PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - földterületek bérlésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló

földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi közzé ezt a felhívást

 

A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb bérleti és megszerzési díjat.

A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Kocsis Sándor utca – Turbolya közből földúton keresztül közelíthető meg, valamint a Virágosnyereg utcában, a Vadóc utcában, a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt.

A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok utcában, illetve a Békahát dűlőben.

A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.

 

 

Általános információk:

 

A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.

 

Ennek megfelelően

 • a bérbeadás időtartama 1 – 3 évre szól, ami a lejárat előtt ismét meghosszabbítható;
 • bérlő a föld bérleti jogának megszerzésekor az éves földhasználati/bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű megszerzési díjat köteles egyösszegben megfizetni;
 • a földterületek éves bérleti díját egy összegben, minden tárgyév február végéig kell megfizetni;
 • a bérleti díj nem csökkenthető, arra kedvezmény nem vehető igénybe;
 • a bérleti díj megfizetése mellett a bérlőt/földhasználót terheli a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költség;
 • a földterületek „hobbikert” céljára kerülnek bérbeadásra: rekreációs tevékenység eltöltésére, illetve a földterületen történő növénytermesztés céljából;
 • bérlő köteles betartani a földterületre vonatkozó növényvédelmi, talajvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat és a vonatkozó hatósági előírásokat;
 • a földterület karbantartási (kaszálás, parlagfűmentesítés) kötelezettsége;
 • állattartási tevékenység folytatása nem engedélyezett;
 • a földterület életvitelszerű használata tilos;
 • a földterületen a háztartásban feleslegessé vált tárgyak (lomok) tárolása tilos, e körbe tartozik az építési anyag deponálása, használaton kívüli gépjármű elhelyezése is.
 • a bérbevételre lakóközösségek jelentkezését is várjuk!

 

Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek bérelhetőek:

 

Sor-szám Helyrajzi
szám
parcella
szám
Cím Terület
m2
Felépítmény
van/nincs
Földterület jellemzői 2023. évi bérleti díj nem kerületi lakos esetén meg-szerzési díj nem kerületi lakos esetén 2023. évi bérleti díj kerületi lakos esetén meg-szerzési díj kerületi lakos esetén
1. 16218/9 belterület Doberdó út 30. 1417 van Kerítése ép. Felépítmény: engedély nélkül létesült 1,8*2,2 m faház. 402 428 1 207 284 201 214 603 642
2. 20655/4 8. Virágosnyereg utca II. kapu 1198 nincs Kerítése hiányos. Felépítmény nincs, pince maradvány. 167 720 503 160 83 860 251 580
3. 20655/4 9. Virágosnyereg utca II. kapu 832 van Kerítése hiányos. Felépítmény: 5*3 m romos faház, bontandó. 116 480 349 440 58 240 174 720
4. 20655/4 26. Virágosnyereg utca I. kapu 1201 van Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 4*3 m fa szerkezetű épület (szerszámos), előtetővel (bontandó, vagy felújítandó) 168 140 504 420 84 070 252 210
5. 20655/4 102. parcella Kocsis Sándor utca – Turbolya köz 794 van Kerítése hiányos. Felépítmény: tetőszerkezet nélküli 5*4 m vegyes falazatú épület (felújítandó, tető pótlandó) + 4*2 m pince, 4*1 m melléképület (bontandó), 5 m3 szemét, sitt 111 160 333 480 55 580 166 740
6. 20655/4 104. parcella Kocsis Sándor utca – Turbolya köz 839 van Kerítése hiányos. Felépítmény: könnyűszerkezetes faház, 4*4 m alap + 4*1 m toldalékkal (felújítandó), 2*2 m fa sufni (bontandó), 2 m3 szemét 117 460 352 380 58 730 176 190
7. 20655/4 107. parcella Kocsis Sándor utca – Turbolya köz 513 van Kerítése hiányos. Felépítmény: tetőszerkezet nélküli 5*4 m téglaépület (felújítandó), 1,5*5 m toldalék (bontandó), 6*4 m romos melléképület (bontandó), 15 m3 szemét 71 820 215 460 35 910 107 730
8. 20655/4 108. parcella Kocsis Sándor utca – Turbolya köz 797 van Kerítése javítást igényel. Felépítmény: 5*3 m alap + 5,1,5 m toldalék téglaépület, pincével (felújítandó), 3*3 m nyitott szín (bontandó), 10 m3 szemét 111 580 334 740 55 790 167 370
9. 20655/4 111. parcella Kocsis Sándor utca – Turbolya köz 652 van Kerítése hiányos. Felépítmény: 6*4 m faház toldalékkal együtt (felújítandó), 5 m3 szemét 91 280 273 840 45 640 136 920
10. 65184/1 – 65185/1 2. Óbor utca 1015 nincs Megközelítése az 1. parcellán keresztül történik. Felépítmény nincs. 142 100 426 300 71 050 213 150
11. 65306 II. Árok utca 993 nincs A telek bejárata az Árok utcából nyílik, oldal kerítései hiányosak.
Felépítmény nincs.
139 020 417 060 69 510 208 530
12. 65731 4. Meggy utca – Barackos út 817 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház, 1*1 m WC 114 380 343 140 57 190 171 570
13. 65731 16. Barackos út 767 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház. 107 380 322 140 53 690 161 070
14. 65731 22. Barackos út 814 van Kerítése ép. Felépítmény: 4,5*3 m téglaépület. 113 960 341 880 56 980 170 940
15. 65731 23. Barackos út 853 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs. 119 420 358 260 59 710 179 130
16. 65732/2 II. Meggy utca 867 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs, 1*1 m WC, gyűrűs kút. 121 380 364 140 60 690 182 070

 

Bérbevételi feltételek:

 

A fenti telkekre jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2023. december 04. (hétfő) 10:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.

 

A Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a meghatározott bérleti díjról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte. A meghatározott bérleti díjnál alacsonyabb összegen nem köthető bérleti szerződés.

 

Jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

 

A földterületek bérbeadása a bérbevételi kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

 

Jelentkezőnek a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig.

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a felhívást részben vagy egészben visszavonja, formanyomtatvány benyújtása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.

 

A benyújtott formanyomtatványok kiértékelésére 2023. december 04-én (hétfő) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, ezt követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a jelentkezőket írásban értesíti. Azok a jelentkezők, akik a szerződéskötési lehetőségről írásbeli értesítést kapnak, a kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést kell kötniük, egyéb esetben elvesztik szerződéskötési jogosultságukat.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződéskötést követő évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti. A bérleti díj jelenleg ÁFA összeget nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.