Kétfordulós nyílt pályázat a Budapest III. kerület belterület, 63660 hrsz.-ú, kivett üdülőépület, udvar művelési ágú, természetben a 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparton elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú ingatlan sport célú bérbeadására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének 510/2020. (VI.12.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján kétfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására.

 

A pályázat tárgya:

A Budapest III. kerület belterület, 63660 hrsz.-ú, kivett üdülőépület, udvar művelési ágú, természetben a 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparton elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú ingatlan sport célú bérbeadása. Ezen fő funkció biztosítása mellett – az ingatlanra vonatkozó építési előírások keretein belül – az Ajánlattevő egyéb hasznosításra is javaslatot tehet.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Cím:                            1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart

Hrsz.:                          63660

Megnevezés:               kivett üdülőépület, udvar

Telek területe:            10.147 m2

Tulajdonos:                Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Kiíró)

Terhek, széljegyek:     15 évre szóló elidegenítési tilalom a Magyar Állam jogosultságaként

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                500 000 Ft

Pályázati dokumentáció ára: bruttó 20 000 Ft

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20 000 Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem téríthető vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

 

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati eljárás első fordulójában az a természetes személy, vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell átutalni. Átutalással történő befizetés esetén a számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre kell megküldeni.

 

A pályázat második fordulójában az a természetes személy, vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A részvétel feltétele továbbá a pályázat első fordulójában a pályázati ajánlat előírt formában történő benyújtása, és az előírt alkalmassági feltételek teljesítése Ajánlattevő részéről. A pályázat második fordulójában történő részvétel feltétele továbbá, hogy pályázatot a szakmai zsűri támogassa.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2020. június 22-én 8:00 órától 2020. július 16-án 16:30 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan tervezett hasznosításának részletes koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

 

A pályázaton részajánlat tehető, ez az ingatlan egy részének hasznosítását jelenti. Részajánlat tétele esetén is – fő funkcióként – biztosítani kell a bérbe venni kívánt ingatlanrész sportcélú üzemeltetését.

 

Az ingatlanon tervezett és megvalósuló bérlői beruházások – amennyiben azokat a Bérbeadó jóváhagyja, a bérleti díjba beszámíthatók, a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig, tételes, árazott költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Bérlővel megkötendő) beruházásra vonatkozó megállapodás alapján. A bérlői beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes körűen, hiba- és hiánymentesen megvalósuljanak. A munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés a benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő, illetve legfeljebb a bérbeszámítás során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

 

A pályázat első fordulójában a pályázati ajánlatot zárt borítékban, legkésőbb 2020. július 17-én 12:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával előzetesen egyeztetett időpontban, a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti címen személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

 

A pályázat első fordulójában beérkezett ajánlatok bontására 2020. július 17-én 12:05 órakor az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) hivatalos helyiségében kerül sor, a pályázatbontás nem nyilvános.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.