PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének és Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

  • Budapest III. 22651/5 hrsz. (Aranyhegyi lejtő 2-14.)

A tárgyi ingatlanban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata csak résztulajdonnal (3.943 m2, ebből önkormányzati 9258/131400 th., azaz 7 %, cc. 278 m2) rendelkezik. A 9258 tulajdoni hányad egy 8496 és egy 762 th. nagyságú, különböző időben kelt telekkönyvi bejegyzésből adódik. Igazolt használata az Eladónak csak egy telekterületre van, de jelen esetben mindkét telekrész, a teljes tulajdoni hányad értékesítésre kerül. A tulajdonosok közötti írásos telekhasználat megállapodásról vagy vázrajzról nincs tudomása az Eladónak. Az ingatlanrész 1998 óta volt, van folyamatos használatban. Tehát nem önálló telekről van szó, hanem osztatlan vegyestulajdonról, melynek számos tulajdonosa van!

A 22651/5 hrsz. Aranyhegyen található, többes hivatalos és tényleges közterület kapcsolata van, az önkormányzati ingatlanrész rögtön a telek elején, az Aranyhegyi útnál található. Övezeti besorolása szerint beépíthető, de a vegyes tulajdon miatt csak a tulajdonostársak hozzájárulásával, figyelembe véve a már meglévő épületeket is. Az ingatlanrész már a telekrész igazolt nagyságához képest túlépített. Az Aranyhegyi lejtő tervezett szélesítése miatt a teljes telket kötelező közterület szabályzás érinti, ebből kb. 135 m2 esik majd a telekrészre. A szabályzás során „leeső” telekhányadért az Önkormányzat kártalanítást nem fog fizetni, az értékesítés ezzel a kötelemmel történik. A számolható ingatlanrész nagysághoz (278 m2) képest viszont ténylegesen nagyobb terület (kb. 420 m2) van a kialakult állapot szerint az Eladó használatában.

A telken egy, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett lakóépület található, nagysága nettó 46 m2, kétszobás, komfortos, felújítással lakhatóvá tehető. Az ingatlan részben közművesített (víz és elektromos áram), az Aranyhegyi úton van gázvezeték, szennyvízcsatorna nincs. A szennyvíztároló nagyságáról, minőségéről, ürítési módjáról az Eladónak információja nincs. A telken még egy nyitott szín található, szerelőaknával, mely gépkocsi tárolásra szolgálhat.

A helyi építési szabályzat jelenleg új lakóépület építését már nem teszi lehetővé a területen, ezért a meglévő lakóépületnek értéke van, ha a Vevő lakáscélra szeretné használni az ingatlanrészt. Az építési szabályzat újabb változása fog megtörténni a közeljövőben, de az már a meglévő épületeket nem fogja érinteni. A meglévő épület elbontása után új épület a többi tulajdonostárs jóváhagyásával sem építhető hivatalosan!

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1031 Budapest, Aranyhegyi lejtő 2-14.

Hrsz:                                                   22651/5

Megnevezése:                                     kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Területe:                                             3.943 m2, ebből önkormányzati 9258/131400 th., azaz 7 %, cc. 278 m2

Irányár:                                             21.500.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             2.100.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/AI/SZ-L1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

Mivel az ingatlan zárt, megtekintés egyeztetés alapján. Az ingatlan megtekintésének feltétele a pályázati dokumentáció kikérése és átvétele, a dokumentáció megismerése után az előzetes bejelentkezést az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kell jelezni az elérhetőségi adatok megadásával. A nyári szabadságok miatt 2024. augusztus 05.-20. között megtekintést semmiképp sem tudunk biztosítani, a megtekintés 2024. augusztus 22., csütörtök 15 órával lezárul. Nagyszámú, többes érdeklődés esetén központilag jelölünk ki megtekintési időpontokat.   

 

 

  • Budapest III. 62421 hrsz. (Szentendrei út 325.)

Lakóövezetben, Csillaghegy hegy felőli részén, a Szentendrei út és a Mátyás király út kereszteződéshez közel található 975 m2 területű, összközműves, téglalap alakú telek, mely sík felszínű. Az ingatlan közterület kapcsolattal rendelkezik, aszfaltozott úton megközelíthető, a közterületről gépjármű behajtó ki van alakítva. Alapterülete kiváló, de viszonylag keskeny telek (kb. 9 méter). A telken jelenleg van egy utcafronti irodaépület (ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel), egy romos, tető nélküli raktárépület és egy lakóház. Utóbbi kettő szerepel a helyszínrajzon is.

A lakóház komfortos, felújítással használható is, 2 szobás. Az iroda szintén komfortos, részben használható állapotú, a két felépítmény nettó összterülete 86 m2. Az épületek egyszintesek, magastetősek, a padlástér nincs beépítve. A meglévő épületek védettség alatt nem állnak, szabadon bonthatóak. Bontás esetén a telken egy főépület helyezhető el.

Az ingatlan teljesen közművesített, az iroda és a lakás külön elektromos áram bekötéssel rendelkezik, de a mérők a birtokba adásig leszerelésre kerülhetnek az igen magas közületi alapdíjak miatt.

Az ingatlan kerített, utcafronton kétszárnyú kapuval zárva. A telek kisrészben szeméttel szennyezett, részben gondozott, ingóságok a lakóépületben és a tárolókban még találhatóak. Az ingatlan jelen állapotában kerül majd birtokba adásba.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1039 Budapest, Szentendrei út 325.

Hrsz:                                                   62421

Megnevezése:                                     kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Területe:                                             975 m2

Irányár:                                             61.700.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             6.200.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Le-2/HZO-2.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza, mely a közeljövőben változni fog!

 

Mivel az ingatlan zárt, megtekintés egyeztetés alapján. Az ingatlan megtekintésének feltétele a pályázati dokumentáció kikérése és átvétele, a dokumentáció megismerése után az előzetes bejelentkezést az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kell jelezni az elérhetőségi adatok megadásával. A nyári szabadságok miatt 2024. augusztus 05.-20. között megtekintést semmiképp sem tudunk biztosítani, a megtekintés 2024. augusztus 22., csütörtök 15 órával lezárul. Nagyszámú, többes érdeklődés esetén központilag jelölünk ki megtekintési időpontokat.  

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került.

 

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

A pályázati dokumentációk kikérése és átvétele 2024. július 09., kedd 9.00 órától 2024. augusztus 22., csütörtök 15.00 óráig történhet meg, amely az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2024. augusztus 26., hétfő 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni.

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2024. augusztus 26-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2024. augusztus 26., hétfő 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja.

Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

 

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követő időszakban, a pályázat kiértékelését követő tulajdonosi döntés alapján további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázat nyertese az adásvételi szerződés-tervezet megküldésétől (ez e-mail formájában történik meg a megbízott ügyvédi iroda által) számított 45 napon belül köteles aláírni az adásvételi szerződést. Ellenkező esetben az Eladó a szerződéskötéstől visszaléphet, a szerződéskötés ezen okból történő meghiúsulása a Pályázónak felróható oknak minősül.       

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a vállalt fizetési határidő annak lejárta előtt a vevő kérelmére, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval nem rendelkeznek- kivéve, ahol kifejezetten feltüntetésre került annak megléte- ezért a kiíró nem szavatol az ingatlanokon található kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

 

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (34.000,- Ft – 63.000,- Ft + ÁFA), továbbá a tulajdoni lap lekérésének aktuális díját, a földhivatali eljárás mindenkori díját.

 

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály