FELHÍVÁS földterületek bérlésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló

földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi közzé ezt a hirdetményt

 

A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb bérleti és megszerzési díjat.

A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt.

A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok utcában, illetve a Békahát dűlőben.

A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.

 

Általános információk:

A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.

 

Ennek megfelelően

 • a bérbeadás időtartama 1 – 3 évre szól, ami a lejárat előtt ismét meghosszabbítható;
 • bérlő a föld bérleti jogának megszerzésekor az éves földhasználati/bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű megszerzési díjat köteles egyösszegben megfizetni;
 • a földterületek éves bérleti díját egy összegben, minden tárgyév február végéig kell megfizetni;
 • a bérleti díj nem csökkenthető, arra kedvezmény nem vehető igénybe;
 • a bérleti díj megfizetése mellett a bérlőt/földhasználót terheli a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költség;
 • a földterületek „hobbikert” céljára kerülnek bérbeadásra: rekreációs tevékenység eltöltésére, illetve a földterületen történő növénytermesztés céljából;
 • bérlő köteles betartani a földterületre vonatkozó növényvédelmi, talajvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat és a vonatkozó hatósági előírásokat;
 • a földterület karbantartási (kaszálás, parlagfűmentesítés) kötelezettsége;
 • állattartási tevékenység folytatása nem engedélyezett;
 • a földterület életvitelszerű használata tilos;
 • a földterületen a háztartásban feleslegessé vált tárgyak (lomok) tárolása tilos, e körbe tartozik az építési anyag deponálása, használaton kívüli gépjármű elhelyezése is.
 • a bérbevételre lakóközösségek jelentkezését is várjuk!

 

Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek bérelhetőek:

 

Sor-szám Helyrajzi
szám
parcella
szám
Cím Terület
m2
Felépítmény
van/nincs
Földterület jellemzői 2021. évi bérleti díj nem kerületi lakos esetén meg-szerzési díj nem kerületi lakos esetén 2021. évi bérleti díj kerületi lakos esetén meg-szerzési díj kerületi lakos esetén
1. 16218/9 belterület Doberdó út 30. 1417 van Kerítése ép. Felépítmény: engedély nélkül létesült 1,8*2,2 m faház. 402 428 1 207 284 201 214 603 642
2. 20855/2   Menedékház-Őzsuta utca közötti út 454 van Kerítés utca fronti részen ép, a hátsó részen hiányos. Felépítmény: 1,5*4 m toldalék, 7*4 m téglaépület, 2*2 m üvegház. 63 560 190 680 31 780 95 340
3. 20855/6 2. Örvös utca 688 nincs Kerítése hiányos. Felépítmény nincs. 96 320 288 960 48 160 144 480
4. 20855/6 3. Örvös utca 730 nincs Kerítése ép, kisebb javítható hibákkal. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú fa kerti WC. 102 200 306 600 51 100 153 300
5. 20855/6 4. Örvös utca 734 van Kerítés bal oldalhatáron hiányos. Felépítmény: 1,5*1 m fa szerszámtároló, 4*8 m félig földbe süllyesztett tégla ház, 2*2 m2 fa előtérrel + 8 m3 sitt. 102 760 308 280 51 380 154 140
6. 20855/6 8. Örvös utca 742 nincs Kerítése bal oldalhatáron és hátsó részen is hiányos. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú kerti WC. 103 880 311 640 51 940 155 820
7. 20855/6 9. Örvös utca 726 nincs Kerítése jobb oldalhatáron hiányos. Felépítmény nincs. 101 640 304 920 50 820 152 460
8. 20855/6 11. Örvös utca 781 van Kerítése ép. Felépítmény: 2*4 m fa szerszámtároló WC-vel, belül négy egységre osztva 7*5 m faház + 2 m3 sitt. 109 340 328 020 54 670 164 010
9. 20855/6 17. Őzsuta utca 735 van Kerítése jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: 1*1 m fém szerkezetű sufni, 4*4 m faház + 4m3 szemét. 102 900 308 700 51 450 154 350
10. 20855/6 27. Őzsuta utca 894 van Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik, bejárati kapu nincs. Felépítmény: 7*2,5 m két tagozódású faház, 3*1 m fa sufni + 5 m3 sitt. 125 160 375 480 62 580 187 740
11. 20855/6 30. Őzsuta utca 694 van Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: beton alapon 2,5*4 m fa szerkezetű épület, 3*1 m fa sufni + 2 m3 sitt. 97 160 291 480 48 580 145 740
12. 65184/1 – 65185/1 2. Óbor utca 1015 nincs Megközelítése az 1. parcellán keresztül történik. Felépítmény nincs. 142 100 426 300 71 050 213 150
13. 65217/1-65218/1 C. Rézüst utca 718 van Kerítése ép. Felépítmény: 3,5*2 m fa szerszámoskamra előtetővel, 2*2 m fészer 100 520 301 560 50 260 150 780
14. 65306 II. Árok utca 993 nincs A telek bejárata az Árok utcából nyílik, oldal kerítései hiányosak.
Felépítmény nincs.
139 020 417 060 69 510 208 530
15. 65731 4. Meggy utca – Barackos út 817 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház,
1*1 m WC
114 380 343 140 57 190 171 570
16. 65731 16. Barackos út 767 van Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház. 107 380 322 140 53 690 161 070
17. 65731 22. Barackos út 814 van Kerítése ép. Felépítmény: 4,5*3 m téglaépület. 113 960 341 880 56 980 170 940
18. 65731 23. Barackos út 853 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs. 119 420 358 260 59 710 179 130
19. 65732/2 B. Meggy utca 961 van Kerítése ép. Felépítmény: 7*3 m faház,
2*1 m fészer.
134 540 403 620 67 270 201 810
20. 65732/2 II. Meggy utca 867 nincs Kerítése ép. Felépítmény nincs, 1*1 m WC, gyűrűs kút. 121 380 364 140 60 690 182 070

 

 

Bérbevételi feltételek:

 

A fenti telkekre jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2021. június 15. (kedd) 10:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.

 

A Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a meghatározott bérleti díjról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte. A meghatározott bérleti díjnál alacsonyabb összegen nem köthető bérleti szerződés.

 

Jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

 

A földterületek bérbeadása a bérbevételi kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

 

Jelentkezőnek a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig.

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a felhívást részben vagy egészben visszavonja, formanyomtatvány benyújtása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.

 

A benyújtott formanyomtatványok kiértékelésére 2021. június 15-én (kedd) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, ezt követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a jelentkezőket írásban értesíti. Azok a jelentkezők, akik a szerződéskötési lehetőségről írásbeli értesítést kapnak, a kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést kell kötniük, egyéb esetben elvesztik szerződéskötési jogosultságukat.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződéskötést követő évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti.

 

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.