Tulajdonosi Képviselet

A Tulajdonosi Képviselet feladata az érintett 326 társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányad képviseletének teljes körű ellátása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, illetve a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései alapján.
A képviselet a fentieknek megfelelően átveszi és kezeli a közgyűlési meghívókat, jegyzőkönyveket, elvégzi a kapcsolatos ügyintézést.
A társasházak beszámoló és rendkívüli közgyűlésein ellátja az önkormányzati tulajdon (lakások és nem lakások egyaránt) képviseletét.
A közgyűléseken levezető elnöki, jegyzőkönyv-vezetői illetve jegyzőkönyv hitelesítői feladatok felvállalásával segíti a munkát.
Kapcsolatot tart a társasházi közös képviselőkkel, felkérésre szakmai segítséget nyújt.
Kapcsolatot tart a 14 fős tulajdonosi képviselői munkacsoporttal (akik a 326 társasházból 174-ben látják el feladataikat), annak tagjai részére a szükséges anyagokat, dokumentációkat, adatokat biztosítja, a közgyűléseken eseti helyettesítésüket ellátja.