PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének és Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

 

  • Budapest III. 16844/3 hrsz. (Laborc köz)

Lakóövezetben, Óbuda hegyvidékén, Laborc közben található 2.708 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú telek, az ingatlan előtti utcában minden közmű megtalálható, az úttest szilárd burkolatú. A telek erősen lejt a Bécsi út irányába (panorámás), a Laborc köznél minimális vízszintes területe van, a teljes telek befásodott, bozótos. Az ingatlan nem kerített.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Laborc köz

Hrsz:                                                   16844/3

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             2.708 m2

Irányár:                                             65.039.370,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           8.300.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-N3

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 22175/2 hrsz. (Ürömfű u. 30., Jeles u. 83.)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, az Ürömfű és a Jeles utca között található 1.705 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú telek, az ingatlan alsó végén, a Jeles utcában minden közmű megtalálható, az úttest ott szilárd burkolatú. Az Ürömfű utca murvás burkolattal rendelkezik, ott nem találhatóak közművek, viszont épület csak ott helyezhető el a telken áthaladó nagyfeszültségű elektromos távvezeték miatt. A telek teljes területén füves, fás, bokros. A talajszint a Jeles utca irányába erősen lejt. Az ingatlan csak a szomszédok által kerített.

A telek elég keskeny, kb. 12 méter és beépíthetőségét erősen korlátozza az ingatlan felett áthaladó nagyfeszültségű távvezeték és annak védőtávolsága. Ezzel kapcsolatban a pályázati dokumentáció tartalmaz többlet információt.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Ürömfű u. – Jeles u. között

Hrsz:                                                   22175/2

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             1.705 m2

Irányár:                                             23.200.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             3.000.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

 

 

  • Budapest III. 22473/7 hrsz. (Kópé utca-Óarany utca sarok)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, a Kópé és az Óarany utca sarkánál található 1.135 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú telek, mely a Kópé utcával párhuzamosan lejt.

Az ingatlan közterület kapcsolattal rendelkezik (hivatalosan saroktelek, de az Óarany utca bevágása még nincs kialakítva), megközelítése földúton történhet, alapterülete kiváló, de a közművek részbeni hiánya (szennyvízcsatorna) miatt jelenleg csak korlátozottan beépíthető, a telken most két lakás létesíthető, bár besorolása Lke-2/SZ-N3. A szennyvízcsatorna az Óarany utcából tovább vezethető a telek irányába és így az ingatlan kiválóan fejleszthetővé válhat.

A telken hivatalos felépítmény nincs, csak egy könnyűszerkezetes hétvégi ház, mely külön értéket nem képvisel, de felvonulási vagy raktár épületként felhasználható. Az ingatlan kerítése hiányos, a telek részben szeméttel szennyezett, gondozatlan. Az ingatlan ilyen állapotban kerül majd birtokba adásba.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Kópé u. – Óarany u. sarok

Hrsz:                                                   22473/7

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             1.135 m2

Irányár:                                             78.503.937,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           10.000.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-N3.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 63995/2 hrsz. (Szent István u. 43.)

Az ingatlan III. kerület, Óbuda Csillaghegy elnevezésű városrészében, a Szentendrei út és a Királyok útja között, a Szent István utca – Rövid utca kereszteződésében található, korábban teniszpályaként funkcionált. A telek közel téglalap alakú, sarkainál levágásokkal. Környezetében jellemzően családi házak, intézményi területek, üres telkek, találhatók. Infrastrukturális ellátottsága, tömegközlekedéssel való megközelítése megfelelő. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, az ingatlan előtti utcában szennyvízcsatorna nem található, annak kiépítése a közeljövőben nem is várható. Kizárólag esővíz elvezetésre szolgálócsatornarendszer lett kiépítve. Az ingatlan közművesítése a Szent István utca felől megoldható, de a szennyvízcsatorna kb. 200 méterre található. A többi közmű az ingatlan előtti és melletti utcákban megtalálható. A csatorna hiánya miatt az ingatlan csak korlátozottan fejleszthető.

Az ingatlan szilárd burkolatú úton a Rövid utca felől megközelíthető, a Szent István utca csak részben szilárd burkolatú. Az ingatlan kerített, de a kerítés egy később végrehajtott közterület szabályzás miatt telekhatáron kívül esik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1039 Budapest, Szent István u. 43.

Hrsz:                                                   63995/2

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             2067 m2

Irányár:                                             101.574.803,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           13.000.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Vi-2/SZ-L4.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 63990/2 hrsz. (Szent István u. 33.)

Az ingatlan III. kerület, Óbuda Csillaghegy elnevezésű városrészében, a Szentendrei út és a Királyok útja között, a Szent István utca elején található. Környezetében jellemzően családi házak (Lke-1), intézményi területek (Vi-2), üres telkek, találhatók. Infrastrukturális ellátottsága, tömegközlekedéssel való megközelítése megfelelő. Az ingatlan közművesítése a szennyvízcsatorna kivételével a Szent István utca felől megoldható, a csatorna kiépítése azonban a közeljövőben nem várható. A csatorna hiánya miatt az ingatlan csak korlátozottan fejleszthető. Az ingatlant a szabályzási terv és az épületelhelyezési rajz szerint csak az átlagosnál keskenyebb épületszélességgel lehet beépíteni. A beépítés funkciója széleskörű lehet. Az ingatlan csak a szomszédok által kerített, az utca felől nyitott.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1039 Budapest, Szent István u. 33.

Hrsz:                                                   63990/2

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             835 m2

Irányár:                                             34.881.890,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             4.400.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Vi-2/SZ-L4.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 65581/4 hrsz. (Meggy u. 33.)

Az ingatlan III. kerület, Óbuda Békásmegyer-Ófalu elnevezésű városrészében, az Ezüsthegyen, a Pusztadombi utca és a Meggy utca kereszteződésénél található, külterületen. Közterületi kapcsolata a Meggy utca felől, az Ezüsthegyre vezető útról biztosított. Az ingatlan bányakitermelés utáni feltöltött terület. A telek lezáratlan, a felette található domb jelenleg egyfajta kirándulóhelyként funkcionál, tetején egy nagyméretű kereszt található, nem hivatalos, de elterjedt elnevezése Kálváriadomb.

Az ingatlan alakja szabálytalan, de terület nagyrésze téglalapot formáz. Környezetében jellemzően családi házak, illetve erdősült területek találhatók. Infrastrukturális ellátottsága, tömegközlekedéssel való megközelítése megfelelő.

Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, de az ingatlan előtti utcák, szomszédos ingatlanokon minden közmű megtalálható. Az ingatlan szilárd burkolatú úton megközelíthető. Az ingatlan nem kerített, kivétel a szomszédok által az alsó telekhatárnál. Az ott kialakult kerítésvonal a jogi birtokhatárnak nem felel meg, az alsó telekszomszédok részéről jól dokumentált túlhasználat van. További részletek a pályázati dokumentációban találhatók.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Meggy u. 33.

Hrsz:                                                   65581/4

Megnevezése:                                     kivett feltöltött terület

Területe:                                             719 m2

Irányár:                                             29.540.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             3.800.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-1BÓ/O-A1

Egyéb teher:                                        túlhasználat kb. 301 m2, ELMŰ vezetékjog 22 m2 területre.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

A pályázati dokumentációk kikérése és átvétele 2023. április 3., hétfő 9.00 órától 2023. április 27., csütörtök 15.00 óráig történhet meg, amely az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az üres ingatlanok az utcáról jól áttekinthetők.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2023. május 5., péntek 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2023. május 5-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2023. május 5., péntek 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja. Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követő időszakban, a pályázat kiértékelését követő tulajdonosi döntés alapján további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval nem rendelkeznek- kivéve, ahol kifejezetten feltüntetésre került annak megléte- ezért a kiíró nem szavatol az ingatlanokon található kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (36 000,- Ft + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 5.000,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály