PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú földterületek bérlésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló

földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi közzé ezt a hirdetményt

 

A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb bérleti és megszerzési díjat.

A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Virágosnyereg utcában, a Vadóc utcában, a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt.

A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok utcában, illetve a Békahát dűlőben.

A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.

 

 

Általános információk:

A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.

 

Ennek megfelelően

 • a bérbeadás időtartama 1 – 3 évre szól, ami a lejárat előtt ismét meghosszabbítható;
 • bérlő a föld bérleti jogának megszerzésekor az éves földhasználati/bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű megszerzési díjat köteles egyösszegben megfizetni;
 • a földterületek éves bérleti díját egy összegben, minden tárgyév február végéig kell megfizetni;
 • a bérleti díj nem csökkenthető, arra kedvezmény nem vehető igénybe;
 • a bérleti díj megfizetése mellett a bérlőt/földhasználót terheli a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költség;
 • a földterületek „hobbikert” céljára kerülnek bérbeadásra: rekreációs tevékenység eltöltésére, illetve a földterületen történő növénytermesztés céljából;
 • bérlő köteles betartani a földterületre vonatkozó növényvédelmi, talajvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat és a vonatkozó hatósági előírásokat;
 • a földterület karbantartási (kaszálás, parlagfűmentesítés) kötelezettsége;
 • állattartási tevékenység folytatása nem engedélyezett;
 • a földterület életvitelszerű használata tilos;
 • a földterületen a háztartásban feleslegessé vált tárgyak (lomok) tárolása tilos, e körbe tartozik az építési anyag deponálása, használaton kívüli gépjármű elhelyezése is.
 • a bérbevételre lakóközösségek jelentkezését is várjuk!

 

 

 

Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek bérelhetőek:

 

Sor-szám Helyrajzi
szám
parcella
szám
Cím Terület
m2
Felépítmény
van/nincs
Földterület jellemzői 2022. évi bérleti díj nem kerületi lakos esetén meg-szerzési díj nem kerületi lakos esetén 2022. évi bérleti díj kerületi lakos esetén meg-szerzési díj kerületi lakos esetén
1. 16218/9 belterület Doberdó út 30. 1417 van Kerítése ép. Felépítmény: engedély nélkül létesült 1,8*2,2 m faház. 402 428 1 207 284 201 214 603 642
2. 20655/4 25. Virágosnyereg utca I. kapu 805 van Kerítése ép. Felépítmény: 4*4 m faház+ toldalék (össz. 23 m2), 3*3 m fa szerszámos (az épületekből megegyezés szerint bontani kell), 1,5*4 m WC+ tároló, pince (gyümölcstároló). 112 700 338 100 56 350 169 050
3. 20655/4 26. Virágosnyereg utca I. kapu 1201 van Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 4*3 m fa szerkezetű épület (szerszámos), előtetővel (bontandó, vagy felújítandó) 168 140 504 420 84 070 252 210
4. 20655/4 28. Virágosnyereg utca I. kapu 875 van Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 45,3 m2 faház + 6,8 m2 tégla és fa építésű sufni rossz műszaki állapotban (bontandó) 122 500 367 500 61 250 183 750
5. 20655/4 29. Virágosnyereg utca I. kapu 671 van Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 19,38 m2 tégla építésű ház, 0,8 m2 fa építésű WC, rossz műszaki állapotban. (bontandó vagy felújítandó) 93 940 281 820 46 970 140 910
6. 20655/4 32. Virágosnyereg utca I. kapu 724 nincs Kerítés javításra szorul. Felépítmény nincs, kisebb építési törmelék. 101 360 304 080 50 680 152 040
7. 20655/4 33. Virágosnyereg utca I. kapu 722 van Kerítése hiányos. Felépítmény: 5*4 m téglaépület. 101 080 303 240 50 540 151 620
8. 20655/4 34. Virágosnyereg utca I. kapu 921 van Kerítés hiányos. Felépítmény: 4*4 m téglaépület pincével
4*1 m WC+tüzelőtároló

(nyitott szín)
(bontandó, vagy felújítandó)

128 940 386 820 64 470 193 410
9. 20855/6 17. Őzsuta utca 735 van Kerítése jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: 1*1 m fém szerkezetű sufni, 4*4 m faház + 4m3 szemét. 102 900 308 700 51 450 154 350
10. 20855/6 27. Őzsuta utca 894 van Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik, bejárati kapu nincs. Felépítmény: 7*2,5 m két tagozódású faház, 3*1 m fa sufni + 5 m3 sitt. 125 160 375 480 62 580 187 740
11. 20855/6 30. Őzsuta utca 694 van Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: beton alapon 2,5*4 m fa szerkezetű épület, 3*1 m fa sufni + 2 m3 sitt. 97 160 291 480 48 580 145 740
12. 21519/1 1. Aranypatak utca 962 nincs Kerítése a jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: nincs. 134 680 404 040 67 340 202 020
13. 65184/1 – 65185/1 2. Óbor utca 1015 nincs Megközelítése az 1. parcellán keresztül történik. Felépítmény nincs. 142 100 426 300 71 050 213 150
14. 65217/1-65218/1 C. Rézüst utca 718 van Kerítése ép. Felépítmény: 3,5*2 m fa szerszámoskamra előtetővel, 2*2 m fészer 100 520 301 560 50 260 150 780
15. 65306 II. Árok utca 993 nincs A telek bejárata az Árok utcából nyílik, oldal kerítései hiányosak.
Felépítmény nincs.
139 020 417 060 69 510 208 530
16. 65731 4. Meggy utca – Barackos út 817 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház, 1*1 m WC 114 380 343 140 57 190 171 570
17. 65731 16. Barackos út 767 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház. 107 380 322 140 53 690 161 070
18. 65731 22. Barackos út 814 van Kerítése ép. Felépítmény: 4,5*3 m téglaépület. 113 960 341 880 56 980 170 940
19. 65731 23. Barackos út 853 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs. 119 420 358 260 59 710 179 130
20. 65732/2 II. Meggy utca 867 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs, 1*1 m WC, gyűrűs kút. 121 380 364 140 60 690 182 070
21. 65732/2 IV. Meggy utca 779 van Kerítése javításra szorul. Felépítmény: 3*7 m faház + kerti WC. 109 060 327 180 54 530 163 590

Bérbevételi feltételek:

 

A fenti telkekre jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2022. június 20. (hétfő) 10:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.

 

A Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a meghatározott bérleti díjról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte. A meghatározott bérleti díjnál alacsonyabb összegen nem köthető bérleti szerződés.

 

Jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

 

A földterületek bérbeadása a bérbevételi kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

 

Jelentkezőnek a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig.

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a felhívást részben vagy egészben visszavonja, formanyomtatvány benyújtása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.

 

A benyújtott formanyomtatványok kiértékelésére 2022. június 20-én (hétfő) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, ezt követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a jelentkezőket írásban értesíti. Azok a jelentkezők, akik a szerződéskötési lehetőségről írásbeli értesítést kapnak, a kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést kell kötniük, egyéb esetben elvesztik szerződéskötési jogosultságukat.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződéskötést követő évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti. A bérleti díj jelenleg ÁFA összeget nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.

 

 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály