PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Egyfordulós, nyilvános pályázat a volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek értékesítésére Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete (az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról) 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint (a 40/2020. (III. 11.) kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a Képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva) a polgármester 231/2020. (III. 27.) és 357/2020. (V. 8.) számú határozatai alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet.

Az ingóságok paraméterei:

mobil konténerek darabonkénti minimális egységár

  • 1 irodakonténer 1.400.000,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 1.778.000,- Ft/db
  • 1 szaniter konténer 1.300.000,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 1.651.000,- Ft/db
  • 1 akadálymentes szaniter konténer 900.000,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 1.116.000,- Ft/db
  • 2 irodakonténer (őrkonténer) 500.000,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 635.300,- Ft/db

árusító felépítmények darabonkénti minimális egységár

  • 71 árusító pavilon 360.000,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 457.200,- Ft/db
  • 38 acél pergola 90.000,- Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 114.300,- Ft/db

(korábbi funkciójuk: őstermelői asztalok lefedése)

Pályázati feltételek:

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció – előzetes, emailben (ertekesites@ovzrt.hu) történt időpont egyeztetést követően – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: 100.000,- Ft.

Az ingóságok hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztett időpontban – 2020. június 2-án 8:00 órától 2020. június 26-án 12:30 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, részajánlat esetén az ajánlat tárgyának pontos részletezését, a megajánlott vételárat, az Ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve felsorolt egyéb nyilatkozatokat is benyújtja. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlatot, valamint az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával előzetesen egyeztett időpontban – legkésőbb 2020. június 29. (hétfő) 12:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

A pályázaton részajánlat tehető. Az egyes ingóságok esetében legalább a darabonkénti minimális egységárat, mint vételárat meg kell ajánlani. Az egyes ingóságokra vonatkozó darabonkénti minimális egységár (mint vételár) meg nem ajánlása esetén a pályázati ajánlat érvénytelen.

Az Ajánlattevőnek az ingóságok saját költségen történő szétszerelését, elszállítását vállalnia kell. Az ingóságok birtokba bocsátására az adás-vételi szerződés megkötése nyomán a teljes vételár kiegyenlítését követően kerül sor. Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 5 napon belül az ingókat birtokba venni, amely aktusról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A birtokba vétel költségeit Vevő viseli. Amennyiben a nevezett határidőt Vevő túllépi, akkor a Kiíró tárolási költséget számol fel, amely költség teljesítése a birtokbaadás-birtokbavétel feltétele.

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2020. június 29-től számított 60 nap.

A pályázati ajánlatok bontására 2020. június 29-én 12:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

Az elbírálás szempontja: az ajánlott vételár összege.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a pályázaton résztvevő Ajánlattevőket levélben, vagy emailben értesíti a pályázat eredményéről.

Az Önkormányzat nevében az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a nyertes ajánlatban (ajánlatokban) szereplő Ajánlattevővel (Ajánlattevőkkel) köthet adás-vételi szerződést. Az adás-vételi szerződésben csak és kizárólag az jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő szerepelt.

A nyertes Ajánlattevőnek (Ajánlattevőknek) szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely az ügyvédi munkadíjat tartalmazza, melynek összege a vételár 0,5 %-a.

A vételár kiegyenlítése az adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3468, +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály