Üres helyiségek pályázata indul

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 Cím

 Funkció

 Helyrajzi szám

 Alapterület
m2

 Gépészeti felszereltség

 Műszaki állapot

Minimális bérleti díj
Ft/m2/hó

 Bánatpénz Ft

Bécsi út 225., földszinti, utcai üzlet 16918/2/A/357

59

víz, villany, távfűtés

megfelelő

1.680,-

118.000,-

Harang utca 4., földszinti, utcai üzlet 18910/88/A/17

107

víz, villany, távfűtés

megfelelő

1.210,-

155.000,-

Harrer Pál utca 16., földszinti, utcai iroda 18267/3/A/121

25

víz, villany, távfűtés

közepes

1.436,-

43.000,-

Lukács György utca 3., földszinti, utcai üzlet 62321/41/A/309

40

víz, villany

erősen leromlott

823,-

39.000,-

Zápor utca 59., földszinti, utcai egyéb hg. (üzlet, iroda) 16998/3/A/298

49

víz, villany, távfűtés

közepes

1.512,-

88.000,-

Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300

45

víz, villany, távfűtés

leromlott

1.344,-

72.000,-

Hollós Korvin Lajos utca 4., földszinti, utcai üzlet 62321/7/A/1

70

víz, villany, távmelegvíz (fűtetlen)

leromlott

823,-

69.000,-

Szőlőkert u. 6. „B” csarnok raktár 18822/12

100 – 1.640

távfűtés (vizesblokk használattal)

közepes

378,-*

45.000,- – 743.000,-

Szőlőkert u. 6. „C” csarnok iroda 18822/12

480

távfűtés (vizesblokk használattal)

közepes

847,-**

487.000,-

* A Szőlőkert utcai raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 140,- Ft/m2/hó

** A Szőlőkert utcai irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 150.000,- Ft/hó
A pályázatot zárt borítékban 2014. július 2-án 16 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

–               az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
–               az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
–               a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
–               a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
–               az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
–               3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
–               szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:
–               1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
–               3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
–               5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Igazgatósága a pályázat beadása után a soron következő ülésén bírálja el, annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.