Önkormányzati eladó ingatlanok

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére

▪III. kerületben, Békásmegyer-Ófaluban,  kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telek eladó!
Bp., III. ker. Éden utca 1., 64263/5 hrsz., terület: 942 m2
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/K, beépíthetőség: 15-20%
Az utcában teljes közmű található. Az ingatlan körbekerítetlen. A telekhatárok kitűzése megtörtént, a kitűzési vázrajz megtekinthető az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályon. Víz bekötése telekhatáron belülre megtörtént, vízóra akna kiépített, de a vízóra meglétére pályázat kiírója felelősséget nem vállal.
Irányár: 12.755.906.- Ft + 27% Áfa, összesen: 16.200.000,-Ft
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 1.600.000.-Ft

▪III. kerületben, Békásmegyer-Ófaluban, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telek eladó!
Bp., III. ker. Éden utca 3., 64263/4 hrsz., terület: 1037 m2
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/K, beépíthetőség: 15-20%
Az utcában teljes közmű található. Az ingatlan körbekerítetlen. A telekhatárok kitűzése megtörtént, a kitűzési vázrajz megtekinthető az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályon. Víz bekötése telekhatáron belülre megtörtént, vízóra akna kiépített, de a vízóra meglétére pályázat kiírója felelősséget nem vállal.
Irányár: 14.055.118.- Ft + 27% Áfa, összesen: 17.850.000,-Ft
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 1.800.000.-Ft

▪III. kerületben, Békásmegyer-Ófaluban önkormányzati tulajdonú építési telek eladó!
Bp. III. ker. Mély utca 65791/2 hrsz., terület: 1299 m2
Övezeti besorolás: L5-III-SZ/N, Beépíthetőség: 20%
Közmű: a telekre a közművek messzebbről vezethetők be.
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhető.
Irányár: 16.370.866.- Ft + 27% Áfa, összesen: 20.791.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.100.000.-Ft

▪III. kerületben, Békásmegyer-Ófaluban, kedvező adottságú, gyönyörű panorámával rendelkező, önkormányzati tulajdonú, építési telek eladó!
Bp., III. ker. Rózsadomb utca 48., 64535 hrsz., terület: 610 m2
Övezeti besorolás: L5-III-O, beépíthetőség: 15%
A telek keskeny, hosszú, lejtős terepadottságú. A Rózsadomb utca e szakasza zsákutca. Az utcában teljes közmű található. A telek az utcafront kivételével körbekerített.
Irányár: 9.527.559.- Ft + 27% Áfa, összesen: 12.100.000,-Ft
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 1.200.000.-Ft

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg, továbbá minden ingatlan esetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §- a értelmében a kárpótlásra jogosultakat elővásárlási jog illetheti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására.  Egy pályázó egy ingatlanra egy ajánlatot nyújthat be. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat letéti számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2014. február 03-án (hétfőn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT és az www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázat bontása 2014. február 03-án 12.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében történik. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zártkörű licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevőnek szerződéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályon a 430-3464 és a 430-3466 telefonszámokon.

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály