Pályázat - Flórián tér 3. meghosszabbított beadási határidő

Archív

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, 1033 Budapest, Flórián tér 3. szám alatti, 18024/17 hrsz.-ú ingatlan A/1 jelű ingatlanrészének elidegenítésére nyilvános egyfordulós pályázatot hirdetett. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő jelen felhívás alapján Budapest Főváros Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014.(VI.2.) 31. § (2) bekezdése alapján 2019. április 19. napjától két héttel meghosszabbításra kerül a folyamatban lévő társasházzá alakítás miatt.

 

Az ingatlan paraméterei:

cím:                                           1033 Budapest, Flórián tér 3.

helyrajzi szám:                           18024/17

az A/1 ingatlanrész alapterülete:  1.041 m2 (koncertterem és elsődleges kiszolgáló terek, padlás, gépészeti tér valamint kb. 15 m2-es udvarrész kizárólagos használata)

a teljes ingatlan megnevezése:    kivett lakóház, udvar

az A/1 ingatlanrész funkciója:     zenekari koncertterem és egyéb kiszolgáló helyiségei

tulajdonos:                                 Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.

Az A/1 ingatlanrész 2024. augusztus 31-ig tartó, határozott idejű, térítésmentes bérleti szerződésekkel terhelt.

 

A 1033 Budapest, Flórián tér 3. szám alatti ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonú, a jelen pályázat keretében a telken álló épület A/1 jelű része kerülhet értékesítésre. A műemléki védettségű ingatlan társasházzá alakításához és az értékesítéshez az épület felmérésre került, ennek során meg lett határozva a jelen pályázat tárgyát képező helyiségcsoport mérete, alaprajza, melynek jelölése a felmérés szerint (a leendő társasházi külön tulajdoni illetőség jelölésével egyezően) A/1. A társasház bejegyzéséig az adás-vételi szerződésben az egész ingatlanhoz viszonyított tulajdoni hányadként kerül megjelölésre az adás-vétel tárgya.

Pályázati feltételek:

Ajánlati irányár:                                298.810.000,- Ft (ÁFA-mentes).

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       30.000.000,- Ft.

Pályázati dokumentáció ára:              100.000.- Ft (bruttó)

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. A részletes pályázati feltételeket (ideértve a pályázati biztosíték visszatérítésének feltételeit, az ajánlat kötelező tartalmi elemeinek előírásait, a pályázati hiánypótlás feltételeit, a pályázat érvényességének-érvénytelenségének, továbbá az adás-vételi szerződés megkötésének feltételeit stb.), valamint a szükséges benyújtandó dokumentumokat tartalmazó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést és a dokumentáció árának megfizetését követően (ertekesites@ovzrt.hu) vehető át személyesen, vagy kiírói visszajelzésre elektronikusan 2021. április 30 11:00 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett. A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta és a pályázati biztosítékot befizette.

A pályázati ajánlat benyújtására legkésőbb 2021. május 3-án 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Flórián tér 3. szám alatti, 18024/17 hrsz.-ú ingatlan A/1 részének értékesítési pályázata” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat). Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021. május 3-tól számított 60 nap.

A pályázatok bontására 2021. május 3-án 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.