Óbudai Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói pozició

Archív

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Tulajdonos), mint az Óbudai Parkolási Kft. (a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes tulajdonosa pályázatot ír ki a 2014. július 15.-től betölthető „ügyvezető igazgatói” feladatainak ellátására:

Meghirdetett munkahely:Munkavégzés helye: Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) ügyvezető igazgató1033 Budapest, Mozaik utca 7. (bérlemény)
Ellátandó feladatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ügyvezető igazgató a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. Feladata elsősorban:

  • a társasági szerződésben, közszolgáltatási szerződésben és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása,
  • a Társaság eredményes működtetése,
  • részletes szakmai és üzleti terv kidolgozása és végrehajtása,
  • beszámolás a társaság működtetéséről a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően éves beszámoló keretében.

A közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Társasággal közszolgáltatási szerződést kötött, amely meghatározza a konkrét feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket.

A Társaság 2013. évi mérlegfőösszege 136.028e Ft, nettó árbevétele 216.702e Ft, mérleg szerinti eredménye 0 Ft, alkalmazottainak átlagos száma 3 fő.

A munkaviszony időtartama: Az ügyvezető igazgató feladatait munkaviszony keretében látja el, amely – a 3 hónapos próbaidő lejártát követően – 2015. december 31. napjáig szól.
Pályázati feltételek: egyetemi vagy főiskolai végzettség;
legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jogi vagy közgazdasági, vagy műszaki végzettség;
gazdasági társaságnál megszerzett vezetői gyakorlat.
Díjazás: megegyezés alapján
Pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
szakmai önéletrajzot;
a bérezésre vonatkozó igény megjelölését tartalmazó nyilatkozatot.
Pályázat beadási határideje: 2014. július 7. 12 óra (A pályázatoknak legkésőbb eddig az időpontig kell beérkezniük az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 1033 Budapest Mozaik utca 7. II. emeleti titkárságára). A benyújtott pályázatokat a kirchhof@ovzrt.hu e-mail címre is meg kell küldeni a beadási határidő lejártáig.
Pályázat elbírálásának határideje:Egyéb feladatok: 2014. július 14.a Tulajdonos Igazgatósága javasolni fogja az Óbuda Kártya Kft. taggyűlése részére, hogy a nyertes pályázó töltse be az Óbuda Kártya Kft. ügyvezetői pozícióját is
Pályázat címzése: Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
1033 Budapest Szentlélek tér 7.
Dr. Kirchhof Attila vezérigazgatóPályázat az Óbudai Parkolási Kft. „ügyvezető igazgatói” munkakörének betöltésére

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az alábbiak szerint igényelhető: Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató (tel: 06-20-49-48-368, 1-430-34-70, kirchhof@ovzrt.hu