Eladó helyiségek

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Bp. III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz.  üzlethelyiség, alapterülete: 59  m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep Duna felöli oldalán, panel épület földszintjén található, két utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmű: víz, villany, csatorna, távhő
Irányár: 7.620.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Harang u. 12. fogadószint, 18910/88/A/87 hrsz. garázs, alapterülete: 54  m2
A helyiség a Kaszásdűlői lakótelepen 4 emeletes panel épület fogadószintjén helyezkedik el, két beállási lehetőséggel, külön-külön bejárattal. A helyiségben a társasház közművezetékei futnak a falak és a mennyezet mentén, valamint az elzárók is itt vannak.
Bevezetett közmű: víz, villany, csatorna
Irányár: 5.470.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 550.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Harrer P. u. 22. fsz., 18267/3/A/305 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 25 m2
A helyiség 10 emeletes panel épület földszintjén található, szélső elhelyezkedéssel, két utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmű: víz, villany, csatorna, távfűtés
Irányár: 3.810.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1., 62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 118  m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep hegy felöli oldalán 10 emeletes panel épület földszintjén található, a korábban irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, távfűtés
Irányár: 13.560.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.360.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Szent István u. 2. (Szentendrei út 391.), 64037 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 54  m2
Az épület nincs társasházzá alakítva, osztatlan közös tulajdonban van, ezért a tulajdonostársaknak elővásárlási joga van. Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gáz
Irányár: 8.000.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 800.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2014. október 13. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT és ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az 5.000.000.-Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3465 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.