nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának értékesítése

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának értékesítésére

 • Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
  Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtése elektromos hőtároló kályhával megoldott.
  A falak vizesek, salétromosak, felújítandó állapotú.
  Irányár: 5.900.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 • Bp., III. ker. Kiskorona u. 10. földszint, 17725/3/A/301 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 25 m2
  A helyiség Óbuda belső részén, panel épület földszintjén helyezkedik el, közvetlenül az utcáról nyíló két bejáraton keresztül lehet megközelíteni.
  Bevezetett közművek: villany. Fűtése: távfűtés.
  Közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 5.900.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 155 m2
  A helyiség Filatorigát városrészen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan a társasház belső lépcsőházán keresztül közelíthető meg, tipikus óvóhely helyiségcsoport kialakítású. Bevezetett közművek: villany (mérőóra nélkül), a víz-ellátás nem funkcionál, mivel a WC és mosdó tárgyak leszerelésre kerültek. Fűtési rendszer nincs kiépítve.
  Közepes-felújítandó műszaki állapotú.
  Irányár: 7.600.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp., III. ker. Szentendrei út 99. pinceszint, 19376/5/A/16 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 64 m2
  A helyiség Filatorigát városrészen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található. Az ingatlan a társasház belső lépcsőházán keresztül közelíthető meg, tipikus óvóhely helyiségcsoport kialakítású. Bevezetett közművek: villany (mérőóra nélkül). Vízellátása, fűtése nincs. Közepes-felújítandó műszaki állapotú. Irányár: 3.560.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 360.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp., III. ker. Szépvölgyi út 3/A., 14615/4/A/1 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 74 m2
  A helyiség Óbuda belső részén, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan a társasház belső lépcsőházán keresztül közelíthető meg, tipikus óvóhely helyiségcsoport kialakítású.
  Bevezetett közművek: villany (mérőóra nélkül). Vízellátása, fűtése nincs.
  Közepes-felújítandó műszaki állapotú.
  Irányár: 4.100.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 410.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp., III. ker. Váradi u. 26. pinceszint, 17005/29/A/87 hrsz. raktár, alapterülete: 29 m2 A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található, az épület pinceszinti folyosójáról lehet megközelíteni. A raktár korábban irodaként volt hasznosítva, de az iroda funkciónak nem felel meg. Belmagassága viszonylag alacsony, átlagosan 2,2 m, a helyiségben futó csővezetékek alatti magasság 2,0 m-t sem éri el. Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna. Fűtése nincs.
  Közepes műszaki állapotú. Irányár: 5.000.000.- Ft (Áfa mentes)
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 500.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. május 15. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető ITT és a www.obuda.hu  honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2017. május 15-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.