Egyfordulós, nyilvános pályázat a volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek értékesítésére a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése figyelembe vételével, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester 160/2021. (II. 5.) számú határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet.

 

Az ingóságok paraméterei:

 

árusító felépítmények                                                           darabonkénti irányár

    • 71 árusító pavilon 160.000,- Ft/db + ÁFA,      azaz bruttó 203.200,- Ft/db.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció – előzetes, emailben (ertekesites@ovzrt.hu) történt időpont egyeztetést követően – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

 

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege: 100.000,- Ft.

 

Az ingóságok hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2021. február 23-án 8:00 órától 2021. március 18-án 16:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, részajánlat esetén az ajánlat tárgyának pontos részletezését, a megajánlott vételárat, az Ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve felsorolt egyéb nyilatkozatokat is benyújtja. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

A pályázati ajánlatot, valamint az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával előzetesen egyeztetett időpontban – legkésőbb 2021. március 19. (péntek) 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

 

A pályázaton részajánlat tehető. Az Ajánlattevőnek az ingóságok saját költségen történő szétszerelését, elszállítását vállalnia kell. Az ingóságok birtokba bocsátására az adás-vételi szerződés megkötése nyomán a teljes vételár kiegyenlítését követően kerül sor. Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 5 napon belül az ingókat birtokba venni, amely aktusról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

 

A birtokba vétel költségeit Vevő viseli. Amennyiben a nevezett határidőt Vevő túllépi, akkor a Kiíró tárolási költséget számol fel, amely költség teljesítése a birtokbaadás-birtokbavétel feltétele.

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje: 2021. március 19-től számított 60 nap.

 

A pályázati ajánlatok bontására 2021. március 19-én 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázati ajánlatok kiértékeléséről az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottsága a bontást követő ülésén dönt.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az elbírálás szempontja: az ajánlott vételár összege.

 

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a pályázaton résztvevő Ajánlattevőket levélben, vagy emailben értesíti a pályázat eredményéről.

 

Az Önkormányzat nevében az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a nyertes ajánlatban (ajánlatokban) szereplő Ajánlattevővel (Ajánlattevőkkel) köthet adás-vételi szerződést. Az adás-vételi szerződésben csak és kizárólag az jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő szerepelt.

 

A nyertes Ajánlattevőnek (Ajánlattevőknek) szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely az ügyvédi munkadíjat tartalmazza, melynek összege a vételár 0,5%-a.

 

A vételár kiegyenlítése az adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.

 

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3468, +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.