PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Csarnok épületrész sportcélú bérbeadására

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) egyfordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi, nem lakás céljára szolgáló ingatlan 575 m2 területének (csarnok épületrész) sportcélú bérbeadására.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Cím:                            1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Hrsz.:                          19299/5

Megnevezés:               kivett üzem

Terhek, széljegyek:     –

Bérbeadandó terület:  575 m2

 

A pályázat tárgyát az ingatlanon álló felépítményben elhelyezkedő tornaterem, különnemű vizesblokkokkal (mosdó-WC csoportokkal, zuhanyzók nélkül), összes nettó alapterület: 575 m2) bérbeadása képezi. Az ingatlanrész kizárólag sport funkcióval vehető bérbe.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció átvétele. A pályázati dokumentáció az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán vehető át, személyazonosság igazolása mellett, bejelentkezést követően. A pályázati dokumentáció átvételére jelentkezni az ertekesites@ovzrt.hu email címen lehet előzetesen, a személyes, illetve cégadatok megküldésével. A dokumentáció email visszaigazolás után vehető át a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. cím alatt.

 

Pályázati feltételek:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között) legkésőbb 2020. március 16-án (hétfőn) 13:00 óráig. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

A pályázatok bontására 2020. március 16-án 13:05 órakor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására vagy hiánypótlásra nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, leírását, a bérlet időtartamát, valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat is. A pályázat fő bírálati szempontja a megajánlott bérleti díj összege. A nyertes pályázónak a bérleti díjon felül meg kell fizetnie a havi közüzemi átalány összegét is.

A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa. Felhívjuk továbbá a pályázók szíves figyelmét, hogy a bérbeadáshoz a tulajdonos engedélye szükséges, a nyertes pályázat esetleges eredményhirdetésére a tulajdonossal történt egyeztetés után kerülhet sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.