Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Közfoglalkoztatási csoport

Archív

A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága

A közfoglalkoztatási jogviszony egy sajátos munkavégzésre irányuló munkaviszony, melynek legfontosabb célja a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása. Ez a támogatott foglalkoztatási forma ugyanakkor csak átmeneti megoldás lehet, elsődleges célja, hogy az ebben résztvevőknek segítséget nyújtson a munkaerőpiacra történő visszakerüléshez, elősegítse és ösztönözze azt.

A kerületben a közfoglalkoztatás minél hatékonyabb, szervezettebb bonyolításának érdekében az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat megbízásából 2014. 07.02. napjától az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. végzi azon személyek foglalkoztatását, akik a Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatalával közreműködve részt vesznek a közfoglalkoztatási programban. Ennek keretében jelenleg már a Társaság látja el valamennyi, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésébe vont oktatási-, kulturális-, szociális-, sport-, és egyéb intézményekben, az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületeken, illetve a közterületeken dolgozó közfoglalkoztatottak koordinálását, illetve foglalkoztatását.

Közfoglalkoztatási programok

 • A 2014. év júliusában indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban közel 80 fő dolgozott, munkájuk elsősorban a kerület közterületeinek és az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek rendben tartása, tisztítása volt. Számos esetben ezekre a munkákra jelenleg is a kerületi lakosok panaszbejelentése alapján kerül sor, melyeket folyamatosan várunk és igyekszünk ezen észrevételekre kiemelt figyelmet fordítani.
 • A 2015. év márciusától indult újabb közfoglalkoztatási programban még plusz 135 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy foglalkoztatására kapott a Társaság lehetőséget. Így 2015 márciusától, a korábban végzett tevékenység mellett, mely jellemzően a zöldterületek rendben tartását jelentette, számos, a Társaság kezelésében lévő intézményben a közfoglalkoztatás keretében munkát vállalók látnak el különböző, az adott intézmény üzemeltetéséhez sorosan kapcsolódó egyéb feladatot is.
 • március elején indult, és 2017. február 28. napjáig tart a jelenleg futó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, amelybe már 236 fő foglalkoztatását tervezzük. Az egy éves időtartam kiszámítható feltételeket teremt a programban részvevők számára, bár továbbra is elsődleges cél, hogy ez a fajta foglalkoztatási forma csak átmeneti megoldás legyen a számukra.
 • A jelenlegi programban a munkakörök meghatározásánál elsődleges szempont volt az eltelt másfél évben megszerzett tapasztalat, valamint az önkormányzat intézményeivel való folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás során begyűjtött információ.
 • A program keretében vállalt feladatok, így pl. az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületeken elvégzendő kertészeti munkák minél hatékonyabb és látványosabb teljesítése érdekében a Társaság lehetőséget kapott 100%-os támogatási feltétellel a legkorszerűbb kerti kisgépek beszerzésére.
 • április végéig 206 fővel sikerült közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló munkaszerződést kötnie az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nek. A program kezdete óta eltelt közel két hónap alatt számos munkavállalónak lehetősége adódott a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, így április végén a Társaság 190 fővel állt közfoglalkoztatási jogviszonyban. A meglévő üres álláshelyekre továbbra is folyamatosan várjuk a munkaügyi központ által kiközvetített ügyfeleket, akik a meghirdetett munkakörök betöltéséről és annak részleteiről, illetve a jelentkezés módjáról a 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7. szám alatt lévő Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (lánykori nevén Munkaügyi Hivatal) ad részletes információt.

Tájékoztató a közfoglalkoztatásban résztvevők számára

 • A munkavállaláshoz szükséges iratok:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • adóazonosító jel
  • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • érvényes foglalkozás-egészségügyi szakvélemény
  • Foglalkoztatási Osztály által kiadott közvetítő lap
  • munkabér átutaláshoz bankszámlaszámot igazoló irat
  • családi adókedvezmény igénybevételéhez
   • a gyermek(ek) adóazonosító kártyája
   • TAJ kártyája
   • lakcímkártyája
  • Munkarend: heti 40 óra

Új munkavállaló esetében a kapcsolat felvétel és a szerződéskötés hétfőtől-csütörtökig 08.00-16.00-ig, pénteken 08.00-12.00-ig a Szőlőkert utca 6. szám alatti közfoglalkoztatási irodában történik, ahol pontos információkkal szolgálunk.

Elérhetőségünk:
Budapest 1033 III. ker. Szőlőkert utca 6.
(Megközelítése a Kaszásdűlő lakótelep mögötti, Huszti útra merőleges, Szőlőkert utca felől.)
E-mail cím: kozfog@ovzrt.hu

Felhívás: Amennyiben tudomása van olyan helyszínről kerületünkben, ahol sok a szemét, esetleg nagy a gaz, kérem, jelezze felénk adatai megadásával és a lehető legrövidebb időn belül megpróbáljuk bejelentését orvosolni: BEJELENTÉS