Kétfordulós, nyilvános pályázat a Budapest, III. kerület belterület, 62321/14 hrsz.-ú, Víziorgona utca 8. szám alatti ingatlan – elsődlegesen gyermekgyógyászati szakellátás célú –, bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének 294/2024. (VI. 26.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján kétfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására.

 

A pályázat tárgya:

 

A pályázat tárgya a 62321/14 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Víziorgona utca 8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan elsődlegesen gyermekgyógyászati szakellátás célú bérbeadása. Ezen fő funkció biztosítása mellett – az ingatlanra vonatkozó építési előírások keretein belül – az Ajánlattevő egyéb hasznosításra is javaslatot tehet.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

 

építési övezet:             Ln-T/AI/SZ-E2

telek területe:              3.860 m2

beépített terület:          1.572,8 m2

beépítési százalék:      40,7%

zöldterület:                 1.463,9 m2

zöldterület százalék:   38,0%

tulajdonos:                  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

terhek, széljegyek:      –

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció kikérése, amely a berbeadas@ovzrt.hu email címre megküldött elektronikus levéllel kezdeményezhető 2024. december 9. napjáig.

 

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat első fordulója a részvételi szakasz, melyben a bérelni kívánt területek és a hasznosítási koncepció kerül egyeztetésre. Az Ajánlattevőnek a pályázat első körében az ingatlant meg kell tekintenie, nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan (ingatlanrész) tervezett hasznosításának részletes koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat. A pályázat második fordulójában az első fordulóban pályázati ajánlatot benyújtó, és az alkalmassági feltételeket teljesítő Ajánlattevők vehetnek részt. A pályázat második fordulójában kerül sor ajánlattételre, az Ajánlattevőnek ebben a szakaszban nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, az ehhez esetlegesen igényelt önkormányzati támogatásról, a fizetés módjáról.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2024. július 15-én 8:00 órától 2024. december 12-én 16:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

A bérelhető helyiségek alapterülete 11-433 m2-ig terjed. A pontos helyiség kiosztást és alaprajzot a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

A pályázaton részajánlat tehető, ez az ingatlan egy részének hasznosítását jelenti. Részajánlat tétele esetén is – fő funkcióként – biztosítani kell a bérbe venni kívánt ingatlanrész elsődlegesen gyermekgyógyászati szakellátás célú üzemeltetését.

 

A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő.

 

A pályázat első fordulójában a pályázati ajánlatot, zárt borítékban, legkésőbb 2024. december 13-án 12:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával előzetesen egyeztetett időpontban a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti címen személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

 

A pályázat első fordulójában beérkezett ajánlatok bontására folyamatosan, a beérkezés sorrendjében, a beérkezést követő első munkanap 9:00 órakor az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A beérkezett ajánlatok kiértékeléséről és a második fordulóba történő kerülésről szakmai zsűri dönt, akinek javaslata alapján a tulajdonosi joggyakorló a kiértékelést követő ülésén dönt. A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendeletének 92-94. §-ai tartalmazzák.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36-1-430-3468 telefonszámán, vagy a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címen lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály