Nem lakás célú helyiségek vállakozó kedvűek részére

Archív

VÁLLALKOZÓ KEDVŰEK FIGYELMÉBE!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyedülállóan kedvező bérleti díj meghatározásával önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbevételére

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím

Funkció

Helyrajzi szám

Alap-

terület

m2

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

Minimális bérleti

díj

Ft/hó

Bánatpénz

Ft

Gyógyszergyár utca 32., földszinti, utcai üzlet 18833/16/A/33

61

víz, villany, házközponti fűtés

leromlott

27.145,-

32.000,-

Selmeci utca 21., pincei, utcai raktár 17406/A/13, 14

125

víz, villany

erősen leromlott

16.875,-

20.000,-

Tímár utca 15., pincei, utcai műhely 17629/A/1

85

villany

erősen leromlott

13.855,-

16.000,-

Pacsirtamező utca 29., pincei, udvari raktár 17783//A/55

96

villany

erősen leromlott

27.360,-

32.000,-

Tímár utca 26., pincei, utcai iroda 17621/A/41

197

víz, villany, gáz

erősen leromlott

52.315,-

62.000,-

Váradi utca 26., pincei, belső folyosói raktár 17005/29 /A/86

149

víz, villany, távfűtés

erősen leromlott

22.648,-

27.000,-

A pályázatot zárt borítékban 2014. április 28-án 17 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu honlapról és ITT, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:
–               az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
–               az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
–               a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
–               a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
–               az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
–               3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
–               szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:
–               1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
–               3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
–               5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Igazgatósága a pályázat beadása után a soron következő ülésén bírálja el, annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.