek műszaki állapota mára teljesen elavult, a felépítmény egésze bontásra érett.

 

Az önkormányzati albetétek adatai:

  1. Bp., III. Kenyeres u. 24. alagsor 9., 17370/0/A/9 hrsz.

23 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha, utólag kialakított fürdőszoba helyiségekből áll.

Tulajdoni hányad: 23/420

  1. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 1., 17370/0/A/1 hrsz.

55 m2 alapterületű, 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, kamra helyiségekből áll.

Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.

Tulajdoni hányad: 55/420

  1. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 3., 17370/0/A/3 hrsz.

29 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha helyiségekből áll.

Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.

Tulajdoni hányad: 29/420

  1. Bp., III. Kenyeres u. 24. magasföldszint 8., 17370/0/A/8 hrsz.

23 m2 alapterületű, 1 szoba, konyha helyiségekből áll.

Az ingatlan felújítandó műszaki állapotú.

Tulajdoni hányad: 23/420

Az albetétek jelenlegi becsült forgalmi értéke jelenlegi műszaki állapotukban 37.580.000,-Ft (ÁFA mentes).

A pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000,- Ft. A Pályázók a bánatpénz megfizetésével a jelen pályázati felhívás részeként közzétett Együttműködési Megállapodás változtatási igény nélküli aláírására vállalnak kötelezettséget.

Az önkormányzati lakások összesített alapterülete 130 m2, a közös tulajdonból a lakásokra eső összesített tulajdoni hányad 130/347-ed, magántulajdonban 217/347-ed összesített tulajdoni hányad.

Az Önkormányzat nem egyszerű adásvétel útján szeretné értékesíteni a lakásokat, hanem olyan ingatlanberuházót, fejlesztőt kíván a jelen pályázat útján kiválasztani, aki a kerületben az adott Ingatlanon szeretne ingatlanfejlesztést végrehajtani és ennek során az Önkormányzattal a pályázati felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező Együttműködési Megállapodás változtatási igény nélküli aláírására vállal kötelezettséget, az abban meghatározott feltételek vállalásával.

Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait (gazdálkodó szervezet esetében a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy mintát, átláthatósági nyilatkozatot és a köztartozásmentes adózói igazolást), valamint az ajánlattevő azon egyértelmű nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2018. május 14. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatványok letölthetőek innen és innen, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2018. május 14-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a számára legelőnyösebb feltételeket kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köti meg az ingatlanfejlesztésre vonatkozó együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodásban csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség!

Amennyiben az ingatlanfejlesztési koncepció szerint a beruházást megkezdését megelőzően az önkormányzati albetétek tulajdonjoga átruházásra kerül a nyertes pályázóra, az ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály