Pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Búza utca 8.,

földszinti, utcai

üzlet/iroda 18910/101/A/316 83 víz, villany leromlott 221.710,- 266.000,-
Kerék utca 36.,

földszinti, utcai

üzlet/iroda 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 112.892,- 135.000,-
Pacsirtamező utca 49-57., földszinti, utcai üzlet, iroda 17725/8/A/1 136 víz, villany, távfűtés * közepes 387.621,- 465.000,-
Raktár utca 42., földszinti, udvari iroda 18671/3 18 víz, villany, gáz közepes 58.770,- 70.000,-
Szőlőkert utca 6.,

földszinti, udvari

raktár 18822/12 498 villany közepes 422.802,-

+ 114.540,-

közüzemi átalány

507.000,-
Szőlőkert utca 6.,

földszinti, udvari

raktár 18822/12 450 villany közepes 382.050,-

+ 103.500,-

közüzemi átalány

458.000,-
Szőlőkert utca 6.,

emeleti, udvari

raktár 18822/12 297 villany közepes 252.153,-

+ 68.310,-

közüzemi átalány

302.000,-
Szőlőkert utca 6.,

emeleti, udvari

raktár 18822/12 33 villany közepes 28.017,-

+ 7.590,-

közüzemi átalány

33.000,-

 

*    A 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 49-57. szám alatti ingatlanban a távfűtési szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésének ügyintézése folyamatban van.

 

A pályázati felhívás különös tartalmi elemei:

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktározási, b) pontja alapján 5 év lehet minden, raktározástól eltérő funkcióra történő bérbeadás esetén. A Szőlőkert utca 6. szám alatti raktárhelyiségek esetében a Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül, 30 napos határidővel, a Bérlő kártérítési igényének kizárásával jogosult felmondani.

 

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, tároló funkciójú, üres helyiségek bérbeadására, magánszemélyek részére:

 

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Apát utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/98/A/52 72 víz, villany közepes 182.880.- 219.000,-
Bécsi út 88-92., pincei, lépcsőházi tároló 14729/2/B/171 58 villany leromlott 43.500,- 52.000,-
Bécsi út 86., pincei, udvari tároló 14729/9 90 villany leromlott 67.500,- 81.000,-
Berend utca 22., pincei, lépcsőházi tárolós 18529/4/A/135 70 villany leromlott 43.050,- 51.000,-
Berend utca 22., pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/139 54 villany leromlott 33.210,- 39.000,-
Berend utca 26., pincei, lépcsőházi tároló 18529/4/A/140 54 villany leromlott 33.210,- 39.000,-
Bogdáni út 22., pincei, lépcsőházi tároló 18529/10/A/37 46 villany közepes 28.290,- 33.000,-
Búza utca 2., földszinti, utcai tároló 18910/101/A/4 2 leromlott 9.909,- 11.000,-
Evező utca 8., pincei, lépcsőházi tároló 14615/8/A/19 38 villany leromlott 23.370,- 28.000,-
Hévízi út 9., I. lh.,

pincei, lépcsőházi

tároló 18529/4/A/134 49 villany leromlott 30.135,- 36.000,-
Kiscelli utca 76., pincei, udvari tároló 17309/A/3 93 villany leromlott 57.195,- 68.000,-
Lajos utca 104., pincei, udvari tároló 17799/2/A/27 52 villany leromlott 39.000,- 46.000,-
Lajos utca 124.,

pincei, udvari

tároló 17815/1 153 villany leromlott 108.787,- 130.000,-
Meggyfa utca 17., pincei, lépcsőházi tároló 18529/27/A/38 118 villany közepes 70.910,- 85.000,-
Meggyfa utca 23.,

pincei, lépcsőházi

tároló 18529/21/A/113 77 villany közepes 47.355,- 56.000,-
Meggyfa utca 31.,

pincei, lépcsőházi

tároló 18529/9/A/55 30 villany közepes 18.450,- 22.000,-
Meggyfa utca 27., pincei, lépcsőházi tároló 18529/14/A/58 56 villany közepes 34.440,- 41.000,-
Pacsirtamező utca 26., A. lh., pincei, lépcsőházi tároló 17632/0/B/3 138 villany közepes 103.500,- 124.000,-
San Marco utca 12-18., B lh.,pincei, lépcsőházi tároló 17449/4/A/21 45 villany közepes 27.675,- 33.000,-
San Marco utca 34., pincei, udvari tároló 17380/0/A/8 29 villany közepes 17.835,- 21.000,-
Szőlő utca 23., pincei, lépcsőházi tároló 17642/0/A/1 55 villany közepes 33.825,- 40.000,-
Tímár utca 17/B-19., B lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/62 48 villany közepes 36.000,- 43.000,-
Tímár utca 17/B-19., C lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/63 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-
Tímár utca 17/B-19., D lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/64 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-
Tímár utca 17/B-19., E lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/65 46 villany közepes 34.500,- 41.000,-
Tímár utca 17/B-19., F lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/66 48 villany közepes 36.000,- 43.000,-
Tímár utca 17/B-19., G lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/67 48 víz, villany közepes 36.000,- 43.000,-
Tímár utca 17/B-19., H lh., pincei, udvari tároló 17487/0/B/68 49 villany közepes 36.750,- 44.000,-
Váradi utca 2-8/A., pincei, lépcsőházi tároló 18659/0/A/104 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-
Váradi utca 2-8/A., pincei, lépcsőházi tároló 18659/0/A/105 47 villany közepes 28.905,- 34.000,-
Zab utca 4-6-8., földszinti, utcai tárolórész 18910/77/A/20 109 víz, villany közepes 228.649,- 274.000,-

 

A pályázati felhívás tároló funkciójú helyiségekre vonatkozó különös tartalmi elemei:

 

A tároló funkciójú helyiségek bérbevételére kizárólag magánszemélyek pályázhatnak. A tároló helyiségek kereskedelmi célú raktározásra nem vehetők igénybe, vonatkozásukban telephely engedély nem adható ki.

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet minden, raktározási (tárolási) funkcióra történő bérbeadás esetén.

 

A pályázati felhívás általános tartalmi elemei:

 

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlanok bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

 

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.

 

A bérleti díjfizetési kötelezettség a helyiség Bérlő részére történő birtokba adásától áll fenn.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

 • postai úton: zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival, a postára adás időpontjának megjelölésével valamint a bánatpénz megfizetését igazoló dokumentum másolatának csatolásával.

 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról.

 

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembe vételével teszi meg. Ezen kívül a Pályázónak meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

 

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig köteles tartani.

 

A pályázatok benyújtására folyamatosan, legkésőbb 2022. december 30., 12.00 óráig van lehetőség. A pályázatok bontására az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, a bontási eljárás nem nyilvános. A pályázatok kiértékelésről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a borítékbontást követő soros ülésén dönt.

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

 • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ szemétátalánynak + esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes Pályázó által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
 • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését (illetőleg a meglévő vízmérők szükség szerinti hitelesítését, cseréjét).

 

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó ajánlatával kapcsolatosan kikötést tesz vagy feltételhez köti azt.

 

 

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy az érvényes ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464), illetőleg az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon.

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete (az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban végzendő bérlői beruházások vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:

 

 1. § Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Bizottság döntése alapján jogosult az értéknövelő beruházásokkal összefüggő bérbeszámítási megállapodások megkötésére az alábbiak szerint:

 

 1. a) az értéknövelő beruházásokra vonatkozó kérelmet a Vagyonkezelőnél kell előterjeszteni.
 2. b) a kérelemhez csatolni kell a bérleményben tervezett felújítások, átalakítások, beruházások tételes és árazott költségvetését, engedély köteles tevékenység esetén tervdokumentációt.
 3. c) a b) pontban meghatározott dokumentumok felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi és javaslatot tesz a beszámítandó összeg meghatározására.
 4. d) a bérbeszámítási megállapodás a Vagyonkezelő által kiállított teljesítési igazolást követően köthető meg.
 5. e) a bérbeszámítás a bérleti díj legfeljebb 50%-ág, a fizetendő megszerzési díj 100%-áig lehetséges, a bérleti jogviszony időtartama a beszámítandó összeggel arányosan kerül meghatározásra.
 6. f) amennyiben a bérleti jogviszony az értéknövelő beruházás költségének megtérülését megelőzően megszűnik, úgy Felek elszámolni kötelesek egymással. A fennálló összegből le kell vonni a Bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

A Bizottság 219/2018. (IV. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekben végzendő bérlői beruházások rendeleti szintű szabályozásának további alkalmazását támogatja azzal, hogy a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy az a műszaki állapot miatt tartalmaz-e értékcsökkentő tényezőt. Amennyiben igen, úgy a bérleti díjat korrigálni kell, tekintettel arra, hogy a bérlemény műszaki állapota az értéknövelő beruházás eredményeként változik. A bérleti díj korrekciójára a beruházás műszaki átadás-átvétele időpontjától kerül sor.

 

A bérleti szerződés (fentiekben tárgyaltakon túli) lényeges tartalmi elemei a következők.

 

 • A Bérleti Díjat havonta előre, minden tárgyhónap 10. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által kiállított és megküldött számlának megfelelően a Bérbeadó képviseletében eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200005 számú bankszámlaszámára banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel.

 

 • Amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értékének megfelelő éves késedelmi kamatot a késedelem időtartamára vonatkozóan megfizetni a késedelmesen megfizetett összeg teljesítésével egyidejűleg.

 

 

 • A Bérlő a szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül köteles:

 

 • a Bérleményhez tartozó külön közüzemi mérőberendezéseket a nevére átíratni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy
 • fogyasztásmérő hiányában a közüzemi mérőberendezéseket a saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy
 • a lejárt hitelességű vízórát saját költségen lecseréltetni, az új mellékvízmérőket plombáltatni, és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni.

 

 • A Bérlő köteles az általa igénybevett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni. Az egyedileg mérhető közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a Bérlő azok felszereléséig a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. A Bérlő köteles a Bérbeadó külön felszólítására, de legalább félévente a közüzemi szolgáltatóktól nullás igazolást kérni és azt a Bérbeadó részére megküldeni.

 

 • Amennyiben a Bérlőnek három hónapos Bérleti Díj (+ szemétátalány), vagy – akár a Bérbeadó, akár a szolgáltató felé fizetendő – közüzemi díjhátraléka van, a Bérbeadó a Bérlő részére felszólító levelet küld, és annak eredménytelensége esetén a Rendelet 100. § (5) bekezdésének megfelelően jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 • A Bérlő köteles a Bérleményt a szerződésben rögzített rendeltetésnek megfelelően használni. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésének megfelelően használja, a Bérlemény állagát, fizikai állapotát súlyosan károsító cselekményt végez. A tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

 • A Bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, azt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet § (1) bekezdésének megfelelően nem lehet albérletbe adni.

 

 • A Bérlő a Bérleményben bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és a munkálatok ellenértékének megtérítésére vonatkozó előzetes megállapodás birtokában végezhet. A Bérlő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végzett munkálatokért térítés nem illeti meg. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Bérbeadó rendkívüli felmondása alapján kerül sor, úgy Bérlő elveszti az általa elvégzett munkálatokkal kapcsolatos megtérítési jogát Bérbeadóval szemben.

 

 • A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény állagának, épületgépészeti felszereltségének és műszaki állapotának megóvásáról, különösen:

 

 • olyan központi berendezéseinek – a Bérleményen belül megtalálható víz-, gáz-, csatorna-, fűtésrendszer vezetékei, szerelvényei, kazán, fűtőtestek a kapcsolódó szerelvényekkel együtt, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a Bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a Bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.

 

 • A bérleti szerződés – a határozott időtartam lejárta előtt – a Felek közös megegyezésével szüntethető meg. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel ez esetben a Bérlő köteles a mindenkori Bérleti Díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

 • A szerződés meghosszabbítására a Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal a Bérbeadó részére benyújtott kérelme alapján van lehetőség, az Önkormányzat pozitív döntése esetén. Amennyiben Bérlő a szerződés ismételt megkötésére irányuló kérelmét megadott határidőben nem nyújtja be, úgy a Bérbeadó rögzíti, hogy a Bérlemény továbbhasználatára nincs lehetőség.

 

 

 • A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a Bérlemény tisztasági festését elvégezni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.