PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 332/2020. (X.28.) határozata alapján

 

  • Budapest III. 22007/3 hrsz. (Tarhos u.85.)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, Tarhos utcában található 1.064 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú, un. „nyeles„ telek, az ingatlan előtti utcában minden közmű megtalálható, az úttest szilárd burkolatú. A telek teljes területén füves, fás, bokros.  A talajszint a Jeles utca irányába emelkedik. Az ingatlan csak egy oldalán, szomszéd által kerített. A „nyél” nem számítható be a beépíthető alapterületbe.

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Tarhos u. 85.

Hrsz:                                                   22007/3

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             1064 m2 (~ 28 m x 33 m + a nyél)

Irányár:                                             45.900.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           5.800.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 22007/4 hrsz. (Tarhos u. 87., de a Jeles utcáról közelíthető meg)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, Tarhos -Jeles utcák között található 1.065 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú, un. „nyeles” telek, az ingatlan előtti utcában minden közmű megtalálható, az úttest szilárd burkolatú. A telek teljes területén füves, fás, bokros. A talajszint a Jeles utca irányába emelkedik. Az ingatlan nem kerített. A „nyél” nem számítható be a beépíthető alapterületbe.

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Tarhos u. 87.

Hrsz:                                                   22007/4

Megnevezése:                                     kivett gazdasági épület, udvar

Területe:                                             1065 m2 (~ 28 m x 33 m + a nyél)

Irányár:                                             41.100.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           lásd később

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 22007/5 hrsz. (Tarhos u. 87., de a Jeles utcáról közelíthető meg)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, Tarhos utcában található 1.000 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú telek, az ingatlan előtti utcában minden közmű megtalálható, az úttest szilárd burkolatú. A telek teljes területén füves, fás, bokros, azon egy rossz műszaki állapotú gazdasági épület található.  A talajszint a Jeles utca irányába emelkedik. Az ingatlan nem kerített. Az ingatlant teljes területét ELMŰ vezetékjog terheli, azon nagyfeszültségű vezeték tartóoszlopa található, a vezeték védőtávolsága az egész ingatlant lefedi, így önmagában történő beépítése nem lehetséges!

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Tarhos u. 87.

Hrsz:                                                   22007/5

Megnevezése:                                     kivett gazdasági épület, udvar

Területe:                                             1000 m2 (~ 25 m x 40 m)

Irányár:                                             22.100.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           lásd később

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

Mivel a 22007/5 hrsz.-ú ingatlant teljes területét ELMŰ vezetékjog terheli, azon nagyfeszültségű vezeték tartóoszlopa található, a vezeték védőtávolsága az egész ingatlant lefedi, így önmagában történő beépítése nem lehetséges, de annak egyesítése a szomszédos, a 4. pontban jelzett 22007/4 hrsz.-ú ingatlannal viszont jelentősen megnöveli annak beépíthetőségét, ezért a 22007/4 és 2007/5 hrsz.-ú ingatlanokra (2., 3. pont) kizárólag egyben lehet pályázni!

 

Irányár:                                             63.200.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):         6.300.000,- Ft

 

 A pályázati formanyomtatványon a Pályázó köteles külön-külön megjelölni az egyes ingatlanokra vonatkozó ajánlatát, ezen ingatlanoknál az összegségében legmagasabb ajánlati ár a bírálat szempontja. 

 

 

  • Budapest III. 65756/3 hrsz. (Éden u., Florália u. 30.)

Lakóövezetben, Békásmegyer-Ófalú városrészben, az Éden és a Florália utca között található 765 m2 területű, közművesítetlen, közel téglalap alakú telek, az ingatlan előtti Éden utcában az összes közmű megtalálható, onnan szilárd burkolatú úton közelíthető meg. Az ingatlan nem kerített.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Éden u., Florália u. 30.

Hrsz:                                                   65756/3

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             765 m2 (~ 13 m x 58 m)

Irányár:                                             32.600.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           4.100.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-1BÓ/SZ-N2.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlanokon nincs felépítmény, azok az utcáról jól áttekinthetők. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését a pályázó igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz. 

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2020.12.04. (péntek) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú telekingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2020.12.04-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2020.12.04 (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (40 000 + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.