Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

A Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú ingatlanjainak, földterületi telek ingatlanjainak, valamint piaci árusítóhelyeinek bérbeadását, ellenőrzését, fenntartását és kezelését – a vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározott keretek között – végző osztály.
Feladata a helyiségek tekintetében az aktuális (kerületen és épületen belüli elhelyezkedéstől, műszaki állapottól és az aktuális piaci viszonyoktól függő) bérleti díjtáblázat és a társasház alapító okiratában meghatározott helyiségfunkció (iroda, üzlet, műhely, raktár, garázs, polgári védelmi helyiség, egyéb) figyelembe vételével a helyiségek hasznosítási tervének kidolgozása. Bérbeadás útján történő hasznosítás esetén az osztály kidolgozza a bérbeadást célzó pályázati kiírást, lebonyolítja a pályáztatást, a tulajdonosi bizottság döntése alapján a nyertes pályázókkal a szerződéseket megköti, a későbbiekben azokat karbantartja.
Lebonyolítja a helyiségek átadását-átvételét, a közüzemi szolgáltatókkal történő egyeztetésekkel együtt. A bérleti szerződés meghosszabbítása, a bérleti jog átadása illetve a szerződés bérlő által történő felmondása esetén a teljes körű ügyintézést elvégzi. Pályázati úton nem hasznosítható helyiségek esetén az ideiglenes hasznosításra a döntést a tulajdonosi bizottság számára előkészíti.
Az osztály az ügyfelek igényei alapján a portfolióból a megfelelő ingatlanok kiválasztásában segítséget nyújt, tájékoztatást adva az ingatlanok helyéről, alapterületéről, közműellátottságáról, gépészeti felszereltségéről, hasznosítási lehetőségeiről, állagáról.
Biztosítja a helyszíni bejárások lehetőségét. Az önkormányzattól annak feladatát részlegesen átvállaló egyesület, alapítvány, civil szervezet estében a fentieken túl tájékoztatást nyújt a kedvezményes bérlet lehetőségeiről, az ezt megalapozó együttműködési megállapodás megkötésének feltételeiről.
Egyéni bérlői igény esetén segíti a helyiségcserék lebonyolítását, esetlegesen a helyiségek funkciójának átminősítését. Feladata továbbá a bérlői panaszok kivizsgálása, ügyintézése, folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel.
Az osztály ellátja a bérleti díjjal és az egyéb külön szolgáltatások díjával kapcsolatos feladatokat is, így a díjak beszedését, nyilvántartását, könyvelését, a számlázást, az esetleges részletfizetési megállapodás kidolgozását, megkötését, a díjhátralékokkal kapcsolatos ügyintézést, rendkívüli esetben a felmondással illetve a helyiség kiürítésével valamint a jogi eljárás megindításával kapcsolatos teendőket.
Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületi telekingatlanok hasznosítása szintén az osztály feladatai közé tartozik, melynek keretében a termőföldek, illetve a földterületi ingatlanok bérbeadását, ellenőrzését, kezelői feladatok ellátását végzi. A bérbeadás során a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott bérleti díjak kerülnek alkalmazásra, a terület ingatlan-nyilvántartási besorolásának megfelelően. A szerződéskötés mellett a díjbeszedési, számlázási, nyilvántartási, könyvelési feladatok is ellátásra kerülnek, akárcsak a területek helyszíni ellenőrzéssel egybekötött bejárásai, illetve az ezekkel kapcsolatos jogi eljárások kezdeményezése.
2011. szeptember 1. napjától kezdődően az osztály látja el a Kolosy téri piac, valamint a Békásmegyeri Vásárcsarnok és Vállalkozói Piac üzemeltetési feladatait is.